Followers

Sunday, October 16, 2011

Október 11, 2011


Október 11, 2011 
7 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok gyorsan halad a Földi szövetségeseink és a sötét összeesküvés közötti harc megoldása felé. Jelenleg az Agarthaiak segítenek sok nemzetetek katonai osztagának feloszlatni a hatalmas globális földalatti bázisokat és alagúthálózatot, amit a sötétség az 1950-es évek eleje óta birtokol. Ez olyan bázisokból áll, ahonnan a sötétség azokat a végső támadásokat kívánta megindítani, melyek az összeesküvés legfelsőbb rangú vezetői által irányított rettenetes börtönbolygóvá kellett volna változtatnia értékes bolygótokat. Örülünk, hogy jelenthetjük, hogy ez a rettenetes cél meg lett torpedózva ezen közös műveletek által. Ami hátravan, az az, hogy véghez kell vinni még néhány bevetést és egy nagyobb letartóztatást, így csak a végső tettei maradnak hátra ennek a győzedelmes vállalkozásnak a szent titkos társadalmak számára, melyek a Felemelkedett Mestereitek és azon nemzetek és más csoportok felügyelete alatt működnek, melyek hivatalos megállapodással csatlakoztak Földi szövetségeseinkhez. Ezek a végső tettek a törvényes bevezetői a sok új gondviselő kormánynak, és a jóléti programok kifizetésének is.

Az új pénzügyi rendszer a helyén van, és az összeesküvés hivatalos lemondására vár. Ez fog történni, amint Földi szövetségeseink katonai és diplomáciai manőverei lezárulnak. Egész idő alatt, a sötétség tovább kutatja az utat, hogy elszökhessen gyorsan közeledő bukása elől. Műveleteinek elsődleges bázisa az Egyesült Államok Vállalata, Washingtoni főhadiszállással, és mi tárgyalásban vagyunk számos olyan csoporttal, melyek csatlakozni kívánnak hozzánk ezen illegális rezsim leszerelésében. Most is stratégiákat alkalmaznak, miközben beszélünk, hogy elérjék ezt a célt. Közben a régi pénzügyi rendszer tovább roskadozik mindenütt a bolygón. Mennyei tanácsadóink jelenleg átnéznek egy sor opciót, melyek lehetővé fogják tenni, hogy megnöveljük az ügyeitekbe való beavatkozásunk mértékét, így lehetővé téve egy gyorsabb megoldását a fent leírt céloknak. A sötét összeesküvés még mindig szabadon van, és mi a lehető legfigyelmesebbek vagyunk a nektek szánt esetleges károkkal kapcsolatban. Mindegyikőtök értékes, és nem bánthatnak titeket, csak ha mennyei őrzőitek nem helyeslik az ilyen jellegű változásokat életszerződésetekben.

 Ahogy új instrukciókra várunk, figyeljük Agarthai unokatestvéreinket, miközben felállítják a közzététel színterét. Minden nap nemzetek új csoportjai csatlakoznak a mozgalomhoz, hogy legyőzzék az US Federal Reserve-et és annak szövetségeseit, a sötét titkos kormányt. Együtt ez a két szervezet kirívóan tapintatlan módon kezeli világotokat már több évszázada. Ennek most véget kell vetni, és a Federal Reserve összeomlása közeleg. A legutóbbi globális gazdasági hanyatlás nagy részt a Federal Reserve és számtalan pénzügyi szövetségese akcióinak köszönhető; egy nyilvános és egyben privát lázadás folyik, hogy kipréseljék az utolsó elérhető erőforrásokat is. Ahogy ennek az intézménynek a behatása fogyatkozik, egy új pénzügyi rendszer kezd megindulni. Ez az új rendszer már gondoskodott róla, hogy a legtöbb bank vegye át az úgynevezett Basel III szabályokat az átláthatóságról, és ez kezdi átirányítani a bankok közötti átutalt alapok útvonalát. A következő lépés a Federal Reserve dollár annak kiemelt pozíciójából való eltávolítása.

 Más részről, nyomást gyakorolnak az Egyesült Államok Vállalat államra, és annak legközelebbi szövetségeseire, hogy köszönjenek le a hatalomról. Az új kormányok, melyek az alkotmányos és szokásjog elve alapján lesznek megalapítva, készen állnak az átvételre. Ez egy folyamatban lévő eljárás, ami gondoskodni fog rezsimváltások hosszú soráról az által, hogy tömeges lemondásra kényszeríti mindazokat, akik már régóta részt vesznek világotok számos illegális kormányában. Ennek részeként, a rezsim Amerikában óriási nyomás alatt van, hogy átadja a gyeplőket egy új, elkötelezett csoportnak, melyek helyreállítják azt a sok alkotmányos jogot, amit elődeik oly áruló módon "átpreparáltak". Eljön annak az ideje is, hogy Amerika visszatér a szokásjoghoz és a nép-orientált gyökerekhez, és véget vet az illegális katonai és diplomáciai kaland-turizmus eposzának. Az új kormányzás elsődlegesen helyreállítja a diplomáciai és nemzetközi együttműködést, és lehetővé teszi egy egyetemes jólét elterjedését a bolygót.

 Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A birodalom, melyben laktok, a félelem mocsarára épül! Az új pedig az isteni Szeretetre! Nézzetek szívetekbe Kedveseink, és érezzétek a növekvő Szeretetet, amit küldünk nektek a Mennyország folyamatos rendelkezései által. A sötétség látja a Szeretet növekedését, és úgy reagál rá, hogy utálatot, harcot, és megosztást kelt, melyek eddig ezt a valóságot működtették. Felkérünk titeket mindannyiótokat, hogy használjátok a Szeretetet és egyre növekvő intuitív ítélőképességeteket, hogy átlássatok a sötétség legújabb csínytevésein, és felerősítsétek az isteni Szeretetet, hogy az átformálja valóságotokat. Együtt mi fel tudjuk használni ezt a szent energiát arra, hogy segítsen a Mennyországnak megteremteni új valóságotokat. Ne feledkezzetek meg róla Drágáink, hogy társteremtői vagytok ennek az új valóságnak. Vértezzétek fel magatokat és manifesztáljátok a Mennyországgal együtt azt a dicsőséges új birodalmat, mely most formálódik. Nagy mágusok vagytok, és egyesítsétek képességeiteket, hogy egy felettébb mennyei világot alakítsatok ki!

Az Agarthaiak és a mi titkos szent társadalmaink, egyre nagyobb mértékben rombolják le a bázisok és alagutak földalatti hálózatának labirintusát. A sötétek szándékában állt ezt a hálózatot arra használni, hogy támadások hatalmas sorozatát mérjék társadalmatokra azzal a céllal, hogy egy olyan börtönvilágot hozzanak létre, amit vasököllel irányíthatnak. Ez a terv már csak történelem. Helyette egy gyorsan növekvő mozgalom söpri el a sötétséget és annak kitekert gondolkodásmódját. Ahogy a sötétség marka gyengül, a még irányítás alatt álló fő média tovább folytatja az emberek felfelé törekvésének ócsárlását. Sok esemény fog történni hamarosan, és szorgosan eltakarítjuk a győzelmünk előtt álló apró törmelékeket. A növekvő számú letartóztatások ellenére, a sötétség eredménytelen cselszövést folytat, ami végül maguk ellen működik. A legjobb ezeket a gonoszokat bizottság elé állítani az utolsó lépések megtétele előtt.

 Társaink most készítik elő az új kormányzás beindítását. Az első lépés a tömeges világszintű kézbesítése St. Germain jóléti alapjainak. Az első bejelentések tartalma elkészült, és készülünk az új pénzügyi rendszer bejelentésére és bevezetésére. Minden menetre kész. Már csak a végső felmosó művelet van hátra, hogy biztosítsuk a sötét összeesküvés végzetét. A közzététel egy fő téma lesz ezen új kormányok feladatbeosztásán, de emlékezzetek, hogy mindez egyszerűen csak egy lépés a felemelkedés országútján, bár igen nagy. A Mennyország mélyen elkötelezett sikeretek iránt, és hogy visszajuttassa Gaia-t az ő korábbi érintetlen állapotába. Mindez gyorsan végbe fog menni, amint áthelyeznek titeket a biztonságos helyeitekre, vagy a hajók fedélzetére, vagy a Belső Föld kristályvárosaiba. Minden a Felemelkedésetek irányába halad!

 Ma megbeszéltük hogyan készül elő világotok a Felemelkedésre. A korlátolt tudatosságban való utazásotok óta, Felemelkedett Mestereitek biztosan felügyeltek titeket, hogy ezen jelenlegi idők felé haladjatok. Most meg fogjátok tanulni, hogy nem vagytok egyedül, és egy hatalmas és szeretetteli spirituális és űrcsalád van itt, hogy visszavezessen és visszairányítson titeket a teljes tudatosságba.Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar