Followers

Google+ Followers

Thursday, December 29, 2011

27.12.2011


27.12.2011 
6 Imix, 14 Mol, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! A nyolc hónappal ezelőtt elkezdődött folyamat az elkerülhetetlen megoldás felé halad, és Földi szövetségeseink közel állnak, hogy megszerezzék a végső finanszírozásokat Szent Germain Gróf World Trust-jához. Mint azt tudjátok, az alap évente karácsony estéjén (december 24-én) bezárul, és a karácsonyt követő napon (december 26-án) nyílik meg újra, hacsak ez a dátum nem vasárnapra esik. Úgyhogy ebben az évben az alap másnap meg is nyílik! Az európai Földi szövetségesek el vannak ragadtatva attól, ahogyan az előzetes jóváhagyások kibocsátása halad. A következő lépés az aktuális finanszírozási igazolás megszerzése. Amint ez megvan, a megbízottak alá tudják írni, és a szétosztásért felelősek megkezdhetik részletes procedúráikat. Közelről felügyeljük ezeket a tevékenységeket, és azt kívánjuk látni, hogy simán mennek. Az összekötőink már kapcsolatba léptek azokkal, akik részt vesznek a közelgő kormányátmenetben, és elmondták nekik, hogy állítsák össze a saját híradásaik végső verzióját.

Az új kormány feladatai prioritási sorrendben: az új pénzek kiadása, az új gondviselő kormányok felállításával egy időben, az új pénzügyi rendszert is beleértve; és annak a sok programnak az intézése, melyek néhány hét alatt a közzétételhez vezetnek. Biztosak vagyunk benne, hogy mindennek megnyilvánulása nem fog sok időbe telni. Azzal is foglalkozunk most, hogy létesítsük azt a felettébb szükséges kommunikációs rendszert, amivel az összes bejelentést hibátlanul fogják sugározni. Ráadásul, a flottánk naponta növeli jelenlétét egeiteken, hogy elegendő bizonyítékkal szolgáljon számotokra arról, hogy kétségtelenül nem vagytok egyedül! Ez a tevékenység már magában biztosítja, hogy akik a régi módszereiket akarják tovább folytatni, azok kudarcra vannak ítélve. A sötétek még mindig eltökélten keresik a kiutat egyre csak mélyülő dilemmájukból annak ellenére, hogy napról napra emlékeztetjük őket, hogy egy ilyen szökési tervet blokkolni fogunk. Ez a terv tartalmaz egy olyan horrorisztikus forgatókönyvet, hogy létrehoznak egy "incidenst", ami kirobbantja a III. Világháborút. A Mennyország és mi, már nem engedélyezzük a nukleáris opciót!

A sötétség elsődleges célja ez a világháború forgatókönyv. Bármi is kezdődik a Közel-Keleten, vagy a Távol-Keleten, nem számít nekik. Olyan különféle eseményeket hoztak mozgásba, melyek könnyen nagyobb incidenssé bővülhetnek, de ez nem fog beválni. Nagyon közelről felügyeljük az összes olyan kormányt, mely még mindig a sötét összeesküvést és annak nemzetközi cselszövéseit támogatja. Arra figyelmeztetjük őket, hogy azok az incidensek, amiket szándékosan vittek színre egy globális háború elkezdésének biztosítása érdekében, határozottan elfogadhatatlanok! De ezen folyamatos intések ellenére, agresszív manővereik tovább tornyosulnak. Rövidesen szándékunkban áll elegendő kavarodást létrehoznunk ahhoz, hogy befullasszuk ezeket a pokoli terveket. Sok világvezető mond valamit nyilvánosan, míg közben számos bujtogató eseményt lobbant fel a színfalak mögött. Ezeket is csírájában fogják elfojtani.

A flottánk elhelyezett számos védelmi hajót stratégiai helyszíneken, amiket felfednek, ha szükséges. Azok a fenyegetések, amiket figyelemmel követünk, egy olyan eszközt igényelnek, ami nagyban leredukálja felbujtó hatásukat világotokon, mivel a jelenlegi valóság minden nappal egyre törékenyebbé válik. Ezzel egy időben új valóságrácsotok lassan megnyilvánul. Ezen energiák hatásai még igen finomak, és megjósolható módon a sötétek azzal foglalatoskodnak, hogy megpróbálják felforgatni azokat. Engedjétek meg, hogy informáljunk titeket, mint ahogy tájékoztattuk őket is: ezek a rácsok egy új valóságot építenek fel; ez megszakítás nélkül fog végbemenni. A Mennyország felállított egy időbeosztást erre, és isteni kinevezésünk van rá, hogy beteljesítsük a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. A sötétség játszadozhat egy bizonyos pontig, és aztán a mi lehetőségeink egyszerűen: teljes mértékben véget vetni a beavatkozásuknak. Elég időt kell adni nektek arra, hogy megvitassátok és felfedezzétek, hogy mit is tartalmaz a teljes tudatosságba való visszatérésetek. Aztán öröm közepette át lesztek szállítva a Belső Földre, és a Fény által át lesztek alakítva azzá, akik valójában vagytok!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Az évnek ezen idején, sokan egy spirituális módon tekintenek önmagukra és szeretteikre, miközben összesítik, hogyan telt az év, és milyen növekedést látnak magukban és azokban, akik őket leginkább szeretik. Hasonló módon, mi is időt szakítunk rá, hogy áttekintsük, hogyan haladt előre az emberiség spirituálisan, és összesítsük az ahhoz szükséges teendőket, hogy mindannyian közelebb kerüljünk közös célunkhoz, egy teljes tudatosságú valósághoz. Azt látjuk, hogy sok haladás történt! A következő lépés természetesen a sötétség által mindannyiunkra hagyott akadályok eltávolítása. Hűtlen világkörnyezetetek ellenére a siker szélére juttattuk Földi társainkat. Most isteni segítséget kérünk, hogy biztosítsuk a jóléti alapok időbeni kézbesítését. Spirituális és űrcsaládjaink készek engedelmeskedni a Mennyország kívánalmainak, és így elérkezik egy felettébb szent csoda megnyilvánulásának pillanata.

Ez a pillanat valóban nagyra becsülendő történelmünkben. Mind láttuk, hogy a sötét összeesküvés programja felettébb dicstelen cél! A céljuk rettenetes és valójában becstelen, és ezt a baljóslatú víziót száműzni fogják a spirituális hierarchiánk és az űrcsaládunk tettei. A mi saját hozzájárulásunk hamarosan befejeződik, és örömmel és kegyesen ruházzuk át ezt a feladatot néhány hihetetlen Lényre, akik már felkészültek rá, hogy erősen és gyorsan beavatkozzanak, hogy véget vessenek ennek a jelenlegi bomlasztó birodalomnak. A helyébe egy sokkal jobb világ fog felszínre kerülni, ahol mind elérhetjük céljainkat, és üdvözölhetjük a mi nagyobb családunkat. Ez a család, viszonzásul biztosítja azt, hogy mindannyian jól meglegyünk Gaia-val és az ő népével. Gaia minden része megújul és visszakerül korábbi érintetlen állapotába. Mi Felemelkedett Mesterek örömmel látjuk ezt, és alig várjuk, hogy nyíltan üdvözölhessük mindannyiótokat.

Az ünneplés felettébb remek lesz, mely zengeni fog a Földön és a Mennyekben! Végül mindannyian megtapasztaljátok a teljes tudatosságot, és eggyé váltok az egész fizikaisággal és a Mennyek hatalmas kiterjedésével. Évezredekkel ezelőtt gondosan megtervezték azt ami most történik, és aztán hajtották végre azt a Teremtő isteni tervének kibontakoztatására kijelöltek. És mint azt sokszor állítjuk, meg fogtok szabadulni a sötétség végtelen zűrzavarától, és újra csatlakoztok a Fényhez. Ez a küldetés mindannyiunk számára egy igazi Szeretet missziónak bizonyult, és soha nem tántorodtunk meg ettől a különleges feladattól. Most itt a befejezés ideje, és ez lesz az ünneplés ideje is mindannyiunk számára! A legfontosabb, hogy erre a hatalmas és szent pillanatra örömmel kell emlékeznie mindannyiunknak. Gaia is örvendezni kíván az ő természetes Létállapotába való visszatérésében. Sok Áldás mindannyiótoknak! Ekta Cresos! (Szeretet és Fény!)

Ma az emberiség és a fizikaiság ezen része számára közelgő változásokról folytattuk adásunkat. Azon a ponton vagyunk, ahol nagy és lármás változás történik. Ez a valóság végre-valahára készen áll, hogy elfogadja Lord Surea és ezen univerzum isteni tervének a rendelkezéseit. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Saturday, December 24, 2011

20.12.2011


December 20, 2011 
12 Ix, 7 Mol, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Egy globális dilemma közepén vagytok: felszíni világotok egyre közelebb kerül a közös 5D-s valóságba váltáshoz, de azok akik felelős pozíciót töltenek be világotokban, annak ellenére, hogy lemondásra késztetik őket, dacolnak a közelgő katasztrófával. Vészjelzéseket küldtünk ki Földi szövetségeseinknek, hogy kezdjék meg a tényleges őrizetbe vételi eljárásokat azokkal szemben, akik a különböző kormányokban azért a fikcióért felelősek, hogy a világotokban folyó vihar ellenére valahogyan fenntarthassák magukat. Ez nyilvánvalóan hamis! Eddig azt kaptuk szóban Földi szövetségeseinktől, hogy leszerelési forgatókönyvük végső stádiuma most kezdődik. A közelgő 2012-es év új kormányzást igényel, és azt, hogy hivatalosan véget vessenek a sötét összeesküvés végtelen terveinek és hadicseleinek. Itt a jólét, a szuverén jogaitok visszatérésének, és a közzététel ideje. Itt az ideje annak is, hogy egy nyílt párbeszéd kezdődjön közöttünk globális szinten. Oly sok elmondani való van részetekről és részünkről is, és oly sok mindennek kell megtörténni még a Belső Földre való költözéseteket és a teljes tudatosságba való átalakulásotokat megelőzően.

Alternatívákat állítunk fel azokra a megállapodásokra, amiket a különféle nemzetek és sok titkos szent társaság végez a politikai és gazdasági topográfia megváltoztatása érdekében, miközben teljes mértékben támogatják ezeket a nemes erőfeszítéseket. A mi célunk kihangsúlyozni ennek sürgősségét, hogy az a lehető leghamarabb történjen meg. A Mennyország elrendelte, hogy nagyobb fokú beavatkozásba kell kezdenünk, amikor beüt az Új Év. Elfogadtuk ezt a szent parancsot, hogy gondoskodjunk világotok előrejutásáról, és hogy igazán készen álljon a teljes tudatosságba való ugrásotokra a kijelölt isteni pillanatban. Ezzel számolva, közelebbről megvizsgáltuk az összes globális nemzeten belüli jelenlegi intrikákat. Bizonyos azonnali változásokat kell tenni, és bizonyos kijelölt személyeket fel kell esketni új pozícióikra egy istenileg kijelölt időben. A mi szerepünk itt a Mennyország és Lord Surea szent parancsainak a végrehajtása. Békében jövünk el hozzátok, és a Mennyország teljes felhatalmazásában.

Felbátorító az a haladás, amit Földi szövetségeseink végeznek. Mindazonáltal mi tudjuk, hogy több is lehetséges. Konferenciában vagyunk az Agarthai döntéshozó tanáccsal, hogy a legjobb alternatíva mellett döntsünk, ha esetleg Földi szövetségeseink nem tudnának végezni a nekik adott időbeosztáson belül. A Felemelkedett Mesterek is tanácsokkal látnak el minket arról, hogy mi az amit jelenleg lehetségesnek vélnek. Ezekből a megbeszélésekből arra jutottunk, hogy egy teljesen új tervet valósítunk meg, mely maximális hatékonysággal hajtja végre a változásokat, és szorgosan át is tekintettünk minden lehetőséget, és átnyújtottuk azokat a Vega csillagrendszerben lévő Fő Kormányzó Tanácsunknak. Az eredmény az, hogy a Tanács egy szélesebb körű tevékenységi területet adott számunkra, hivatalosan engedélyezve a közvetlen beavatkozás szintjének megnövelését azokban a folyamatokban, melyek gyorsan a teljes tudatosságba juttatnak titeket. A Mennyország elmondta nekünk, hogy abszolút biztos, hogy az isteni terv a Teremtő utasításai szerint valósul meg. Így felállítjuk akciócsapatainkat, hogy készítsék elő ezt a flottát az első kapcsolatfelvételre.

Első kapcsolatfelvételi küldetésünk már sok fázison ment keresztül, mióta 1991-ben elkezdődött. Először mélységesen azt éreztük, hogy ezt a küldetést az Agarthai unokatestvéreink és a ti Spirituális hierarchiátok tanácsadása alatt kell véghez vinni. Ez megváltozott 1996-tól, amikor segítettünk a Spirituális Hierarchiának megakadályozni egy hatalmas galaktikus katasztrófát, amiben érintett volt egy nagy energiaöv az 1987-es super nova térségből. Ezen a ponton, a küldetésünk megváltozott, és szorosan együtt kezdtünk dolgozni az akkor még különálló csoportokkal, melyeket most Földi szövetségeseinknek hívunk, hogy előkészítsük világotokat a mi hivatalos érkezésünkre, és a teljes tudatosságba való költözésetekre. Ez is módosult ismét, a közismert 9/11-es események által. Most azt a mandátumot kaptuk a Mennyországtól és a mi Kormányzó Tanácsunktól, hogy térjünk vissza az eredeti küldetésünk módosított verziójához. Elérkezik a beavatkozás ideje, és hogy segítsünk a sötét összeesküvés eltávolításában. Ketyeg egy időbeosztás, melyet most nem fedhetünk fel nektek. Az első kapcsolatfelvétel nagyon közelivé válik.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Sok jogi eljárás gyorsan halad előre. Sok megállapodást kötöttünk több mint 100 kormánnyal, és garanciákat kaptunk sok jelentős hadseregtől arra, hogy megdöntik azokat a kormányokat, melyek még mindig erősen a sötét összeesküvéssel vannak. Mi is annak közepette vagyunk, hogy biztosítsuk a rendeleteket a St. Germain jólétalapok szétosztására, amik globális szintűek lesznek. Ezzel egy időben, különféle kormányzati és katonai személyeket fognak őrizetbe venni, ez által ledöntve sok jelentős kormányt Európában, Ázsiában, és Amerikában. Most azoknak a nemzetközi bírósági dokumentumoknak a közelgő befejezését várjuk, melyek lehetővé fogják tenni számunkra, hogy törvényesen hajtsuk végre ezt a rendkívül szükséges puccsot a régi rendszer ellen. Amint ez megtörténik, kikerültök a 13 évezredes sötétség alól, és a vágyott teljes tudatosság célja kerül középpontba életetekben.

Tudjuk milyen nehézségeket és csalódottságot okozott ez az év számotokra. De most mindennél fontosabb, hogy mélyre ássatok és fenntartsátok fókuszotokat! Mindazzal ami világotokban folyik, könnyű elveszni! Nekünk Felemelkedett Mestereknek, ki kellett fejlesztenünk a belső fókusz bámulatos mértékét ahhoz, hogy személyes céljaink az Istenség tiszta és jól szolgáló eszközeivé váljanak. Tudjuk, hogy egy dolog mondani ezt, és egy másik be is teljesíteni. Ebben a tekintetben nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni belső spirituális fókuszotok erejét. Igen, ez meghígult a sötétség által úgy, hogy a gazdasági, politikai, és az érzelmi különbségek kihangsúlyozásának teljes skálája van folyamatosan műsoron. De ezeket szándékos céllal viszik színre, hogy gátolják a veletek született hatalmas potenciált, és ez az amiért azt tanácsoljuk nektek, hogy hagyjátok figyelmen kívül a sötétség figyelemeltereléseit úgy, hogy napi gyakorlatokat, vagy csendes időszakokat tartotok.

A csendes időszak alatt, vizionáljátok a belső béke szépséges helyszínét, ami lehet a ti mennyországotok, vagy a visszavonulásotok helye, amilyen gyakran csak kívánjátok. Itt álmodozhattok és elképzelhetitek legmélyebb vágyaitokat. Fokozatosan engedjétek a részleteket felépülni a cél, vagy célok körül, és a fókusz azon legyen, hogy milyen érzés ebben élni. Lássátok azt megtörténni. Figyeljétek meg, hogy környezetetek hogyan változik, és milyen másképp érzitek magatokat, miközben ott éltek. Aztán ebben teljes mértékben bízva, adjátok át azt a Szellemnek. Felidézhetitek azt röviden a napi csendes időszakotokban, de lényegében engedjétek el, tudva, hogy a Szellem fogja manifesztálni céljaitokat. Emlékezzetek, hogy hatalmas Lények vagytok, és amint arra utasítjátok a Szellemet, hogy kézbesítse azt amire mélységesen és igazán vágytok, az Akaratotoknak meg kell történnie! Ugyanez alkalmazható a kollektív tettekre is. A trükk az, hogy bizalommal kell élnetek az iránt és annak tudatában, hogy az már történik, és nem térítheti el a sötétség negativitása.

Ma hoztunk egy másik üzenetet nektek. Gyorsan közeledik a pillanat, amikor bámulatos fejlemények fognak megnyilvánulni előttetek. Használjátok nagyszerű veletek született erőtöket, hogy a kollektív lendület megerősítésére összpontosítsatok, és juttassátok megvalósulásra ezeket a dolgokat. Veletek vagyunk! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
Originals and translations of Galactic Messages available athttp://despertando.me/
 

Friday, December 16, 2011

13.12.2011


December 13, 2011 
5 Manik, 0 Mol, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk a globális vakáció előestéjén! Valóságotok folytatja az 5. dimenzióba emelkedését. Ezt a folyamatot jelzi a Földanya egyre csak emelkedő alaprezonanciája. Gaia most egy sor szülési fájdalmon megy keresztül, mellyel párhuzamosan hasonló változás történik galaxis szerte. A galaktikus mag egyre jobban növeli a null-pont energia mennyiségét, ami eljut a legtávolabbi sarkokba is, és a Fény mennyisége eléri azt a pontot, ahol a sok 3D-s valóság rákényszerül, hogy 5D-s valósággá váljon. Ez a szent forgatókönyv, egy másik kozmikus jele annak, hogy a világotokon lévő sötéteknek nincs már több idejük rá, hogy élvezzék fennhatóságukat, és elkerülhetetlen, hogy a legfelsőbb szabad akarati választásuk szerint járuljanak hozzá a helyzet valóságához. Mint tudjátok, a naprendszeretek készül egypólusú állapotúra váltani, ami megmagyarázza a Nap meglehetősen különös viselkedését, és a naprendszeretekben lévő bolygók igen magas aktivitását. Figyeltük ezeket a drámai változásokat részletesen, és tudjuk, hogy milyen kis idő van már csak hátra új valóságotok megszületéséig!

A helyzet természete, melyben találjátok magatokat, azt igényli, hogy a "jelenlegi eseményeket" egy sokkal gyorsabb léptékben kell rendbe tenni, ami azt jelenti, hogy egy erősebb szerepet kell felvállalnunk ügyeitekben. Mostanáig erre úgy ekintettünk, hogy a különféle Fénycsoportok igazán képesek ezt kezelni. Világosan meghallgattuk, ahogyan Földi szövetségeseink kifejetették a hivatalosan bejelentésre kerülő közzétételt megelőző lépcsők sorát. Mindazonáltal most szilárdan azt állítjuk, hogy ezeket a lépcsőket egy rövidebb időkeretbe kell szűkíteni, és azoknak a tetteknek, melyek ezen stádiumokat védik, sokkal gyorsabban kell megtörténni. Ebből a célból, átdolgoztuk ezeket a lépcsőket, és bemutattunk egy sokkal tömörebb alternatívát Földi szövetségeseinknek. Arra számítunk, hogy ezek a találkozók leszűkítik az időkeretet arra, amit eredetileg kaptunk, és előre hozzák a közzétételi híradásokat. Részünkről megnöveltük a kapcsolattartó csapatok számát azzal a céllal, hogy elérjük ezt a gyorsabb célt, és értesítsük róla a sötét összeesküvést, hogy elbocsátásuk ideje elérkezett.

A sötét összeesküvés felhasznált minden eszközt amit úgy vélt, hogy késleltetheti a valójában megállíthatatlant. Az utolsó évtizedben a személyzetünk megtudhatott több mindent ezekről az erkölcstelen semmirekellőkről, ahogy figyeltük őket arra szolgáló végtelen terveik forralása közepette, hogy Földi szövetségeseinket távol tartsák céljaiktól. Értjük, hogy a Mennyország mit tett az elmúlt öt évben, és
most szándékunkban áll véget vetni gyorsan hanyatló világotok színpadának. A Mennyország vágya az, hogy a különféle projektek és a hozzájuk társított pénzek most hatályba kerüljenek. Új kormányzás kell, hogy megtegye ezt, és azon lépések sorozatát, melyek ennek a minden érintett számára egyértelműen ismert dolognak a véghezviteléhez kellenek. Korábban Földi szövetségeseink számára ezt a munka befejezésének hívtuk. A jelenlegi hatalmi struktúra valójában az, hogy nem túl jó emberek nem túl jó helyen tartják fenn a kártyavárat, és ez a kártyavár most annyira összetöredezett, hogy már csak a szokás hatalma tarja fenn. Mindössze egy ügyes lökésre van szükség, ami padlóra juttatja azt, és ezt szándékozzuk mi megtenni, ha a "fehér lovagjaitok" nem tudják ezt gyorsan elvégezni.

A mi véleményünk az, hogy az első kapcsolatfelvétel legalább egy évtizede van halogatva. Ezért a mi tervünk az, hogy mozgásba hozzuk azokat az eszközöket, melyek megindítják ezeket a lépéseket, melyekre fent utalunk. Az elmúlt hónapban a Mennyország megkezdett egy speciális áldássorozatot, hogy biztosítsa szent küldetésünk első terv szerinti kivitelezését. Testőrzőitek olyan pontra juttatnak titeket, ahol a sötétség már nem tudja többé megakadályozni a teljes tudatosságba való visszatéréseteket, és ezek az átalakulások lángra lobbantottak egy nagy vágyat az iránt bennetek, hogy megszabaduljatok a korlátozott tudatosság béklyóitól. Arra vágytok, hogy teljesen integrált és bölcs Lények legyetek, és a jelenlegi tudatlan és visszatartott állapototokban való maradás már nem opció számotokra. Ez világosan látható, ahogyan reagáltok a különféle elnyomásokra, melyeket kormányaitok alkalmaznak, hogy összezúzzák szabadság iránti vágyatokat. Ezek a lépések teljesen kontra-produktívak! Szándékunkban áll megérkezni a nagyon közeli jövőben, és véget vetni hiábavaló gyengeelméjűségüknek!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Áldunk titeket drága Szívek! A remény és igazság üzenetével jövünk! Jelenleg épp befejezzük az Agarthaiakkal és a titkos szent társaságokkal azokat a projekteket, melyek biztosítják a kézbesítéseiteket. Továbbá felügyeljük a végső jogi védőkorlátokat, melyek megfosztják az Egyesült Államok Vállalatot az Amerikai Kormány iránti bármilyen követelésüktől. Így megtisztul az út azon erők számára, akik az igazságos "jog szerinti" kormányzást képviselik, hogy visszavegyék azt amit 150 évvel ezelőtt oly érzéketlenül eltulajdonítottak tőlük. A sötét összeesküvés elvesztette az amerikai nemzet feletti rendelkezését, és csak addig foglalja a hatalom székét, míg be nem fejeződnek ezek a végső törvényi ügyek. Amint ez megtörténik, arra számítunk, hogy az isteni koalíció által elfogadott napirend megkezdődik. A mi célunk felügyelni ezeket a létfontosságú tetteket, és bebiztosítani magunkat, hogy az oly régóta beígért kézbesítések a terv szerint történjenek.

Közben az űrben lévő családunk elrendezte a lényeges manővereket, melyek lehetővé fogják tenni a fent leírt tettek megtörténését. Ezen tettek célja az, hogy szabadságot adjanak nektek, és ezen szépséges zöldeskék bolygónak a független polgáraiként való jogaitokat. Ráadásul sok olyan dolgot végzünk, melyek a teljes tudatosságba vezető ösvényen tartanak titeket. Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni a természetes állapototokba való visszajutásotok fontosságát. Ebben a Létállapotban valóban bámulatos és hatalmas őrzői vagytok a Fénynek. Eggyé váltok velünk, és újraegyesültök Belső Földi családotokkal, hogy egy igazán létfontosságú összetevőt hozzatok létre a Fény Galaktikus Föderációja számára. Sok dolog fog történni a közeljövőben, ahogy a galaxis beteljesíti a Fénybe való hosszú átmenetét. Sok eseményre van szükség, és a mi küldetésünk az, hogy biztosítsuk a Mennyországot róla, hogy ez az isteni terv irányelvei szerint történik!

Jelenlegi feladatunk az, hogy előkészítsük mindegyikőtöket tudatossági átalakulásotokra, és egy oktatási projektbe kezdünk azt illetően, hogy kik vagytok valójában spirituális és érzelmi tekintetben. A sötétség arra számított, hogy állandó csalódottságotok és élelmeitek irányítanak titeket, és meg kell mutatnunk nektek, hogyan változtassátok át ezeket a lenyomatokat, és így téve fektetjük le az utat új valóságotok számára. Eltökélten vezetünk titeket lépésről lépésre, hogy újonnan ráeszméljetek önmagatokra és képességeitekre. Amikor töretlen pozitív hozzáállást tartotok fenn, és ezt arra használjátok, hogy egy célt vizualizáljatok nagy részletességgel, csodák történnek; amikor ezt csoportosan teszitek, a változás megtörténik. Az avatatlanoknak nehéz megérteniük hogyan is működik ez, és ez időt és siker iránti elkötelezettséget igényel. Mindazonáltal a potenciálotok valójában korlátlan! A következő lépés az, hogy leteszteljétek ezeket az igazságokat, és megmutassátok magatoknak, hogy milyen hatalmasok is vagytok valójában!

Ma átnéztünk néhány eseményt, melyek egváltoztatják valóságotokat. Felülvizsgáltuk amit elvégeztünk, és ami még hátravan, az a befejezés. Felemelkedett Mestereitek és az ő szövetségeseik rendkívül közel állnak néhány áttöréshez, ami jelezni fogja, hogy győzelmetek készül megtörténni! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website:
Planetary Activation Organization
  


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
Originals and translations of Galactic Messages available athttp://despertando.me/

Friday, December 9, 2011

6.12.2011


December 6, 2011 
11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 Manik

Selamat Balik! Visszatérünk! A valóságotokat egyben tartó kötelékek gyorsan felbomlanak és egy új valóságrács-hálóvá formálódnak. Kezdetben ez az új rács olyan különféle összeomlásokat hoz létre, melyek világotok minden szegletében falkavarnak dolgokat, és arra számíthatunk, hogy a múlt miazmái kitisztulnak. Múltatokban számos korszakot az Anunnaki viharos ereje szüntetett meg, ahogyan megfagyasztotta, elárasztotta, és felégette társadalmaitokat azzal a céllal, hogy kitörölje teljes tudatosságú eredetetek emlékeit. Az egyik ilyen alkalommal, az Anunnaki kiválasztott egy túlélőkből álló csoportot arra, hogy az elkövetkező valóságot "megtöltse" (a DNS-etekben tárolt emlékek megsebzése által) ahhoz szükséges "töltelékkel", ami véget nem érővé teszi a pusztító lenyomatokat és a népirtást egész történelmeteken át. Ez a korábbi magasabb tudatosságotokról szóló emlékeitek eltemetésére tett kísérlet csak részben sikerült, és képtelen volt előidézni a sötét uralkodóitok által igényelt, irántuk való odaadó magatartást részetekről. Kiirthatalan belső ösvényeteket a mai napig a Szellem tartja fényesen ragyogva arra a napra, amikor visszatérnétek korábbi dicsőséges állapototokba.

Ennek a "kitekert" korlátozott tudatossági próbálkozásnak és megpróbáltatásnak már majdnem vége, és át lesztek segítve az Anunnaki kegyeltjei által számotokra kiagyalt illúzió és félelem utolsó fázisain. Legyetek okosak és bátrak, és tudjátok, hogy képesek vagytok átlátni ezeken a végső trükkökön. Új szerveződések állnak fel csendben a sötétség által kiagyalt felfordulások sűrű füstjében. Pozitív napirenddel rendelkező titkos csoportok együttműködnek a Felemelkedett Mesterekkel, hogy napvilágra juttassák új világotokat, miközben a titeket elnyomó sötétség emelkedik. Örvendezzetek és értsétek meg, hogy ez mire utal valójában. Gyakorlatilag megszabadultok azoktól, akiknek az arroganciája és csűrés-csavarása bebörtönzött titeket egy olyan világba, ami kezdettől fogva csak egy gyakorlat volt a Szellem számára. Diadalmaskodtatok és készen álltok, hogy megmutassátok az univerzumnak, mire is vagytok képesek. Spirituális és űrcsaládjaitok Szeretetbe és áldásba burkolnak titeket, és közös dorbézolásunk ideje csak karnyújtásnyira van!

Gaia tudja, hogy mi történik veletek. Felfogja, hogy sok nagyon jelentőségteljes esemény közeledik, és hogy ezek át fogják alakítani globális társadalmatokat. Megértjük, hogy sokan közületek vallási tradíciókban kerestek vigaszt, és sok olyan dologgal szeretnénk megismertetni titeket, melyek lehetővé teszik, hogy meglássátok, hogy ezek a tradíciók csak egy kezdet afelé, hogy teljesen megértsétek azt ami történik. Egy hatalmas bőség szélén álltok, és pszichéteket meg kell szabadítani annak régi korlátolt tudatosságú módszereitől, és ez egy tágabb nézetet biztosít számotokra arról, ahogyan világotok működik. A nézetek ezen összekülönbözésének kibékítésére teljes mértékben felkészültünk. Felemelkedett Mestereitek a halhatatlanság felé vezető hosszú utazásukon megtanulták módjait annak, hogy hatásosan bevezessenek egy új és tágabb világnézetet számotokra, és ez lesz az ő elsődleges hozzájárulásuk a mi első kapcsolatfelvételi küldetésünkhöz. Itt az idő, hogy egy korlátolt tudatosságúból teljes tudatosságú szemléletbe kerüljetek a Teremtésről és a fizikaiságról, és logikus dolog azoktól tanulni, akik hozzátok hasonlóan a Föld iskolájából tettek szert bölcsességükre.

Az első kapcsolatfelvétel egy óriási tudatosságváltó dolog, ami egy hatalmas löketként szolgál galaktikus emberré való átmenetetekhez. Egy gyors és fájdalommentes módszer kell ennek a hihetetlen bravúrnak a véghezviteléhez. Konzultáltunk Agarthai unokatestvéreinkkel, hogy átnézzük hogyan is redukáltak le titeket eredetileg korlátozott tudatosságra a sötét Atlentisziak (abból a célból, hogy megfelelő táptalajt nyújtsanak a sötétségnek). DNS-etek legnagyobb részének kiiktatására szolgáló eljárásuk mindentől megfosztott titeket, a túlélési képességeteket kivéve, és elvágta az Istenséggel való örömteli összeköttetéseteket. Most vissza kell fordítanunk ezt a károsodást az által, hogy visszakötjük DNS-eteket, és sorjában visszahozzuk szent képességeiteket. Együtt az Agarthaiakkal kitökéletesítettünk egy fénykamrát mindegyikőtök számára, ami ügyesen ki-be kapcsolja azokat az elemeket, melyek újra megnyitják a teljes tudatossággal való csatornátokat. Amint ez megtörténik, érintetlen, egész, teljes tudatosságú Lények lesztek ismét, és összejöhettek a Mennyországnak segítő galaktikus társaitokkal kibontakoztatni a Teremtő tervét a fizikaiság számára. Ilyen öröm vár mindegyikőtökre!

Áldásunk mindannyiótoknak! Visszatérünk! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Gaia valóságrácsa folytatja az összeomlást, és ahogyan széthullik, a teljes tudatosságú valóság új rácsai egyre közelebb kerülnek elkerülhetetlen manifesztációjukhoz. Ez azt jelenti, hogy egy meghatározott időbeosztás jön létre nektek áldott lelkeknek a teljes tudatosságba való költöztetéséhez. A sötét összeesküvés, mint mindig, most is makacs marad, és így a "mindenre elszánt rendelkezések" ideje gyorsan közeleg! Sok társunk ötletek és tervek kiagyalásával foglalkozik, hogy elérjék ennek a végét. Az összeesküvés időközben az ő állítólagos "megoldásait" sugározza a pénzügyi krízist illetően, míg valójában retteg a pillanattól amikor rá lesz kényszerülve, hogy feladja hatalmát a Fény számára. Ebből a célból, a mi Agarthai összekötőink naponta emlékeztetik ezeket a bejkeverőket arra, hogy hagyják abba és vegyék figyelembe a nekik felkínált lehetőséget. Számolva mindezzel, világotok törvényrendszere épp most készíti elő ennek a hatalmas felelősségre vonásnak a forgatókönyvét.

Valójában egy szent pillanatban élünk! A végső idők az utolsó vajúdás szakaszában vannak! Ennek értelmében, galaktikus és spirituális családjaink készítik elő az utat az 5. dimenzióba való költözésetekhez, mivel a részekre osztott Föld újraegyesítése Gaia és a Mennyország álma. Közel 13 évezrede, Gaia-nak egy 3D-s felszín és egy 5D-s belső világ kettősségét kellett megtestesítenie, és alig várja, hogy visszatérjen az ő egypólusú, egyesített Énje. Ez természetesen szükségessé teszi, hogy ti is gyorsan átalakuljatok teljes tudatosságú Lényekké. Ezek a Lények vele született képességet birtokolnak magukban, hogy részesüljenek közeli jövőtök varázslatos 5D-s világában, és ez az egyetlen amit elfogadunk. A mi isteni célunk üdvözölni mindannyiótok halhatatlanságát és a teljes tudatosság szépséges világát. Minden nap az öröm és a remény áldását küldjük, mivel közeleg az idő, hogy megnyilvánuljanak ezek a szent vágyak.

Sok olyan mozzanat van épp előttetek, ami valóra váltja mindazt, amiről beszélünk. A kívülről nyugodtnak tűnő viselkedés ellenére, a sötétség pánikban van azzal kapcsolatban, amit töretlenül menetelni lát irányába. A Mennyek megnyíltak, és egy hatalmas erő, mely sokkal nagyobb bárminél amit korábban ezek a sötétek ismertek, rájuk helyezte egyértelmű célkeresztjeit. Ez nem tart sokáig, és a végtelen birodalommal kapcsolatos nagyra törő vízióik a történelem közmondásos szemétládájába kerülnek. Galaktikus és spirituális családjaink nem csak azért jönnek, hogy bemutassanak minket és egy új, csodás tudatosságot, hanem azért is, hogy felruházzanak minket a Fény nagy uniójának tagságával. Ez a művelet az utolsó fázisban van. Várjuk azt a tökéletes örömet, mely eláraszt minket, ahogy üdvözöljük családunkat, és megünnepeljük teljes tudatosságú Lényekként új státuszotokat.
Ma folytatunk Gaia-val és az ő népével kapcsolatos tanulmányunkat. Nagyon is készen állunk beteljesedésre juttatni mindazt amibe ti mindannyian a saját módotokon belekezdtetek. Az első kapcsolatfelvétel egy elkerülhetetlen esemény, és a Mennyország felhívásának megválaszolásaként végrehajtásra kerül. Ennek a felhívásnak a megválaszolása most történik, és egy új valóság kezdődik! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website:
Planetary Activation Organization
  


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
Originals and translations of Galactic Messages available athttp://despertando.me/

Friday, December 2, 2011

29.11.2011 
29.11.2011 
4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik

Dratzo! Sok megbeszélni valóval térünk vissza hozzátok. Számos esemény készül történni, mely egy új valóságba katapultálja világotokat. Jelenleg sok olyan szituációt láttok, ami globális felállásotok közelgő összeomlását mutatja. Ráadásul ezek a társadalmi struktúrák a felismerésekből fognak kifejlődni. Például a rezsimváltás manapság egy teljesen új dimenziót vet fel: korábban akik levertek egy zsarnokot, idővel visszatértek ugyan arra, amit annak idején oly eltökélten le akartak váltani. Most azonban akik leváltják a zsarnokot, gyorsan felfedezik, hogy a nép nem akar hátradőlni és hagyni a régi módszerek visszatérését. Most egy olyan törekvés van, ami a helyes úton tartja az új vezetőséget, és a beígért reformok bevezetését. Az erre való összpontosítás és elszántság megmutatja a különbséget a mai és a tavalyi felkelések között. A tudatosságban való emelkedésetek az az összetevő, ami lerombolja az ősrégi zsarnokság szindrómát, és lehetetlenné teszi, hogy a legutóbb hatalomra kerültek irányt váltsanak a nép által felállított útirányról.

Mi azt mondjuk, hogy a tudatossági változásotok végérvényesen megváltoztatja jelenlegi társadalmatok működési módját. Kleptokráciátok többé nem kapja meg azon tisztelet semmilyen fokát sem, amit korábban megköveteltek, és gyorsan terjed az ingerültség azon módszerekkel, melyek társadalmaitokat és azok felelős kormányait irányítják. Ez a látható "engedetlenség" a biztos ék végét jelenti. Annak megvalósítása vert gyökeret társadalmatokban, hogy többé nem tolerálják azt a nyilvánvaló módon zabolátlan durvaságot, amit kormányzásnak tartanak, és a nép mindenütt mélységesen egy teljesen más prototípusra vágyik. Ráadásuk ez a vágyakozás beszivárog azoknak az elméjébe is, akik kegyeltekként szolgálják az uralkodók "különleges érdekeit". Ez egy olyan bizonytalanságot hoz létre, ami az összes kormányt aggasztja: hogyan maradjanak életben egy ilyen egyre növekvő nyugtalanságban? Ez a kérdés hallatszik a levegőben, és tisztán jelzi annak fontosságát, ami bolygó szerte történik. Valóságotok központját valójában már nem lehet összetartani.

Ezen példátlan körülmények között, a "játékszabályok" forradalmasításának szükségessége elsődleges követelménnyé válik, és épp egy ilyen új szabályrendszer formálódik Földi szövetségeseink, és különösképpen világotok sok titkos szent társaságának terveiben. Ezek magukban foglalnak egy új kormányzási rendszert, és egy jólét-orientált új gazdasági rendszert. Mindez egy növekvő spirituális tudatosságban gyökerezik. Világotok népeit már nem fogják többé megosztani és becsapni; nagy szükség van a becsületességre és a fedhetetlenségre, és egy átlátható és jelentőségteljes kölcsönhatásra a kormány és annak polgárai között. Nincs más működőképes forgatókönyv. Az átmeneti idő közeledik ahhoz a pillanathoz, ahol az új prototípusok megnyilvánulnak. Földi szövetségeseink mindent előkészítettek, és készen állnak felállítani a zászlórudat, és mindemellett a hatalmas jólétprogramokat, melyek jó úton haladnak, hogy kézbesítve legyenek számotokra. Ezek a dolgok mind része egy sor spirituális alapú eljárásnak, melyek véget fognak vetni a sötét összeesküvésetek hatalmának.

Mindennek kulcsfontosságú összetevője természetesen a közzététel. Mint látjátok, új módszerek lesznek, új kilátásokra fogtok lelni számos dologban, beleértve az univerzum szemléletét és a benne betöltött helyetekét is. A tudatosság kíváncsiságot és nyitottságot teremt, ami létrehozza annak igényét, hogy újradefiniáljátok alapszemléleteiteket mindennel kapcsolatban. A mi feladatunk itt egy nyílt és őszinte párbeszédet kezdeni veletek, hogy megválaszoljuk az összes kérdéseteket, mely végül a következő isteni átmenetetekhez vezet: a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. A Mennyország szárnyai alatt, várjuk a megfelelő isteni időt, hogy felfedjük jótékony létezésünket nektek, és most elérkezett az időpont egy világszintű általános közzétételhez. Ez igényel néhány gyakorlati földreszállási tevékenységet részünkről, kezdve az összes gondviselő rezsimetek eligazításával arról, hogy hogyan járjanak el, ha hatalomra kerülnek. Létfontosságú, hogy a közzététel oly módon történjen, ami lehetővé teszi számunkra, hogy finoman bemutassuk jelenlétünket és technológiánkat nektek, a lehető legzavarmentesebben.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Az elmúlt két évtizedben világotok egy küzdelemben ragadt, mely azok között zajlott, akik meg akarnak szabadítani titeket a sötét béklyóktól, és azok között, akik elhatározták, hogy rabszolgaként kívánnak tartani titeket. Figyeltük ezt a csatát, és számos alkalommal beavatkoztunk a Fény oldalán. Hogy szembeszálljunk a patthelyzettel, egy sor törvénycikket juttatunk a Nemzetközi Bíróság elé, és a Fény nyert könnyedén. Ezen győzelmek ellenére, a Fény mindeddig híján volt azoknak az eszközöknek, amikkel keresztülviheti ezeket a szabályzásokat. Az elmúlt hónapban, a titkos sötét bázisok elleni katonai akció lehetővé tette, hogy megnyíljon az út igazságos győzelmetekhez. Ami meghosszabbítja ezt a végső gyors "áttörést" a győzelemhez, az néhány last-minute tárgyalás, a "fehér kalapos" hadsereg és azok között, akik továbbra is támogatni kívánják a sötétség titkos ügyét. Megoldjuk ezt a kérdést olyan stratégiák alkalmazásával, melyek a nagyon közeli jövőben hatni fognak.

A fő közvetítők ebben a témában természetesen az Agarthaiak, és összekötő tisztjeik azzal töltötték az elmúlt néhány hetet, hogy kiszortírozzák ezeket a nehézségeket. A megállapodások karnyújtásnyira vannak, és amint ez megtörténik, a végső jóváhagyott forgatókönyv megvalósítható. Teljes mértékben arra számítunk, hogy ez az áttörés év végével megtörténik. Az Amerikai közigazgatás megtesz mindent, hogy leállíthassa, vagy legalábbis késleltethesse ezt a végső akciót, de a Galaktikus Föderáció biztosít minket, hogy ha minden befuccsol és ez a végső terv sem a terv szerint halad, akkor ők veszik át és fejezik be a feladatot. Természetesen annak, hogy miképpen szándékoznak ezt véghezvinni, titokban kell maradnia mindaddig, amíg az akciók ezt igénylik. Addig is várjuk a különféle katonai parancsnokok közötti jelenlegi eszmecsere kimenetelét. A Mennyország és mi, áldásokat küldünk a pozitív kimenetelért. Az eredmények ismertek lesznek mindenki számára abból kifolyólag, ami történni fog a nagyon közeli jövőben.

Az energiáknak, melyek átalakítják valóságrácsotokat, van egy isteni menetrendjük. A sötétség, arroganciájától elárasztva, nem hiszi el teljes mértékben azt, hogy bukása nemcsak, hogy bizonyos, hanem a horizonton is van. Azok akik a sötét kormányokat irányítják, továbbra is világotok sötét átvételét tervezik, bár idejük lejár. Ez az amiért tapsoljuk a Galaktikus Föderáció és Agartha beavatkozó tetteit, és az ügy kikényszerítését. Az első kapcsolatfelvétel a látómezőben van, és napról napra közelebb kerül, és a mi saját munkánk csak a kezdet. Amint nyíltan kölcsönhatásba kerülünk veletek, egy teljesen új nap hajnalodik a Föld számára. Gyorsan növekvő tudatosságotok most némi útmutatást igényel, és sok tanulni valótok van, ami egy nagyon rövid idő alatt lesz. Tudjuk, hogy amikor találkozunk, csodák fognak történni mindenütt!

Ma informáltunk titeket a legutóbbi lépésekről, melyek világotokban történtek. Egy új elhatározás mutatkozik bennetek, ami arra kell kényszerítse a sötéteket, hogy elfogadják azokat a koncessziókat, amiket korábban elképzelhetetlennek tekintettek. Ez riasztja, de még nem késztette katapultálásra őket. Ez most épp a fordulóponton van! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar