Followers

Google+ Followers

Friday, January 28, 2011

Január 25 2011


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2011.

Sheldan Nidle közvetítése
8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik
Január 25 2011
Selamat Balik! Ismét eljövünk, hogy megbeszéljük azt a sok titkos eseményt, ami készül nyilvánosságra kerülni világotokon. Ezek az események voltak eredetileg arra, hogy sok évvel ezelőtt megváltoztassák világotokat; ami ehelyett történik, ez a régi rendszer lassú elnyújtása, ami világotok (korábbi) sötét uralkodóit arra a döntésre juttatta, hogy akadályozzák meg a Mennyország rendeleteit minden pillanatban és mindenáron. A sötétség ezen meghonosodott lakói most bánják döntésüket. Élénken érzékelik káros visszahatásait annak, amit könyörtelen akadályoztatási tevékenységük eredményezett számukra, és egyre fogyó hatalmi pozícióikat felhasználva próbálnak egyezkedni last-minute ügyekben Földi szövetségeseinkkel. Ezeket az enyhítésért folyó próbálkozásokat meg sem hallgatják. Földi szövetségeseink azt tervezik, hogy félrelökik ezeket a mindent áthágókat, és elerőtlenítik őket azon politikákba való befolyásukat illetően, amik be lesznek vezetve, amint az ideiglenes kormányok a helyükre kerülnek. A bankbandák és a vállalati barátaik teljes hiányában vannak azon erkölcsösségnek, aminek az új ideiglenes rezsimek fémjelének kell lennie.


Az új rezsimek elhozzák az egyetemes szuverenitást és szabadságot azon rabszolgasági politikák helyett, amit a sötét Földi kegyeltek és azok korábbi főnökei, az Anunnaki törvénybe iktattak. Itt az idő az Igazságra, és hogy véget vessenek a hazugság és manipuláció uralmának, ami az elmúlt 13 évezred működési módja volt. Teljesen felfogjuk, milyen nehéz Földi szövetségeseinknek szembeszállni ezen sötét mesterek gazdagságával és hatalmával; mindazonáltal, mindegyikőtöknek megadatik a felmentés ezen sötétség által felállított rémálom birodalomból. Meg kellett hallgatnunk ezeknek a sötét összeesküvőknek az arcátlan tiltakozásait, amikor megkértük őket, hogy fejtsék ki nekünk, miért folytatják még mindig a régi rendszerük politikáját. Valójában az elmúlt évtizedben tartott hiábavaló találkozók velük, egyértelműen azt demonstrálták, hogy bosszúálló és dacos álláspontjukhoz továbbra is ragaszkodnak. Most az egyre fokozódó csendes forradalom gyorsan félre tolja őket. Ebben a kritikus alkotóelem természetesen mi vagyunk. Láthatjuk, hogy mennyire szükségetek van egy hű bajnokra és egy elkötelezett mentorra, és mi előlépünk, hogy ellássunk titeket ezzel.


Ezek a sürgős igények alakították ezt az első kapcsolatfelvételt valami teljesen példátlanná: egy olyan küldetéssé, ami egyszerre előfutára, és erkölcsi vezetője is a Galaktikus Föderációnak. Ebben a szerepben, megtanuljuk hogyan legyünk kapcsolatban mindegyikőtökkel, és hogy a legjobb Földi szövetségeseinknek segíteni véget vetni a sötétség szerepének. A Föld bolygó ezen Fénybe való visszaalakulását a Mennyország és Lord Surea rendelte el, és így megkaptuk az engedélyt, hogy bizonyos feladatokat végrehajtsunk, amiket általában nem toleráltak volna a feletteseink. Így olyan ellenőrzött küldetésünk van világotokon, ami a személyzetünk közvetlen behelyezését igényelte közétek, a Belső Földi unokatatestvéreink, az Agarthaiak vezetését követve, így közel 10 millió férfi és nő lett elhelyezve a flottánkról világotokon, közel még majdnem 15 milliós háttértámogatással. A flottánk hatalmas, és mivel élő Lények (a Hajóink) csodálatos csoportjával rendelkezünk, a világotokra kihelyezett személyzetünk jókora száma nem meríti ki erőforrásainkat. Ezek az emberek a mi szemeink és füleink a bolygó felszínén, és az ő visszajelzéseik számunkra a jövőbeli feladataink tanácsadói.


Az elnyomásból való megszabadításotok, ami alatt éltek, a mi elsődleges célunk, és ezért társultunk az Agarthaiakkal, hogy biztosítsuk, hogy a tervünk megfeleljen társadalmatoknak. Van egy erkölcsös elkötelezettségünk, hogy jó pozícióinkkal hozzájáruljunk Földi szövetségeseink ügyeihez, mivel a sötétség kezéből a gyeplők Földi szövetségeseink kezébe juttatása mindenek felett való. Ugyanebben a tekintetben, látni szándékozunk Földi szövetségeseinket, ahogy végrehajtják ezen politikákat, amikben közösen megállapodtunk. Ezért segítettünk a szükséges nemesfémekkel szolgálni, ami lehetővé teszi a globális kemény-valuta rendszer visszaállítását. Felhasználtuk a technológiánkat is, hogy Földi szövetségeseinknek megadjuk azt az intelligenciát, amire szükségük van ahhoz, hogy túljárjanak az eszén a sötét feleknek. Mi szolgáltatjuk a szállítást és a biztonságot, hogy egy pillanat alatt átsuhanjanak Földi szövetségeseink egyik kritikus találkozóról a másikra, és azzal is foglalkozunk, hogy biztosítsuk a sötét összeesküvés szolgálatkészségét Földi szövetségeseink igényeinek tekintetében. Ez csak egy kis része annak amit tszünk.


A kulcs eleme ennek a védelmi technológiánk, ami jóval meghaladja a titkos kormányotok kezében lévőt. Ennek a fölénynek a használata egy sor védelmi küldetés tekintetében, egyértelműen demonstrálta az összeesküvőknek képességeink terjedelmét. Semlegesítettünk atomfegyvereket, és bezártunk rakétakilövő állomásokat, repülőgép és űrbázisokat. Ez szükségessé tette a jelenlegi felszámolását az alkalmi űrrepülő és más egzotikus technológia bázisoknak. Megakadályoztuk bizonyos titkos fegyverzeti modulok bevetését is Földi szövetségeseink ellen, amit az elmúlt hat hónapban folyamatosan tennünk kellett. Egyértelmű figyelmeztetéseket adtunk időről időre, hogy bármilyen támadás a Földi szövetségeseink biztonsági zónái és nemesfém raktárai ellen, nem megengedett. Ezek az óvások most kezdenek rutinszerűvé válni. Az egyesített műholdhálózatuk semlegesítése volt az utolsó szál, ami megmutatta nekik, hogy egy katonai megoldás nem lehetséges.


Egy dolog védeni és támogatni Földi szövetségeseinket; egy másik pedig közvetlen módon támadni ezen árnyékkormányokat. Ebbe az ostobaságba való belekényszerítésünk egy olyan taktika, ami a sötétség csúcs stratégiái közé tartozik. Ismerjük ennek abszurditását, és az összeesküvők tudják, hogy az egyetlen alternatíva, mely nyitva áll számukra, a feltétel nélküli önmegadásuk. A közelgő perek tekintetében, Földi szövetségeseink megértik, hogy a halálbüntetés "nincs a terítéken", ahogyan a hosszadalmas bebörtönzése a bűnösöknek sem. A kormányzati váltások után, nem marad több idő hátra a felszínen 16 hónapnál. A perek nem ítéletekkel vagy bosszúval foglalkoznak, hanem arról szólnak, hogy lehetővé tegyék a leleplezést és a megértést, és aztán gyerünk tovább. A fókusz azon van, hogy visszasegítsünk mindannyiótokat a teljes tudatosságba, és a vád és megtorlás ezen régi játéka már napról napra lejár! A valóságotok egy hatalmas változást állít fel a javulás irányába.


Egy váltás a tudatosságban" nagyrészt egy kifejeződése annak, aminek jelenleg kicsi a jelentősége legtöbbetek számára. De a célzásai világosak, és megfogadtuk, hogy tiszteljük ezt a felelősséget. Egy nagy, teljes potenciállal rendelkező nép vagytok, akiknek túl kell szárnyalniuk azt a kicsinyességet, amit a sötétség képvisel. Ezen idők egyre mélyülő rémálma lesz katalizátora felébredéseteknek, és amint kiemelkedtek jelenlegi valóságotok mérgező lepléből, képesek lesztek, hogy úgy mondjuk, beleszagolni a Mennyország rózsáinak csodálatos tudatosságába. Ez a felvillanyozó tapasztalás megvilágosítja a lelket, és örömet hoz az Én Vagyok Jelenlétetekbe. Ez az ami épp előttetek fekszik, és ennek "fényében", az elmúlt 13 évezred bármely kellemetlenségében való élet valóban nemkívánatos lenne. Fokuszáljunk inkább arra a dicsőséges jövőre, ami épp születni készül!


Nagy felelősségeket kaptok és nagy dolgokat várnak tőletek. Nem könnyű egy új fokát elérni annak akik vagytok, amíg ki vagytok téve a jelenlegi környezetetek általi zaklatásnak, korlátozásnak, és kigúnyolásnak. A feladatotok felülkerekedni azokon a gúnyolódásokon és visszaéléseken, amiket elszenvedtetek ezen életidőben. Egy kulcsfontosságú ponton vagytok, és a Mennyország megadta nektek azt az Isteni Kegyet, hogy sikerrel járjatok szent feladataitokban. Itt vagyunk, hogy azon eszközökkel szolgáljunk, amikor az szükséges, melyek biztosítják sikereteket. Az a sorsotok, hogy képesek legyetek helyreállítani önmagatokat a ti korábbi dicsőségetekbe! A miénk a támogatói szerep, hogy megtisztítsuk az utat, és fizikai mentoraitokként tevékenykedjünk. A Belső Földre való költözésetek tökéletesíti be az utazást, melyet évezredekkel ezelőtt már megkezdtetek. Az újraegyesülés ideje most itt van!


Ma a nagy változásokról beszéltünk, amik megkezdődnek valóságotokban. Az UFO álcázás végének pillanata itt van. Legyen ez az első lépés a nagy családi újraegyesülésünkben. Örömben vagyunk! Az eljövetelünk teljesíti be a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek!és Legyetek Örömben!)
Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Wednesday, January 19, 2011

Január 18 2011


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2011.
Sheldan Nidle közvetítése

Január 18. 2011
1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik


Selamat Jarin! Ismét több megbeszélni valóval jövünk hozzátok. Épp most történik meg néhány áttörő fejlemény bolygótok szerte, és egy új megbeszéléssorozat a kézbesítések peremére juttatott minket. Ezek a találkozók állítják fel a színterét azoknak az eseményeknek, melyek azon változások megkezdését intézik, amikre oly türelmesen várunk. Amióta tömegesen megérkeztünk világotok fölé, azóta azon globális változásokat várjuk, amik az első kapcsolatfelvétel előfutárai. Ezek az oly szükséges események készülnek megjelenni nektek. A Föderációs személyzetből, akik ezeken találkozókon ott voltak, arról informáltak minket, hogy az utolsó akadályt most oldják meg, és ezzel együtt a kézbesítési időbeosztást is véglegesítik. A kormányzatban való változásnak és a kézbesítéseknek szinkronban kell lenniük, és ezen kritikus időzítés hiánya volt az, ami a látszólag véget nem érő csúszásokat eredményezte. De most, a sötét összeesküvők tudtára adták, hogy jövőbeli biztonságuk veszélybe kerülhet, és ez azt okozta, hogy néhányuk irányt váltott.


Azt is jelenthetjük, hogy számos üzlettársuk rá lett kényszerítve, hogy félreálljon. Ez az áttörés nagyon felbátorította Földi szövetségeseinket. A sötét összeesküvés képes volt megakadályozni sok nemzetet és azok saját bankrendszerét, hogy csatlakozzanak egy új globális pénzügyi rendszer egyre növekvő mozgalmához, és a legutóbbi fejlemények visszabillentették az útjára ezt a mindent eldöntő növekvő mozgalmat. Továbbá, sok új büntetőper közel van a megtörténéshez, amelyek egyszerre félreállítják ezen akadályokat mindenki számára. Valójában, ezeknek a közelgő pereknek a fenyegetése indította meg ezt a szívbéli változást, és alig várjuk látni, ahogy az események sora dominószerűen megindul. A szövődő gazdasági katasztrófa kilátása még a sötétségnek és cimboráinak is túl soknak bizonyult! Ez a forgatókönyv kihúzta volna a szőnyeget a jelenlegi rendszer alól, és egy hihetetlen mértékű globális káoszhoz vezetett volna. Röviden, a vágyott változást azon kellemetlen törvényi visszahatások és egy pénzügyi összeomlás szelleme idézte elő, ami nem hozna megkönnyebbülést a sötétség jelenlegi dilemmája számára.


A szakadék élén állunk! Számos igazítás történt az ideiglenes Elnök első kabinetjének a személyzeti összeállítását illetően. Fontos, hogy a gondviselő kormány képes legyen kohéziósan együttműködni a hivatalos híradásokban bejelentett programok véghezvitelében. Elégedettek vagyunk azzal a módszerrel, amit Földi szövetségeseink a hátramaradt pillanatokban használnak, hogy előkészüljenek a nagy megbízásra. Az első hivatali hónap azt igényli, hogy az első beütemezett napirend kötelességtudóan és gyorsan megtörténjen. Úgy látjuk, hogy ennek az új kormánynak a minisztériumai mind készen állnak rá, hogy bevezessenek számos új precedenst a politikába, és ez sok más kormányra is vonatkozik. Egy globális törekvés van folyamatban arra, hogy létrehozzák az adósságelengedés, az új bankügy és pénzügy, és az egész világ együttműködésének politikáját. Ezeket a kezdeti politikákat gyorsan fogja követni a mi létezésünk és jótékonyságunk teljes felfedése, ami az új rezsimekkel való teljes együttműködésünkhöz fog vezetni, hogy kiadják a korábban elnyomott technológiákat.


Ezeknek az új technológiáknak kell lefektetni az alapját egy új paradigmának, a tudománnyal kezdve, ami egy új tiszta lapot fog jelenteni az emberiségnek, és fel fogják fedni eredetetek igazságait. Láttunk sok egyént a fizikai és a tudományos ágakban úttörőként tevékenykedni a tudományos kutatás új irányelveit illetően. Ezeknek az új módszertanokba való bekerülését kezdetben kinevették a társaik, akik most felismerik, és tiszteljük ezeket az úttörőket, akiknek volt bátorságuk megmutatni az utat egy új tudomány felé. Összerakunk egy sor oktató híradást, ami be fogja mutatni ezeket a hírnököket név szerint nektek, így megmutatja az utat egy sokkal spirituálisabb tudomány felé. Ez lesz az a prológus, ami bevezet titeket abba a tudományba, amit mi minden nap használunk Gaia ellenőrzését és fenntartását illetően. Ahogy nőnek felelősségeitek, erőre tudtok kapni azon kihívást illetően, hogy egy új tudományos tudatosságot fejlesszetek ki, ami képessé tesz titeket, hogy lazán felvegyétek a globális társadalmatok és azon élő bolygó feletti gondoskodást, mely fenntart titeket.


Ami világotokon történik, az nem csak egy csendes forradalom a kormányzás és a pénzügy terén; ez egy olyan forradalom, ami a teljes tudatosságba ugraszt át titeket! Gondoljátok csak át egy percre, hogy mit is foglal ez magába. Egy olyan birodalomba költöztök, ami tele van spirituális felelősségekkel. Ezek a dolgok állítják fel az elsődleges okunkat a létezésre. A Fizikai Teremtés egy felettébb különleges része a végtelen mennyei birodalomnak. Azért létezik, hogy sok egyedülálló tapasztalással szolgáljon, melyek létfontosságúak minden Spirituális Lény számára, és ebből a legfontosabb az "idő" fogalma. A Mennyekben az időnek kicsi a jelentősége, és azt egymást követőként, vagy a mindenütt jelenlévő örök Mostként látva, van egy kis különbség. Minden dolog a Mennyországban halhatatlan, és minden pillanat, egyszerűen csak adódik. Az idő egy olyan elem, amire a fizikai Teremtésnek volt szüksége; az idő az ami szabályozza azt a folyamatot, ami az inter-dimenzionális Fényt anyaggá fordítja, és ez az anyag az, ami formát ad az összes fizikai Teremtésnek.

Amint elkezditek a fizikai univerzumot a spirituális tudomány lencséin keresztül látni, jobban megértitek, hogyan van a fizikaiság összerakva, és hogyan kapcsolódik az az Istenséggel. Elkezditek látni, miért vagytok itt, és hogyan a legjobb kölcsönhatásban lenni társaitokkal. Ez elkerülhetetlen módon galaktikus társadalomhoz vezet. Mi a társadalmainkat szentekként, szerves egységként látjuk, melyben minden Lény vizualizálhatja részét a társadalomban, és megkapja a szükséges visszacsatolást társaitól, ami lehetővé teszi őt arra, hogy lehetségessé tegye a lehető legnagyobb képességei elérését. Ezt legjobban azzal lehet megvalósítani, amit mi képlékeny csoport dinamikának hívunk, ami egy adok kapok rendszer, melyet mi úgy tartunk, hogy kreatívan oldja meg az összes problémát. Szándékunkban áll ebben részesíteni titeket még a teljes tudatosságba való visszatérés előtt, és az után is. Felettébb nagyszerű csoport vagytok, és bőséges logikát birtokoltok hozzá, hogy megvalósítsátok ezt.


Ahogy közeledtek transzformációs folyamatotok kezdetéhez, tartsátok észben, hogy milyen értékes az a világ, melyen éltek. Egy dolog, hogy "ezen birodalom mestereinek", és egy másik, ha a "Földanya őrzőinek és fenntartóinak" tekintitek magatokat. Ezek a kifejezések teljesen más megközelítéseket fejeznek ki: az első az ön-kiszolgálást, ami valójában "barbár" dolog; a második spirituális és Szeretetteli. Amikor egy "mester" úgy uralkodik, hogy ő a birodalom túlsúlyban lévő és elsődleges faja, nem felelősségteljes és nem is Igaz. Ismételjük, hogy nagyon különleges Lények csoportja vagytok, és a Lényetek alapja a Szeretet! Ez a ti természetetek, hogy "túllássatok ezen", és lássátok meg a kölcsönösség mindennel összekapcsolódó hatalmas hálózatát, ami az Élet. Ennek a hálózatnak a leg-lehetőségteljesebb formájában való fenntartása létfontosságú, minden megóvása szempontjából.


Az életnek ez a hálózata olyan valami, amit valójában láthattok és érezhettek amint visszanyeritek a teljes tudatosságot, és ennek eredményeként, azonnal észlelni fogjátok milyen feje tetejére állítottan és hátra arccal üzemel valójában társadalmatok. Láttunk sok társadalmat sebesen átalakítani önmagát, ahogy emelkedtek a tudatosságban, és ez most a helyzet ti veletek is. Igencsak láthatóvá válik sok befolyásos elmélkedő számára világotokon, hogy itt a hatalmas változás ideje. Egy olyan nagy átalakulás, amitől azt várják, hogy megmenti az emberiséget és Gaia fennmaradását. Megismertük ezeket a csodálatos vízionáriusokat, és megtesszük ami istenileg lehetséges, hogy valóra váltsuk azt, amit ők próbálnak elmondani nektek. A társadalmatok minden esetben azon nagy változás szélén áll, mely elvezet titeket az újraegyesüléshez és az átalakuláshoz!


Ma kifejtettünk sok mindent abból ami történik világotokon. Azon dolgok határán vagytok, amikre egyrészről mélységesen vágytok, másrészről viszont sokak számára megrázóak lesznek. Isteni hírvivőkként és tanácsadókként jövünk, akiknek elsődleges célja visszajuttatni titeket a csillagokhoz, és világotokat pedig az ő korábbi énjéhez. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASILhttp://gfsheldancroatia.blogspot.com - CROATIAN
http://gfofhungarian.blogspot.com - HUNGARIANThursday, January 13, 2011

January 11, 2011Frissítés Sheldan Nidle a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus FöderációJanuary 11, 2011
7 Batz, 9 Chen, 7 Ik
Selamat Balik! Visszatérünk, hogy jelentést adjunk arról, mi folyik világotokban. Mostanáig, arra szorítkoztunk, hogy leírjuk nektek, mi folyik világunkban és a naprendszerben. Most helyénvaló több részlettel szolgálni néhány témáról. Mint tudjátok, Gaia egy hatalmas változássorozatba van bonyolódva, ami drasztikusan meg fogja változtatni azt a valóságot, melyben laktok. Korábban, informáltunk titeket arról, hogy a fő tektonikus lemezeinek a lepecsételésén dolgozik, és ez a föld felszínének geomagnetikus és elektromos mezőiben való változással párosul. Ezekben a mezőkben zajló változások kezdenek erősödni. A sok nagy földrengés az elmúlt hat évben, felgyorsítja Gaia tengelyének megváltozását, és rombolást okoz abban a belső mágneses iránytűben, melyet minden élet a bolygón birtokol. Ez magyarázza az állatok hatalmas számban való elhalálozását, melyet nemrég feljegyeztek, és a halálos áldozatok számát az Északi és Déli félteke klíma változása is jelentősen megnövelte. De ezeknek a változásoknak van egy másik tényezője is, amit figyelembe kell venni.

A sötét összeesküvés, hogy kifejezze nemtetszését Gaia kontrollálhatatlan természeti módosulásait illetően, egy olyan pontra juttatta ezt, hogy állandósított egy közvetlen és könyörtelen támadást ellene. A hatalmas olajkifolyás, ami hirtelen megindult Áprilisban a Mexikói öbölben, elsődleges példája ennek a sajnálatos stratégiának. Sok vállalat és kormány világotokon, széles skálán összejátszik, hogy tönkretegye azt az átalakulási folyamatot, amit Gaia lassan végez az elmúlt fél évszázada, és az Öböl olajkiömlése az egyik drámaibb példája ennek az elmúlt évtizedet illetően. Ezen stratégia fő célja a Golf Áramlat tönkretétele, és az Észak Atlanti Hőáramlat összekuszálása. Ez az egész Északi Féltekét egy nagyon hideg teleket, hűvösebb tavaszokat, nyarakat, és őszt jelentő mintázatba helyezi. Ennek van egy olyan hatása a Déli Féltekére, hogy megváltoztatja a gázáramlatokat. Ez hatással van a monszunokra, nagy áradásokat teremtve a Déli Féltekén nyáron, és ez fog történni az Északi Félteke következő nyarán is. Hogy mindez vissza legyen fordítva, helyre kell állítani a Golf Áramlatot.

Egy óceáni áramlat keringi körül bolygótokat, amit tudósaitok a Nagy Szállító Áramlatnak neveznek. Ez a Föld energiájának ritmikus áramlása, amihez minden élet itt hozzá idomul. Láttuk, hogy a sötét összeesküvés milyen szorgalmasan talál rá módokat, hogy komolyan megszakítsa ezt az elsődleges energia áramlást, és részben, bár csak átmenetileg, sikerült is nekik. A Földanya most azon dolgozik, hogy helyreállítsa ezt az elsődleges szállító áramlatot, és az ő munkája az, hogy a lehetséges pusztítást leredukálja, különös tekintettel a rombolás mértékére, melyek már a bolygón mindenütt történtek. Az eligazításunknak összhangban kell működnie azzal, amit a Mennyország mondott nekünk. Világotok egy olyan ponthoz ér, ahol a társadalmatokba épített üzembiztonsági mechanizmusok (mint ezek) nem tarthatók fenn tovább, és ennek fényében, a Mennyország egy olyan forgatókönyvet írt le nekünk, melyben egy sor közvetlen beavatkozás biztonságosan tud megtörténni. Ezek az előre jelzett metszéspontok gyorsan közelednek. Figyelemmel követjük ezeket a (végül) mesterséges katasztrófákat, és mély vágyunk beavatkozni egy tömeges skálán. Ez a nagyon közeli jövőben meg is fog történni, amint azok az események beindulnak, melyek lehetségesebbé fogják tenni ezt!

Nem csak a klímátok, hanem a gazdaságotok is sorozatos nehézségek között van. A sötét összeesküvésetek és annak média és kormányzati kegyeltjei, szándékosan hunynak szemet azon illegális tevékenységek felett, melyek egy kolosszális összeomlás peremére juttatták világotokat. Ezek a körülmények most érték el határaikat. Egy hatalmas negatív hatás tornyosodik, de ez ténylegesen csak gyorsíthatja azt, amit szándékunkban áll tenni. A Mennyország eligazított minket ezen témákat illetően, és pontosan kell követnünk ezen utasításokat. Nézzétek a lenyűgöző mennyiségű anomáliákat, melyek világotokban és a naprendszeretekben történnek, és fogjátok fel, hogy ezek azok a nyomok, melyek összességében, egyértelműen mutatják közelségét annak amit mondunk nektek. A valóságotok egy nagyon törékeny állapotban van. Változások kavarognak birodalmatokban mindenütt hajthatatlanul, ami azt jelzi, hogy egy nagy váltás kezdődik. A mi részünk, hogy egy specifikus ponthoz érjünk, és gyorsan beteljesítsük a jelenleg folyamatban lévő lendületet. Ez a beavatkozás isteni dolog, ami sokkal gyorsabban fogja megindítani és megoldani a dolgokat.

Világotok egy hihetetlen változás szélén lebeg. Megígértük, hogy beavatkozunk. A sok összekötő csapatunk arra összpontosít, hogy gyorsan elérje a bevezető változásokat. Eltökéltük rá magunkat. Egyetlen kisebb akadály az, hogy sokan a világotokon egy bolygón kívüli szervezet inváziójában hisznek. Ezt a koncepciót játsszák állandóan a szórakoztató iparágaitok, és ezért rendelkezéseket tettünk, hogy bebiztosítsuk, hogy azt amit mi teszünk, azt ne értelmezzék félre társadalmaitok. Eljöttünk ide, tökéletesen tudva, hogy a korlátozott tudatosságú társadalmatok alaposan manipulálva van, először az Anunnaki, majd földi kegyeltjeik által. A gondosan elhelyezett, hamis információkat tartalmazó történetek, egy elsődleges trükkje a vállalati Amerikai kormányzásnak. Szándékunkban áll oly módon eljárni, hogy az minket elsőként örömmel fogadottá tegyen, aztán családotokként tekintsetek minket.

A mostani történések mögötti cél az, hogy hatással legyenek a tudatosságotokban és a valóságotokban történő nagy váltásra. A feljegyzett történelmetek hazugságokkal, kifejtetlen eseményekkel, és látszólag "misztikumokkal" van tele. Tisztáznunk kell nektek, hogy mi is történt valójában, és megmutatni eredetetek valódi krónikáját. Ez fényt fog deríteni arra, hogy miért tértek vissza a teljes tudatosságra. Akkor képesek lesztek megérteni, hogy ez a küldetés jóval meghaladja azt, hogy csupán visszaállítson titeket a jog szerinti kormányzásra, és meg fogjátok látni, hogy új bőségetek csupán bevezetője az új galaktikus társadalmatok megteremtésének. Akkor lehetővé válik egy tágabb, barátságosabb megközelítése az univerzumnak, és elkezditek jobban megérteni itteni küldetésünket, és hogy miért dolgozunk egy teljes mértékben megérett első kapcsolatfelvételen veletek.

Mi tudjuk, hogy minden nap, sokan csodálkoznak közületek ezen isteni beavatkozás egzakt időzítésén. Nézzük csak ezt: világotok közel áll egy nagy összeomláshoz. Egy nagy tudatossági ugrás szélén álló társadalom izgatott az ellentmondásos elképzelésekkel kapcsolatban, hogy mi is történik valójában. Ezt a zavart tovább segíti az uralkodó összeesküvés, mely általában szándékosan táplálja a káoszt, a hatalmon töltött idejük meghosszabbítása végett. Bárki aki objektíven tekint globális körülményeitekre, láthatja, hogy nagy változások készülnek megtörténni. Általában a dolgok évtizedekig parázslanak, és csak aztán történik meg a nagy véres forradalmi kitörés. A ti esetetekben, a helyzetetek különös körülményei kizárják egy későbbi lázadás luxusát. Az Istenség azt állítja, hogy egy vér nélküli forradalom most szükséges. Ez az amit Földi szövetségeseinknek és mi nekünk kell produkálni. Ennek egyszerre egy igazán sokkoló és egy igazán csodálatos történésnek kell lennie!

Próbáljatok ellenállni a csalódottság kísértésének, és lássátok ezeket az utolsó szélcsendes napokként, mielőtt egy teljes mértékben példátlan jelenségek sorozata tör a világ színpadára, megváltoztatva mindent! A személyzetünk mindent kidolgoz hozzá, hogy létrehozza ezeket a szenzációs eseményeket. Biztosítanunk kell, hogy a meglepetés egy pozitív tapasztalat legyen, olyan felemelő eseményként, melyre annyira nagy szükség van itt! Mi "produkáljuk" azt a varázslatot, ami megnyilvánítja ezt, és valójában sok ezzel ellenkező okot, napi szinten konvertálunk át. Közel van, és kész, hogy meginduljon. Valóságfelépítésetek összes aspektusa teljes erővel alakul át; nézzétek az egyre növekvő változási jelenséget a naprendszeretekben és a Napotokban; nézzétek meg a globális társadalmatokban bekövetkező változási indexet. A varázslat készen áll a kirobbanásra!

Ma mélyebben kutakodtunk abban, hogy milyen történés alakítja át világotokat. Értesüljetek róla, hogy drága bolygótok, Gaia és valóságotok változásai igazán hatalmasok! A tornyosuló káoszt és zavart, egy nagy aggodalom szította bennetek, de tudjatok róla, hogy ez biztosan egy nagy örömmé fog átalakulni! Ennek a nagy örömnek, mely szüntelen lesz számotokra, az ideje most elérkezik! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
January 4, 2011Frissítés Sheldan Nidle a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus FöderációJanuary 4, 2011
13 Kan, 2 Chen, 7 Ik
Selamat Jarin! Ismét érdekes dolgokkal érkezünk, hogy elmondjuk nektek, ahogyan az új Gregoriánus év hajnalodik. Egy idejétmúlt világ vesz körül titeket, mely valójában összetört, és a régi Humpty Dumpty gyermekvershez hasonlóan, igazán menthetetlen. Ezen tényeket egy spindoktori csoport rejtegeti, akik az irányadó média köreiből valók. Ők egyenesen a szemeitekbe hazudnak nektek, amikor arcátlanul kijelentik, hogy a gazdaságotok javul, és fellendülőben van. A valóságban, a felgyülemlett tényezők óriási áradata, mint pl. a kimondatlan globális adósság, épp le készül dönteni világotok pénzügyi rendszerét. Nézzük ezt a nagy csűrés-csavarást, és figyeljük, hogy ezek a médiák milyen könyörtelenek is valójában. Egy hasonló összeomlás vár számos olyan kormányra is, mely távol áll attól, hogy segítse a népét, vagy aktívan támogatja azokat a nyíltan korrupt tevékenységeket, amiket a sötét összeesküvés űz, miközben bukdácsol a haláltusájában. Világotok valóságának ez az összes különböző szegmense azt a koncepciót reprezentálja, aminek vége, elmúlt, és Földi szövetségeseink úgy manőverezik a végső puccsot, hogy az végül bekopogtasson.


Míg pillanatról pillanatra a végét várjuk egy hosszan elhúzódó drámának, továbbra is tanácsokat adunk Földi szövetségeseinknek, és rendszeresen találkozunk velük, hogy kidolgozzuk a végső részleteket. Már amennyire egy speciális helyzetben vagyunk, mivel mi vagyunk a keverék egyetlen olyan tényezője, amitől az összeesküvés mélységesen fél. Mi birtokoljuk azokat az eszközöket és technológiákat, melyek minden fordulatnál kihívást jelentenek nekik, és ez táplálja növekvő pánikjukat. A megjelölt időben, arra használjuk ezt a hajtóerőt, hogy előnyére szolgáljon Földi szövetségeseinknek. Teljes tudatában vagyunk, hogy a pillanat most érkezett el számunkra, hogy túllépjünk a sötétséggel kapcsolatos "tartózkodó" viselkedésünkön, és arra a pontra lépjünk, ahol Földi szövetségeseink szilárdan hajtanak ezen összeesküvés feletti jól megérdemelt győzelem felé. Ezek a döntő pillanatok itt vannak, és növelnünk kell a nyomást és a végére jutást! Ezért kijelöltünk számos új kapcsolattartó csapatot, hogy végére járjanak a kézbesítési folyamatnak, és másokat pedig elküldtünk, hogy segítsenek a gondviselő rezsimeknek a hatalom gyeplői felvételének előkészítésében. Ezek a műveletek gyorsan haladnak. Ráadásul, néhány főparancsnoki hajónkat is Föld-közeli pályára állítottuk.


Az elmúlt néhány hónapban, egy növekedés látszott a titkos kormány hajóinak azon mesterkedéseit illetően, hogy megtámadjanak minket. Először úgy döntöttünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket a zaklatásunkra tett ostoba kísérleteket, és egyszerűen kivontuk magunkat ezen technológiailag alkalmatlan hajók közelségéből. Újraindítottuk a bele-nem-bonyolódás irányelveit, hogy megmutassuk, hogy ez a bohóckodás nem téma nekünk. Mindazonáltal az egyre növekvő behatolások, melyekhez mostanában rendszeresen, a normál légierőtől származó hagyományos vadászrepülőket alkalmaztak, elkezdtek a napi tudományos küldetésünk útjába állni. Így eligazítottuk a védelmi erőink egy részlegét, hogy semlegesítse a titkos kormányzat mesterkedését, és ideiglenesen vezessenek be egy alaposabb álcázó eljárást az összes kijelölt hajó számára, és ez alaposan lecsökkentette az őket érő interferencia mértékét. Mint azt láthatjátok, a sötét összeesküvők fenntartják dacukat, és a fokozottan agresszív rendelkezéseik oktalan hajthatatlanságukról szólnak. Legutóbbi ellenszegülésünk az agresszív stratégiájuknak, új és elfogadhatatlan javaslatokat hozott felszínre a részükről.


A sötét összeesküvés még mindig úgy érzi, hogy ő az egyetlen elfogadható csoport világotok kormányzására. Próbálják állandóan bizonygatni nekünk, hogy tehetetlenek vagyunk hatalmukat illetően. Ennek a hatalomnak valójában a jelenleg jegyzett történelmetek előtti korszakra nyúlnak vissza a gyökerei, és egy ilyen számukra "tiszteletre méltó" és ősi örökség felbomlasztása szerintük merő arrogancia. Azon ténnyel válaszoltunk erre a dogmára, hogy számos különböző eljárással próbálta meg kontrollálni az emberiséget az Anunnaki, még mielőtt a jelenlegi csoport hatalomra került. Mindenek felett kijelentettük, hogy most nem lehet tovább manipulálni és kontrollálni, hanem itt a szabadság, szuverenitás, és bőség ideje. Ez teszi őket azokká a mondák szerinti dinoszauruszokká, melyek az új valósággal szembesülve kihaltakká váltak. Ez az analógia, érthető módon zaklatja őket. A gondolata annak, hogy amit képviselnek már nem megfelelő, egyre mélyebb félelembe és kétségbeesésbe helyezi őket. Mindazonáltal, a tény az, hogy az idő elérkezett az istenileg elrendelt változásra.


Ez a nagy időszak történelmetekben magába foglal egy hatalmas ugrást, melyet nagy mértékben késleltetett a sötét összeesküvés makacssága. Normál esetben, a világ egyre nagyobb ugrásokban halad előre, amikor az elektromosságot és a mágnesességet felfedezik, és izgalom hajtja az egész társadalmat egy barátságos versenybe, hogy melyik csoport, vagy nemzet fog ideiglenes előnyökhöz jutni. A ti esetetekben, az Anunnaki és a Földi kegyeltjei felfüggesztették ezt a természetes evolúciót, mivel a céljuk az volt, hogy monopolizálják és kontrollálják ezt az új technológiát. Ez az oka annak, hogy társadalmatok miért csak egy évszázadnak megfelelő mértékben haladt előre az utóbbi két évszázadban. Egy csomó mindenben fel kell zárkóznotok, és az új gondviselő rezsimek szándékában áll nagyon gyorsan előre ugratni titeket. Ennek tetejébe, mi is használni kívánjuk technológiánkat, hogy felgyorsítsuk haladásotokat, és lehetővé tegyük, hogy izgalmas új elképzeléseket teremtsetek a spirituális tudatosságban és a tudományos valóságokban egyaránt.


Ahogy sebesen ezzé az új miliővé bővültök, megtanulhatjátok hogyan áll össze a valóságotok. Ez egy hosszú menet lesz, mely megtanítja megérteni nektek azt a világot amit mi birtokolunk, és ez egy olyan világ, amibe gyorsan át kell költöznötök. A teljes tudatosságba való visszatérésetek csupán számos kaland kezdete. Amit mi teszünk, azt egy örömteli törekvésként látjuk, mely segít sok rokon léleknek megvalósítani, a teljes potenciálját. Valójában ezt tenni a legnagyobb dolog számunkra, mivel az öröm, amit az hoz minden érintett számára, egy felettébb teljes gyönyörűség! A legboldogabb tevékenységünk segíteni másoknak, hogy elérjék az örömöt, és, hogy még több teljes tudatosságú Lényt hozzunk el a Fény Galaktikus Föderációjába. Mindezek után, olyan Fénylények szövetsége vagyunk, akik a Mennyország rendelkezéseivel dolgoznak, hogy ezt a galaxist a nagy béke Fényhelyévé változtassák.


Világotok a Fény és a sötétség között lebegett a 19. évszázadotok kezdetétől fogva. A két világháború elsődleges példája volt annak, hogy az Anunnaki és a kegyeltjei, hogyan használták a szerencsétlenséget arra, hogy egy bizonyos idővonalon tartsanak titeket. Ez az idővonal, természetesen az ő hitüket és céljukat szolgálta, és egy olyan pontra juttatott titeket, ahol a sötétség szándékában állt ellenállni a Mennyország azon isteni rendelkezéseinek, melyek közel 13 évezreddel ezelőttről erednek. A Mennyország eltervezte, hogy a mi első kapcsolatfelvételi küldetésünkkel, szembeszáll ezen sötét célokkal, de a helyzet drasztikusan megváltozott az 1990-es évek közepén, amikor az Anchara (a sötét urak) kiáltványa arra kényszerítette az Anunnakit, hogy hagyjon fel a föld uralmára tett terveivel és csatlakozzon a Fényhez. A kegyeltjeik aztán egy új tervet igényeltek azzal a céllal, hogy beteljesítsék az ő sokkal nagyobb terveiket a Földdel kapcsolatban, és ezek a változások kissé módosították az első kapcsolatfelvételi küldetés eredeti szándékát.


Ez a szándék az volt, hogy mérhetetlenül meg kell változtatni azt, ahogyan valóságotok össze lett rakva, és ez összepasszolt Földi szövetségeseink elsődleges irányelveivel. Ahogy körülnéztek világotokon, tisztán látjátok, hogy egy számtalan csalódással, összetört reményekkel, és kínokkal teli helyet állít a nagy többség számára, és a siker csak néhány kiválasztott kevesek számára adatik meg. Ez szemben áll a Mennyország egy olyan szent helyről szóló látomásával, ahol a bőség és öröm földjén minden elérhető a legnagyobb teljességében. Hogy véghez vigyék ezt, Földi szövetségeseink tudták, hogy a világ egy teljes átalakítást igényel! Ez az új birodalom, ahol vissza tudtok térni a teljes tudatosságra, és egy igazán mennyei társadalmat tudtok építeni, jelenleg elérhetetlennek tűnhet! Az igazság az, hogy világotok tartalmaz mindent ami szükséges ahhoz, hogy mindezt, és még többet is annál megnyilvánítson!


Ma megbeszéltük azon fejleményeket, melyek történnek világotokon. Készen álltok, hogy meglássátok eljönni Gaia-ra a nagy változást! Ez meg fog nyitni titeket arra a birodalomra, ami a Belső Föld, és a teljes tudatosság örömére. Mindez meg fog történni, amint összegyűltetek az új csillag-nemzetetek megformálására. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated aboveDecember 28, 2010Frissítés Sheldan Nidle a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus FöderációDecember 28, 2010
6 Caban, 15 Mol, 7 Ik
Selamat Ja! Visszatérünk ezen ünnepi időszakban, hogy sok mindent elmondjunk nektek. Valóságotok változik körülöttetek! Gaia elfoglaltan készíti elő felszíni birodalmát egy nagy átalakulásra. Ezek az előkészületek még mindig meglehetősen finomak; mindazonáltal most beléptek egy olyan időbe, amikor ezeknek a változásoknak sokkal feltűnőbbekké kell válniuk számotokra. Számos területen észrevették, hogy nagy földrengések aktívabbakká válnak, és a kisebb rengések már éreztetik magukat. Vulkánok a szárazföldön és a tengerfenéken is kezdenek "felpörögni". Földi tudósaink figyelemmel követik ezeket a szeizmikus növekedéseket minden kontinensen. Ezek a fejlemények felállítják a Földanyától érkező figyelmeztetések következő sorát, és jól összepasszolnak a ti saját teljes tudatosságra való serkentésetekkel. A régi valóság, ami már évezredek óta lakó "burkotok" volt, leszolgálta célját. Sok ingával dolgozó ember észrevette, hogy a mágneses vonalak, amiket ők a vizsgálatokhoz használnak, erejük és helyzetük tekintetében is változnak. Ezek a jelenségek kapcsolatban vannak azzal, hogy Gaia gravitációs mezőket változtat.

Ezek a mágneses változások tönkreteszik a Föld elektromos mezőit. Abból a célból, hogy késszé tegye magát a teljes tudatosságra, Gaia körültekintően teszi magát alkalmassá a Napból, a bolygótársaitól, és a galaktikus magból érkező hatalmas mennyiségű adatra. Fontos látni, hogy mindez egy élő szervezet, mely átmenetben van. Az egész 3-D valóság rendszeresen kiragad egy bizonyos mennyiséget ebből az adatáramlásból, és amikor egy entitás kiterjeszti tudatosságát, a kiragadott adatmennyiség rendkívüli módon megnövekszik. Továbbá ezzel az adattal másképp kell bánni. Ezért a valóságotok úgy állítja rácsvonalait, hogy jobban átérje a legmagasabb beáramlást is, és egy egypólusú entitássá kezd válni. Ilyen változás történik naprendszeretek szerte, ami lehetővé teszi tudósaitoknak, hogy közelről figyeljék meg milyen a null-pont energia és az az anyag, ami a galaxisban működik. Ezek a megfigyelések megdöbbentik őket, és egyértelműen demonstrálják, hogy milyen idejétmúlt a tudományos paradigmájuk! Ez arra ösztönözte őket, hogy szorgosan keressenek egy új működési modellt, egy olyat, ami jobban körülfogja ezen ismétlődő jelenségeket.

A naprendszeretekben történő sok szokatlan eseménnyel párhuzamosan, a galaktikus mag is hasonló változásokon megy keresztül. Változtatja alapfrekvenciáját, miközben nagy energiahullám sorozatokat indít, melyek a magból az ő külső spiráljaiba folynak, és átalakítják azt, ahogyan a galaxis összetartja azokat. Az új galaktikus rács formálódik, mely azt jelzi, hogy egy új típusú gravitációhullám születik. Ez az energia ad életet az új graviton részecskék számára, melyek finoman interferálnak a mi alap hajtómű berendezéseinkkel. Ezért hozzá kellett állítanunk hajóink energia-gyűjtő eszközeit, és meg kellett változtatnunk hatalmas flottánk kiosztását naprendszeretek szerte. Módosítottuk az anyahajóink sűrűségét is a bolygótok körüli belső körben, miközben szükségessé tettük egy különleges Möbius-szalag szerű folyosó létrehozását, ami lehetővé teszi a hajóink gyors belépését a Föld atmoszférájába, amikor az első kapcsolatfelvétel pillanata elérkezik. Minden nap után kell állítanunk ezt az utazó folyosót, ami pont azt demonstrálja, hogy a naprendszeretek milyen gyorsan változik.

Ezek az említésre érdemes változások összeillenek mindegyikőtök azon pont felé haladásával, ahol az első kapcsolatfelvétel határozottan szükséges. Ezért kell befejezni az erre a célra való felkészítésetek első lépéseit. Értesítettük erről Földi szövetségeseinket, és kihangsúlyoztuk, hogy a jelenlegi valóság már nem azt tükrözi akikké váltok. A sötét összeesküvés is tudja, hogy mi történik, és közben azon tűnődik, hogy a status quo-t hogyan tudná meghosszabbítani. Valóságotokban létezik egy olyan üzembiztonsági pont, amin túl, egy más idővonalat lehet kivetni. Ezt a pontot nemrég elhagytátok, ami azt jelenti, hogy csak egyetlen forgatókönyv engedélyezett, és az az első kapcsolatfelvétel és mindaz, ami azzal együtt jár. Felvettünk néhány jó munkatársat, akik eltökélték, hogy sebesebb léptékben hajtják a dolgokat az első kapcsolatfelvétel felé. Ezek a Lények képességeik szerint maximálisra gyorsítják a dolgokat, és szándékukban áll a bevezető lépéseket nagyon gyorsan elvégezni. Közben a kormányzati és gazdasági rendszereiteket egy teljes összeomlás fenyegeti.

A történések megértésének kulcsa az, hogy meg kell érteni, hogy a felhalmozódó nemzetközi adósságok hatása közel áll ahhoz, hogy összetörje a gazdasági rendszert. Ez az a cél, amit a sötét összeesküvők a 21. század első néhány évében állítottak fel. Sajnálatos számukra, hogy a rendszer még azelőtt összeroppant, hogy kihúzhatták volna a rendszerből azokat a pénzmennyiségeket, amiket odaígértek a munkabizottsági tagjaiknak. Végül, az US Federal Reserve és számos nemzet törvénytestületének törvénytelen tettei által, lehetővé vált a 2008 végétől 2009 közepéig megmaradt legtöbb pénz kipárologtatása. Képesek voltak ezen alapok közül visszaszerezni néhányat, és ezeket illegális tetteik bizonyítékaiként lehet felhasználni, ami további muníciót biztosít számunkra a sötét összeesküvés ledöntéséhez.

Világotok különböző nemzetei titokban összeültek, hogy ellenezzék a sötét összeesküvés vezető szerepét, és véget vessenek a bolygón való több évezredes fojtogatásuknak. Megjósolható módon, ezen összeesküvés domináns közege, az Egyesült Államok vállalati állam, arra használta fel hírszerzési alkalmazottait, hogy nyomást gyakoroljanak bárkire, aki érintett ebben a tevékenységben, és ezzel egy nagyon kellemetlen miliőt hoztak létre Földi szövetségeseink és azok együttműködő új barátai számára. Közben több jelentős tröszt elért eredményeket, és egy sor párhuzamos forgatókönyv is folyamatban van, aminek az a célja, hogy elérjék a mi közvetlen beavatkozásunk pontját a 2010-es Gregoriánus év vége felé, és 2011 elején. Ezek a forgatókönyvek kezdenek összekapcsolódni egymással, és mi megállapodásokat kötöttünk a fő fehér-Fénnyel, bolygótok titkos társaságaival arról, hogy minek kell következni.

Világotoknak arra van szüksége, hogy mélységesen megszabadítsák attól, amivel elérték a banális és széles körben elfogadott hiedelmeket valóságotokról. Ezek a hibás gondolkodásmódok táplálják azt a fikciót, hogy egyedül és egyedülállóak vagytok ebben az univerzumban. Amint a valódi történelmetek és a más világokból való eredetetekről szóló igazságok napvilágra kerülnek, ez az összes eszme tovaszáll. Azok, akik társadalmatokban akarják és rátermettek, hogy így legyen, fogniuk kell ezt a hatalmas észlelési krízist, és Gaia népét vissza kell a pályára állítaniuk. Akkor be lehet mutatni titeket nekünk. A mi küldetésünk annak a beteljesítése, amit a sok fehér-Fény társadalom eltervezett. A tanácsadóink már közel két évtizede várják, hogy szabaddá tegyenek titeket, és kegyesen előterjeszthessenek titeket azzá a független Lénnyé, mely mindegyikőtökben ott rejtőzik.

Az első kapcsolatfelvételi küldetés napirendjének első témája az, hogy egy etikusabb kormányzási formába kerüljetek, mely egy bőségen alapuló gazdasággal van kombinálva. A cél az, hogy kezdjétek el teljesen független Lényekként tisztelni magatokat, és ez magába foglalja teljes átértékelését annak, hogyan kezelitek egymást. Mindegyikőtök a Teremtő értékes teremtménye, mely egyenlő és elidegeníthetetlen jogokkal van megáldva, és bizonyos életcéllal van ideszállítva ebbe a világba. Akkor egyedülálló képességekkel ruháznak fel titeket, hogy képesek legyetek segíteni másoknak, és magatoknak is, az életetek céljának elérésében. A Galaktikus társadalmak ezeket a képességeket teljes potenciáljukra juttatják. Általában a társadalmak még akkor érik el ezt a pontot, mielőtt az első kapcsolatfelvétel választhatóvá válik. Túl kell jutnotok ezen a ponton, egészen a teljes tudatosságig. Nagyszerű jövő áll előttetek, a Fény Galaktikus Föderációjának létfontosságú tagjaiként!

Ma folytattuk megbeszélésünket az első kapcsolatfelvételről. A valóságotok most omlik össze, és egy új manifesztálódik a helyén. Akkor biztosan elérkezünk, és igen gyorsan teljes tudatosságra juttatunk titeket. Olyan csodák nyílnak előttetek, amiket soha sem tudtatok elképzelni azelőtt! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!).Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

December 21, 2010Frissítés Sheldan Nidle a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus FöderációDecember 21, 2010

12 Oc, 8 Mol, 7 Ik
Selamat Balik! Visszatértünk, hogy folytassuk megbeszélésünket veletek, miközben a világ melyben éltek, befejez egy újabb, gregoriánus naptár szerinti évet. Sok hírrel és egy új valóság megnyilvánulásának kinyilatkoztatásával érkezünk jelenleg! Azok a régi módszerek, melyek irányították világotokat az elmúlt nyolc évezredben, érvényüket vesztették; a hatóságok elcsépelt ismételgetései elveszítették meggyőző erejüket; és valóságotok gazdasági, kormányzati, és társadalmi alátámasztásai darabokra hullanak. Ezen rendszer hibáinak mélysége és terjedelme globális méretű, és nyilvánvaló, hogy egy széleskörű pánik áll be, mely egyik kontinensről a másikra terjed. Jelenleg egy hamis digitális bástya álcázza azt az összeomlást, mely emögött rejlik, de ez a csalás már nem tarthat sokáig. Hamis elferdítések hatalmas sorozata folyik, ami rövidesen önmagára omlik. A változás igénye mindenütt minden egyes nappal növekszik. Földi szövetségeseink elkezdtek erősen hallgatni arra, amit mi mondunk nekik ezen témákkal kapcsolatban, és arra bátorítjuk őket, hogy cselekedjenek, és most cselekedjenek!A bankügyi csalás és a hatalmas adósság nyeli el a rendszert, és ez egy olyan új összeomlás kezdetét jelöli, melyet még soha nem látott világotok. Hasonlóképpen a kormányok és különösképpen az amerikai kontinensek, valamint számos nemzetállam Európában, a szabadságuk végéhez ér. A társadalmi feszültségek és más nemzeti engedetlenségi formák, kezdenek világotok sok részén felszínre kerülni, és a diktatórikusabb rezsimek aggódnak a polgári engedelmetlenség mértéke miatt, melyet azóta nem láttak, mióta a kommunista rezsimek Kelet-Európában kollektíven megbuktak. Ezek a körülmények nem észrevétlenek a sötét összeesküvők számára, és bérenceik most körberepülik a világot, hogy biztosítsanak sok rezsimet a támogatásukról, és arról, hogy képesek lecsendesíteni az egyre növekvő nyilvános lázadást. Az állításaik üresek, és azt a célt szolgálják, hogy fenntartsanak bizonyos irányítást és stabilitást, amit egyre inkább aláásnak Földi szövetségeseink összehangolt tettei. Fejlemények törnek elő, és gyorsan közeledik az ideje számunkra, hogy aktívan beillesszük magunkat az ügyeitekbe, hogy Földi szövetségeseink javára fordítsuk azokat.Diplomatáink és összekötő csapataink gondosan felügyelik a globális helyzetet, és a megfelelő pillanatban be akarunk avatkozni hatalmas mértékben. Ez a beavatkozás gyors lesz és gyorsan és könnyedén teszi lehetővé a kézbesítéseket. A sötét összeesküvés közelről nézi ennek az "első dominónak" a közeledését. A legnagyobb erőfeszítéseik ellenére is Földi szövetségeseink képtelenek rá, hogy egyedül maguk keresztül vigyék ezt, így eldöntöttük, hogy megtesszük mi a saját módszereink szerint. A megfelelő pillanatban ez a különleges beavatkozás meg fog történni. Ez fogja jelezni az olyan eseményláncok kezdetét, melyek megváltoztatják a kormányokat, és beharangoznak egy új globális, biztos hátterű pénzstruktúrát. Már számtalanszor átnéztük ezen változások menetét Földi szövetségeseinkkel és az Agarthai unokatestvéreinkkel. Ezek az események beharangozzák a végét a fel-nem-fedési politikáitoknak, és amint hivatalosan minket bejelentenek, szándékozunk megkezdeni egy oktatási programot, ami sokkal könnyebben kivitelezhetőbbé teszi az első kapcsolatfelvételt. Sokan közületek, most épp zavarban vagytok azzal kapcsolatban, hogy vajon mi jóindulatúak vagyunk-e, vagy egyáltalán valóságosak vagyunk-e! A híradásaink és a hajóinkon tett túráink, hivatalosan pontot fognak tenni ezekre a kérdésekre.Ezen oktató hírközléseknek egy másik aspektusa a mi hatalmas technológiánk rátok hagyása. A mi technológiánk kiegészítői lesznek a jelenleg elnyomott technológiáitoknak, amiket az új rezsimek ki fognak bocsátani a nyilvános arénába. Technikailag több évtizedet kell ugranotok, hogy felkészüljetek az elmúlt évszázad során történt felfedezésekre, amiket aztán visszatartottak tőletek. Egy nagyon szükséges új tudományos paradigma fog megszületni, ami előkészít titeket arra, aminek jönnie kell. Támogatni kívánjuk a tudományaitokat, hogy összebarátkozzon egy új paradigmával. Régen már felfedeztük, hogy amint az igazságok elkezdenek sorba felvonulni bármilyen adott szituációban, egyre nehezebbé teszi a kormányok számára, hogy leállítsák a teljes felfedés irányába való rohamot. Alig várjuk ezt a technológiaátadást és mindazt ami követni fogja, a világotok hatalmas fejlesztését sürgető szituációként. A személyzetünk készen áll az indulásra, és kijelölt felelősségeinek azonnali végrehajtására.Most nézzük a Földi szövetségeseink által felállított események sorát. Alapjában véve, átvettük a felelősséget afölött, hogy a globális kézbesítések áradata a megfelelő pillanatban végrehajtásra kerüljön. Továbbá, arra használjuk előnyös helyzetünket, hogy bebiztosítsuk, hogy az új kormányok hatalmon legyenek, mire ezt az első feladatot befejezik. Az új kormányoknak, különösképpen az amerikainak a feladata a drámai hírközlések, a bejelentések első sorozatának hírül adása, amik lefektetik az alapjait mindannak amit mondtunk ebben az üzenetben. Hatalmas mennyiségű felelősségük van, amit végre kell hajtaniuk. Az új amerikai rezsim esetében, ott van az Amerikai Alkotmány igazi működő dokumentumként való visszaállításának hatalmas feladata, és az első híradások, melyek arról szólnak, hogyan fogják ezt véghezvinni. A rendelkezések következő sora létre fogja hozni az adósságérvénytelenítés és az új pénzügyi és nemzetközi politikák irányelveit.Ezek a kiáltványok egy új valóságot fognak megalapítani Amerika számára. Ebben az új atmoszférában, sok új kormány Európában, Afrikában, Ázsiában, az amerikai kontinenseken és Óceániában, lehetőséget kap, hogy további globális irányelveket bocsásson ki. Ezek lesznek az alapjai a példátlan mértékű globális együttműködésnek, és ki fogják terjeszteni jó pozícióinkat a mi saját oktatási híradásainkkal. Akkor léptek be egy új korszakba, melyben ti, mint nép, elérhetitek és felfedezhetitek Gaia valódi természetét, és újraegyesülhettek Belső Földi unokatestvéreitekkel, az Agarthaiakkal, akik közel tizenhárom évezrede várják, hogy külső beavatkozás nélkül léphessenek kapcsolatba veletek. Aztán egy rövid trónürességi periódus következik, ami megelőzi teljes tudatosságba való visszatéréseteket; a Belső Földi családotok megismerésekor, és a velük való újraegyesülés ünnepén.Mi ezt a közelgő időt olyan időszakként látjuk, amikor a Mennyország lehetővé teszi számunkra, hogy mi legyünk az az elem, ami "valami mássá" teszi a dolgokat. Birtokoljuk az eszközeit annak, ami Földi szövetségeseinket egy hatalmas erővé teszi! Világotok körüli pályán voltunk majdnem két évtizedig, és ez egy példátlan szituáció bármely Tudományos és Felfedező (T&F) flotta számára. Ez idő alatt, egyre mélyebb beavatkozást kértek tőlünk, a Mennyország parancsaival teljes összhangban. Egy másik érdekes oldala ennek a küldetésnek azon anyahajók nagy forgalma, melyek csatlakoznak, és elhagyják a flottát. További egyedülálló aspektus a csillag-nemzetek flottái közötti anyahajócserék, melyek összeolvasztottak minket szinte az összes T&F flottával a Föderációban. Általában a Fő Föderációs Tanács nem teszi lehetővé Anyahajók ilyen széleskörű vándorlását!Ami előttetek fekszik, az a Mennyország nagy döfése, mely elintéz egy teljesen tudatos valóságot. A mi részünk ebben a folyamatban az, hogy ez megtörténjen! Nagyon komolyan felvállaltuk ezt a feladatot, mivel teljesen megértjük a Mennyország szándékát veletek. A szenvedés, amit el kellett viselnetek, most a végéhez ér. Készen álltok, hogy magatokra öltsétek azon tények és megdöbbentő igazságok gazdagságát, melyek ellent mondanak annak, amit rátok sóztak, hogy abban higgyetek. Az összeesküvés foggal körömmel harcol, hogy fenntartsa azokat a hazugságokat, melyek hatalmon tartják őket, de ez az opció többé nem lehetséges. Elérkezett az ideje számotokra, hogy megtudjátok nem vagytok egyedül, és teljes tudatosságú Lényekként diplomázzatok le hihetetlen jövőtök számára. Ünnepeljétek meg most a felszínre kerülő eseményeket, melyek ezt a mérhetetlen és csodálatos sorsot hozzák el nektek!Ma átnéztük mi vár rátok, és kérjük készüljetek fel arra, ami most történni fog. Legyetek készek segíteni társaitoknak, és informáljátok közösségeiteket arról, hogy mi történik világukban. Egy tömeges földreszállást kell színre vinnünk, és aztán kegyesen és örömben elvezetni titeket a ti új teljes tudatosságú világotokba! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!).

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar