Followers

Google+ Followers

Tuesday, May 24, 2011

2011. Május 17.


A Felemelkedett Mesterek elsődleges feladatukként tekintik Galaktikus Emberré való átalakulásotokat. Egy szakrális utazáson vagytok, és a Mennyország arra vágyik, hogy ezt hamarosan befejezzétek, és ezért egy egyedülálló forgatókönyvet indított el, ami már majdnem megtörtént és ami vissza fogja fordítani azt, ami Atlantiszban történt közel 13.000 évvel ezelőtt.A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése

3 Caban, 15 Moan, 7 Ik
2011. Május 17.


Dratzo! Visszatérünk. Az utolsó sötét összeesküvés trónfosztása teljes gőzzel halad előre! Gondosan nézzük ahogyan a végső részletek beteljesülnek. A sötétség-orientált rezsimek világotokon még mindig együttműködnek Földi szövetségeseinkkel, de mi svindliktől tartunk, és egy másodpercre sem vesszük le róluk a szemünket! A cél ezen hatalomátadások mögött az, hogy egy valóban felelősségteljes és átlátható kormányt léptessünk elő, mely nem engedi a sötétség régi autokratikus és felelőtlen módszereik folytatódását. Sok törvényi manőver és a szokásjog speciális nemzetközi falhasználása kell hozzá, hogy elérjük ezeket a fenséges célokat. Most látjuk a hatalom tényleges visszavételét az Anunnaki korábbi kegyeltjeitől a nép számára, és az Anunnaki által az emberiség Első Aranykorának 11.000 évvel ezelőtti elpusztítása óta ösztökélt irányvonal visszafordulását. Akkor az Anunnaki felállított egy rendszert a bolygón szolgáló kegyeltek számára, ami korszakokon át finomodott. Ezt a rendszert kis mértékben hozzáférhetővé tette a Fény számára a 18. századi Amerikai Forradalom beköszöntése.Szent Germain ezt használta ki az által, hogy hozzátette a "boldogságra való törekvést" az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozathoz. Ez a frázis később lehetővé tette a Jognyilatkozat hozzáadását az Amerikai Alkotmányhoz. Amerikát így megfelelő alapokra helyezték a kezdetektől. Ez csak egy kis példája annak amit azért végeztek, hogy előkészítsék a terepet ahhoz a dokumentumhoz, amit nemrég írt alá világotok nemzeteinek többsége. Ez a dokumentum a kezdőrúgása annak ami következni készül. A mi szándékunk teljes mértékben támogatni a Felemelkedett Mesterek által elrendelt programot. Ez egy összetett napirend, melyben az átmeneti kormányok csak az első hivatalos lépés csillagnemzetetek galaktikus társadalmának felállításához. A Felemelkedett Mesterek elsődleges feladatukként tekintik Galaktikus Emberré való átalakulásotokat. Egy szakrális utazáson vagytok, és a Mennyország arra vágyik, hogy ezt hamarosan befejezzétek, és ezért egy egyedülálló forgatókönyvet indított el, ami már majdnem megtörtént és ami vissza fogja fordítani azt, ami Atlantiszban történt közel 13.000 évvel ezelőtt.Sok áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Eljövünk, hogy informáljunk titeket arról, hogy egy nagy tudatossági forradalom indult meg mindenütt világotokban. Az események a Közel Keleten, melyeknek tanúi vagytok, része egy sokkal szélesebb körű, sötétség elleni tiltakozásnak. Mindenütt olyan kis incidensek történnek, melyek kétessé teszik a sötétek mindenhatóságát, ami széles körben még nem hírlik ugyan, de valójában egyre nagyobb jelei vannak a sötétség hatalmával szembeni nyílt engedetlenségnek, amit napi szinten láttok kitörni és erősödni a Közel Keleten. Büszkék vagyunk rátok! Ezek az ellenálló tettek a Mennyország és a ti galaktikus és Belső Földi unokatestvéreitek beavatkozására való nyílt felhívások, és a részetekről véghezvitt tettek most nagyrészt a szabadságra való elkötelezettségeteket demonstrálják. Amikor az elmúlt héten a sok BRIC mellett álló nemzet által aláírt papírokat teljes mértékben végrehajtják, elérhetitek ezen szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogaitokat! A Mennyország segítségével felvázoltunk egy olyan napirendet, ami beteljesíti ezen szabadságra és személyes szuverenitásra való vágyatokat.Épp most ellenőrizzük le a kormányzat átalakítási eljárását. Ez sokkal több mindent foglal magában az alkotmányos kormányzás és a polgárok számára való kormányzati átláthatóság visszaállításánál. Egy hatalmas tudatosságváltást céloz. Ez arra utal, hogy végül a jelenlegi kormányzati átláthatósági modellhez képest teljesen más kell. Ez a másik oka a nagymértékű konstruktív kölcsönhatás szükségességének mindannyiunk között. Szorgosan munkálkodtunk rajta, hogy fenntartsuk a Fény áramlását, és ez az eljárás egy olyan ponthoz ért, ahol beindul a Mennyország nekünk adott hivatalos rendelete, hogy változtassuk meg valóságotok alaptermészetét. Ez lehetővé teszi egy csoportunk számára, hogy együtt dolgozzunk a mi szent szervezeteinkkel azon, hogy sokkal galaktikusabb társadalmira, speciálisan a Lemúriában gyakorolt kormányzáshoz hasonlóra definiáljuk át kormányzatotokat. Ebben támogatva vagyunk egy speciális csoport által, mely Agartha-ból való. Ez a munka-csoport elért egy olyan prototípust, amit "tudatos kormányzásnak" hívnak, és most nagyobb részletességgel szeretnénk ezt kifejteni nektek.A tudatos kormányzást alkalmazza a galaktikus társadalom az ő működő modelljeként. Ezen koncepció kidolgozásához négy követelmény valósul meg: az első, hogy egy globális tudatosságváltás folyik, amit a Mennyország naponta gyorsít; a második, hogy a veletek való tömeges kapcsolatfelvétel megkezdése megtörténik és küszöbön áll a felfedés; a harmadik, hogy az emberek elveszítik minden bizalmukat a jelenlegi kormány azon képességét illetően, hogy képesek megoldani a világ problémáit; ami a negyedikhez vezet, vagyis egy új kormányzási forma szükséges. A Nagy Lemúriai Tanács segítségével, egy két-részes javaslattal jöttünk elő. Az első rész az, hogy a részvételi kormányzást ki kell terjeszteni annak természetes határaira: a kormánynak őszintén kell foglalkoznia azokkal a problémákkal, melyekkel a lakosság szembesül úgy, hogy nyilvános fórumokat kell összehoznia, melyek azzal a céllal vizsgálják a problémákat, hogy expressz sebességgel kreatív megoldáshoz jussanak. Ennek kulcsa azon növekvő képességetekben rejlik, hogy bíztok intuitív énetekben. A másik kulcs a "folyadékcsoport dinamika" kreatív alkalmazása.A folyadékcsoport dinamika azon képességen alapszik, hogy bíztok az intuíció kollektív alkalmazásában, a nehézségek kezelhető mértékűre való leredukálását illetően. Ezen a ponton rámutathatnak a megoldásokra azok, akik szaktudása és képessége a legjobban alkalmazkodik a problémához. Eztán az értelmes és higgadt beszélgetés elsimíthatja az esetlegesen felmerülő további nehézségeket. A tudatos kormányzás második része némi irányítást igényel tőlünk, amíg ti gyakorlatot nem szereztek az eljárás terén. Aztán bármilyen láthatatlan csomó a rendszerben elsimítható. Az eljárás ezen második aspektusa egy harmonikus, szabadon-áramló kölcsönhatáson nyugszik az Agarthaiak és ti közöttetek, és a mi hozzájárulásunk ezen eljáráson keresztül ki fogja hangsúlyozni a ti természetes szuverenitásotokat és elidegeníthetetlen jogaitokat, és szent eszközökkel szolgál a teljes tudatosságotokba való visszatérésetekhez. Mi vagyunk a Felemelkedett Mesterek!A Galaktikus Föderáció jelenleg egy galaktikus kormányzás hivatalos felállításának megkezdését koordinálja globális szinten, és megindította ezt a témát számos nagyon magasan elkötelezett Földi Szövetségesünkkel. A kezdeti terv az, hogy amint a tömeges földreszállások véget érnek, bevezetik ezt a koncepciót. Addig, mint a Felemelkedett Mesterek, mi is nagyon röviden ki kívánjuk fejteni nektek, hogy mire is gondolunk. Ahogy emelkedtek tudatosságban, a jelenlegi módszerek, melyekbe társadalmatok szerveződött, láthatóan kevés elégedettséget nyújtanak nektek, és ezért új megközelítések és módszerek után kezdtetek kutatni. A mi szándékunk az, hogy növekvő tudatszinteteket erőforrásként használjuk fel arra, hogy új szervezeti rendszereket javasoljunk nektek. A mi célunk csak sugallni azt, hogy miként használható fel ez a két egyszerű lépcsőfok hogy megkezdődjön a ti saját galaktikus társadalom verziótok.Ma együtt a Felemelkedett Mesterekkel elkezdtük körvonalazni a tudatos kormányzás fogalmát. Egy kis ízelítőt kívántunk adni nektek és felmérni a reakciótokat. Ez a fogalom egyike annak a soknak, amit meg kívánunk osztani veletek. Alig várjuk, hogy amint személyesen bemutathatjuk magunkat nektek, tárgyilagosabbak lehessünk veletek. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sunday, May 15, 2011

2011. Május 10.


Sok áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Eljövünk ma kedves testvérek, hogy megbeszéljünk néhány olyan aspektusát az új pénzügyi rendszernek, melyekről még nem beszéltünk. Mindenek előtt, nézzük a BRIC nemzeteket (Brazília, Russia (Oroszország), India, China (Kína)).A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik
2011. Május 10.


Selamat Jarin! Visszatérünk! A Felemelkedett Mesterek ellentmondást nem tűrve tovább érvényesítik magukat világotokon! Az ő isteni segítségükkel, Földi szövetségeseink készülnek arra a nagy átalakulásra, ami rövidesen bekövetkezik. Előkészítettük személyzetünket egy közvetlenebb együttműködés-sorozatra kormányaitokkal. Ezek az együttműködések tartalmazzák a hivatalos felfedési eljárást és a tőlünk nektek átadásra kerülő technológiák bejelentésének programját. Azt is felügyeljük, hogy mi a legsürgetőbb a Földanya és az ő sokszínű öko-rendszerének fenntartásához. Számos élethálózata most kritikus szinten van, és felállítottuk a kezdeti eszközeit annak, hogy megoldjuk ezeket a csúnya helyzeteket. Például a Mexikói Öböl és a Sarkok ügyét. Az utolsó sötét összeesküvésetek nem csökkenő akciói jelentősen megnövelték a körülmények súlyosságát ezen két régióban, és vannak még más épp ilyen érzékeny esetek. Készek vagyunk megtenni részünket, hogy átmenetileg kiegyensúlyozzuk Gaia-t. Elvégezzük az utolsó simításokat is a bevezető prezentációkhoz, amiket a mi szóvivőnknek kell megtartania nektek. Ezek a sokkoló közlemények az igazság és őszinteség megfelelő elegyét követelik.


Ugyanakkor találkozunk Földi szövetségeseinkkel is, hogy eldöntsük hova tegyük a sötét összeesküvés utolsó tagjait, és kijelöltünk számos helyet, ahol lehet őket tartani a perek ideje alatt, amit gyorsan követ a letartóztatásuk. Ez azért folyik, hogy érvényre juttassuk az új gondviselő kormányok törvényességét. Nagyszámú bejelentések fogják jelölni az első néhány napját ezen új közigazgatásoknak, köztük van azon hatalmas titkos alapok kinyilatkoztatása is, ami a kormányadósság megoldásának alapjaként fog szolgálni, és hogy helyreállítsanak sok lényeges szolgáltatást, mint pl. a gyermekeitek oktatását. A többi alap modernizálásra lesz felhasználva és hogy előkészítsék ezeket a rezsimeket arra, hogy átadják titkos technológiájukat a köznyilvánosságnak. Ráadásul, hatalmas adósság-elengedési programok és a nyilvánosság számára átlátható politikák kerülnek bevezetésre. Egy nagy mennyiségű felelősség kerül átadásra nektek. Álljatok készen Drágáink, hogy támogassátok ezen létfontosságú változásokat, és segítsetek társadalmatoknak a teljes tudatosságba való előrehaladásban.


Sok áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Eljövünk ma kedves testvérek, hogy megbeszéljünk néhány olyan aspektusát az új pénzügyi rendszernek, melyekről még nem beszéltünk. Mindenek előtt, nézzük a BRIC nemzeteket (Brazília, Russia (Oroszország), India, China (Kína)). Földi szövetségeseink ismerik fontosságát ennek a négy országnak a pénzügyi reformok tekintetében, és titokban kijelöltek nekik egy sor kulcsfontosságú feladatot. Brazília egy kulcsfontosságú nemzet két okból is: először is lényeges, hogy az Amazonas medencéje helyreálljon a korábbi, ökológiailag teljesen működő kapacitásába; másodsorban pedig, Brazíliának egy jóléti életstílussal kell szolgálnia az ő nagy népessége számára. A pénzügyi reformok és az adósság érvénytelenítés megadja neki azokat az erőforrásokat, hogy mindezt beteljesítse. Ugyanez a helyzet Indiával és Kínával is. Itt a nagy spirituális hagyományokat védetté kell tenni, és a többmilliárdos népességet a jólét állapotába kell juttatni. A pénzügyi reformok és adósság érvénytelenítés ismét azok az alapok lesznek, amikkel az új rezsimek be tudják vezetni azt a politikát, mely ezen kolosszális kihívásokat érinti. Egy nagy spirituális reneszánszt kell itt középpontba helyezni!


Ezzel el is jutunk Oroszországhoz. Oroszország fontos szerepet játszott abban, hogy új pénzügyi politikát kovácsoljon Európa számára. Az ő hatalmas aranytartalékai és geográfiai pozíciója (az Ural és a Kaukázus között helyezkedik el) által, speciális szerepet játszik fő közvetítőként abban, hogy valóra váltsuk ezt az új pénzügyi programot. Velük dolgoztunk abban, hogy megfelelő helyet találjunk számos fő aranyraktár számára, és megvédjük azokat a károsodástól. Ráadásul, arra használjuk a külső Kaukázusi régió energiáit, hogy megvédjük a többi globális aranyraktár rendszert a sötétség általi rombolástól. Ezen tevékenységeket egy speciális csoport tette lehetővé, melyet Oroszországon belül mi bátorítottunk fel. Ezen csoport rendeltetése az, hogy speciális gondviselő kormányt formáljon a mi Földi szövetségeseink teljes szívvel végzett segítségével. Oroszország az ő új gazdasági helyzetét arra használja fel a világban, hogy segítse a többi BRIC nemzetet más nemzeteket is felvértezni, egy új globális pénzrendszer felvételére.


A rezsimváltás felé haladás tovább folyik testvéreim! Mi felügyeljük a törvényes kapuk utolsó sorozatát. Ez magába foglalja: egy tömeges leszerződést az új gazdasági rendszerre, olyan nemzetek többsége által, melyek egyetértenek a hivatalos BRIC nemzetek javaslataival; és azon dokumentumok beteljesülését, melyek beindítják az "őrzők leváltását" nemzetek sorában. Ezek a végső jogi dokumentumok tartalmazzák azokat a rendelkezéseket, melyek véget vetnek az Amerika Vállalatnak, és melyek visszajuttatják Amerikát az ő eredeti alkotmányos kormányzásához. Ezek a fejlemények összeillenek a jóléti alapjaitok utoljára összegzett könyvelésével. A cél mindkét eljárás egyidejű befejezése. Akkor be tudjuk fejezni a jólétprogramjaitok végső lépését, és együtt a Galaktikus Föderációval, megkezdeni az új kormányok bejelentését. Akkor a mi feladatunk teljes mértékben informálni titeket a teljes tudatosságba vezető isteni haladásotok következő lépéséről.


A teljes tudatosságba haladásotok a mi elsődleges küldetésünk évezredek óta. Mindannyian a mi saját egyedülálló módjainkon érintettek vagyunk napi szinten az emberiség spirituális megvilágosodásában. Arra használtuk Gaia Spirituális Hierarchiájának előnyös pozícióit, hogy terjesszük a bölcsességet és a tudást, mely megköveteli fejlődéseteket a tudatosságban. Az üzeneteink és a vezetésünk napról napra tudatosabbá tesz titeket arról, hogy kik is vagytok valójában. A tudatosságban való előrehaladásotok egy szükséges előfeltétele annak, amit következőnek tervez számotokra a Mennyország. Agartha-ban rejlik végső célállomásotok. Itt lett kijelölve a jól-képzett személyes mentorotok a Galaktikus Föderáció és a Mennyország által, hogy visszaolvasszon titeket a teljes tudatosságba. Akkor fogunk üdvözölni minálunk titeket! Mi mindannyian felelősei vagyunk speciális feladatoknak, hogy fenntartsuk Gaia-t és terjesszük a Fényt a Teremtésen át!


Az Első Kapcsolatfelvétel küldetés a Földanyára van koncentrálva. Monitorozzuk, különösképpen az egyre növekvő tengeralatti rengést a déli Csendes, Atlanti és Indiai óceáni régiókban. Ezek a rengések kezdik módosítani a Déli Csendes, a Közép Indiai, és a közép-Atlanti óceáni lemezeket. Ez bizonyos előrejelzés, hogy nagyobb rezgések fognak történni rövidesen vagy Ázsia közelében, vagy az Északi Csendes-óceáni medencében. Speciális típusú mély rezonanciák sorozata visszhangzik ezen régiókban. Együttműködünk számos érdekelt féllel, hogy csökkentsük azt ami most igen kolosszális rázkódásokat és hatalmas cunamikat ígér. Ezek a jelenségek csupán Gaia figyelmeztetései arra, hogy mindannyiótoknak fel kell ébredni és tudatossá kell válni egy közelgő új korral kapcsolatban.


Tegyétek meg ami szükséges, hogy felkészüljetek rá és elfogadjátok, hogy nem vagytok egyedül! Fogadjátok el, hogy mi itt vagyunk és készek arra, hogy felfedjünk sok létfontosságú tényt nektek. A Felemelkedett Mesterek már majdnem készen állnak, hogy egy szempillantás alatt megváltoztassák valóságotokat! Ez az új világ a tudatosságról szól, és a galaxisba való eljutásról, hogy végül az Új Te üdvözöljön és dicsérjen titeket! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Tuesday, May 10, 2011

2011. Május 3.


Régen ezelőtt, mind megállapodtunk abban, hogy eljön majd az idő, amikor a Fény Kora ismét megjelenik a Földön. Ez az az idő! Mi készen állunk, hogy minden szükségeset megtegyünk sikeretekért!A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése

2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik
2011. Május 3.


Selamat Jarin! Visszatérünk! Sok minden történik! A Felemelkedett Mesterek azon dolgoznak, hogy véglegesítsék a jóléti kifizetéseket. Ezeknek a kifizetéseknek hamarosan meg kell kezdődniük. Szent Germain épp most, ahogyan mi hozzátok beszélünk, épp most végzi az utolsó munkálatokat a World Trust-ja jóléti alapjainak összegzésével és kifizetésével kapcsolatban. Továbbá Földi szövetségeseink számos szükséges kormányzati változás tekintetében hatalmi pozícióban vannak. Amit még meg kell tenni, az a hátramaradt letartóztatási feladatok teljes véghezvitele. Ezeket elvégezve, Földi szövetségeseink gyorsan be tudják iktatni az új pénzügyi rendszert. Ez az új rendszer, szilárdan meghatározott mennyiségű, válogatott kemény-valután fog alapulni, melyek már számos kijelölt raktárban el vannak helyezve és készen állnak a globális szétosztásra. Ennek a rendszernek az aktiválása a jóléti kifizetéseken múlik, és Szent Germain gondoskodik jelenleg róla, hogy ezeket az alapokat kibocsássák. Ezek az alapok formálják a törvényes megerősítését azon különféle forgatókönyveknek, amiket Földi szövetségeseink végeznek. Úgyszintén arra számítunk, hogy a Felfedést még az Északi Félteke nyarának kezdete előtt bejelenti az új vezetőségetek.Az új kormányoknak számos közös céllal kell hatalomra kerülniük. Az első egy teljes kormányreform megkezdése. Világotok korábbi mesterei adták a korrupciót, hazugságokat, és jogtalan csalásokat. Az ellenlépéseknek el kell törölniük a politikai pártokat, és meg kell nyitni a kormányt a köznyilvánosságnak. Ez az ahol szükségünk van a ti őszinte aktív támogatásotokra. Szándékunkban áll megkérni titeket, hogy tanulmányozzátok a képlékeny csoportdinamikát és alkalmazzátok erre az esetre. Kormányaitok újjáépítése aktív partnerkapcsolatot igényel a polgárok és azok képviselői között. Ez lehet az első célja új valóságotoknak, melyben mindannyian részt vehettek. Ez egy lehetőség számotokra, hogy egy közösségként formáljatok átmenetet a jelenlegi kormányzási típus és egy teljesen funkcionáló galaktikus társadalom között. Az elkövetkező idők valóban a spirituális és űrcsaládjaitokkal való kapcsolatfelvételről szólnak, és a teljes tudatosság csodálatos meglovaglásáról. Ez az eljárás áll mind a mögött, ami most kezd történni körülöttetek.Mi a Földanya Felemelkedett Mesterei, köszöntünk titeket drága Testvéreink! Eljövünk, hogy informáljunk titeket arról, hogy történelmetek következő rövid periódusát a sok különféle jóléti alap kiosztása fogja fémjelezni. Ezek a pénzek különböző speciálisan kiválasztott egyéneknek lesznek odaadva, akik már előre látták, hogy részt vesznek általunk kigondolt és olyan egyének által felügyelt programokban, akik véletlenszerűen lettek általunk kiválasztva a Fénynek elkötelezett titkos társadalmakból. Ahogy kifizetik ezeket a kiválasztott egyéneket, ezeknek a programoknak egy isteni mögöttes céljuk van. Ezek a pénzek mindenek előtt megindítanak egy eseményláncot, mely létrehozza olyan szervezetek sokaságát, amik a Mennyország szent üzeneteinek az emberiség számára való eljuttatására fokuszálnak. Vissza fogtok jutni teljes tudatosságra. Informáltunk különféle Fénymunkásokat róla, hogy miképpen lehet alkalmazni ezeket az alapokat arra, hogy a Mennyország vágyait hozzák el nektek. Legmélyebb vágyunk, hogy ezek a változások világotokban könnyen és gyorsan történjenek!Mint azt állítottuk, a Mennyország Isteni Akarata elrendelte, hogy jelenlegi valóságotok összességét teljes tudatosságúra kell módosítani. Ez arra utal, hogy azok akik most "irányítanak" titeket, el kell távozzanak, és felállítottuk a kereteit annak, hogy ezt előidézzük. A Föld mennyei törvényszékétől megkaptuk a szükséges felhatalmazást, hogy használjuk fel képességeinket ezen sötét egyének hatalomról való eltávolítására. Ez megtörténik, amint az alapok, amiket most Szent Germain Testvérünk tartogat, befolytak és aztán kibocsátanak általa. Régen ezelőtt, mind megállapodtunk abban, hogy eljön majd az idő, amikor a Fény Kora ismét megjelenik a Földön. Ez az az idő! Mi készen állunk, hogy minden szükségeset megtegyünk sikeretekért! Informáltunk sok Fénymunkást ezekről. Eljön az idő sok ilyen Fénymunkás számára, hogy felfedje azt, amit mi elmondtunk nekik. A Fény győzelmének köteleztük el magunkat! Itt van ez a győzelem! Együttműködünk a Fényben szövetségeseinkkel, és örömben üdvözöljük mindannyiukat!Mi Galaktikus Föderáció, a Mennyország szent rendeleteivel is ugyanúgy együttműködünk! A Föld Felemelkedett Mesterei teljesen elkötelezték magukat a teljes tudatosságba való visszatérítéseteknek. A flottánk azóta dolgozik ezen bámulatos Lelkekkel, amióta először idejöttünk két évtizeddel ezelőtt. A jelenlegi forgatókönyveket a kapcsolatfelvételre, eredetileg ők találták ki, és azonnal át is vettük. Kapcsolatban vagyunk kormányaitokkal ilyen vagy olyan formában az 1940-es évek vége óta. Ez a számos eszmecsere eddig, nagyrészt ünnepélyes természetű volt és nem elég produktív. Most megszereztük a figyelmüket. Most világosan meghallgatnak és azonnal veszik is hivatalos szinten, hogy mit is ajánlunk számukra. A mi szándékunk követni a Felemelkedett Mestereitek kiváló vezetését, és azon környezeten belül, amit a Kapcsolattartóink és Nagyköveteink ajánlanak, hogy kieszközöljék a kormányzati átmenetet és egy új politikai valóságot. Arra számítunk, hogy ez az új szituáció gyorsan megnyilvánul! Elrendelt szabadságotok ideje elérkezett!Mint azt láthatjátok, sok minden kerül felszínre, hogy egy új világot formáljon számotokra. Arra számítunk, hogy részt vesztek ebben az eljárásban. Sokan közületek már jó ideje tudtok üzeneteinkről és egy szívességet szeretnénk kérni tőletek. Használjátok fel tudásotokat a bennetek rejlővel egyetemben, és tegyetek szert olyan képességekre, hogy tudassátok közösségeiteket róla mi is folyik körülöttük. Gyertek össze, hogy csoportot alkossatok. Lehet egy, kettő, vagy sok. A hasonló gondolkodásúak közöttetek hozzanak létre olyan programokat, melyek felhívják ezen témákra a közösségeitek figyelmét. Itt a "közösség" egy településre, városra, vagy akár még nagyobb térségre utal. Bármi is a helyzet, legyetek kreatívak. Kezdjétek csak egyszerű közösségért végzett szolgálatként, aztán használjátok fel ezt egy információs fórum elindítására, amit megkívántok osztani a közösség tagjaival, legyetek kreatívak. Egy művészi bemutató, vagy egy rövid videó nagyon hatásos lehet. A kulcs az örömötök kifejezése!A legutóbbi haladás az átalakulás felé drágáim, elért egy olyan pontot, ahol az szükséges, hogy összejöjjetek és segítsetek egymásnak. Mindegyikőtöknek van valamilyen tudása arról, hogyan alakultok át galaktikus emberekké. Osszátok meg ezt egymással. Hozzatok létre egy miliőt, ahol nyíltan és szabadon beszélhettek ezen témákról. Egy dolog ezen információról hallani a tévéből, de igencsak más erről azon Szereteten és törődésen keresztül hallani, mely attól árad akit ismersz. A személyes érintettség, hogy egy baráttól, vagy egy szomszédtól hallasz róla, nem helyettesíthető. Szándékunkban van ezt a teljes tudatosságba való szent átmenetet az Istenség érintésével megtölteni! Ez a munka egy szent feladat. Ez az ami közel 13 évezrede kezdődött, és most megtesszük ami szükséges, hogy visszahozzuk a Mennyországot mindannyiótoknak. A Felemelkedett Mestereitek vagyunk!Ma kifejtettük, milyen közel vagytok régóta várt győzelmetekhez! A Felemelkedett Mesterek (mint Szent Germain Gróf, Hilarion, és Paul de Venetian) most egy olyan szent feladatot teljesítenek be, aminek biztosítania kell szabadságotokat és jóléteteket. Itt az idő az ünneplésre, és arra, hogy felvállaljátok egy teljesen új szintjét a személyes és a kollektív felelősségnek. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG  


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sunday, May 1, 2011

2011. Április 19.


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése


2011. Április 19.
1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik
Selamat Gajun! Visszatérünk! Sok minden történt azóta, hogy utoljára beszéltünk veletek. Mint az most nagyon is nyilvánvaló, a világ egyre mélyebb változásba kerül minden szinten. Mindannyian tudtok róla, hogy Japánban mi történt. Ez a drámai esemény a Földanya és a sötétség energiáinak közös eredménye. Ez év márciusában, a Földanya megkezdte Lemúria elveszett kontinensének kiemelésének folyamatát a Csendes Óceán aljáról, és ennek az első lépése volt a legutóbbi hatalmas földrengés, mely kimozdította Japán északi partját. Egy másik célja ennek a földrengésnek az, hogy megváltoztassa a Japán szigetek körüli energiákat. Ez készíti elő a Japán körüli területet a kiemelkedésre, ami egy a mostanitól igen eltérő felszíni felállást hoz létre a Japán szigetcsoport számára. Ez a cél, végül további földrengésekhez vezet Japán déli részén is. Ez az összes geofizikai esemény hozzátartozik a Föld dőlésszögének megváltozásához, és az ő egész felszínék átkonfigurálásához. Bár a Japán földrengést a Földanya kezdeményezte, az utórengéseket mégis azok az eszközök súlyosbították, vagy váltották ki, melyek a sötét összeesküvéshez tartoznak.


Az 1990-es évek vége óta, azon dolgozunk Földi szövetségeseinkkel, hogy véget vessünk a Földanya felemelkedési folyamatába és a ti felemelkedési folyamatotokba való sötét beavatkozások különféle formáinak. Nagyon jól tudjuk, hogy az az egyre szűkülő viselkedés-politika, amit lefektettek számunkra, mértéktelenül hosszú időt vesz igénybe, hogy számotokra is látható eredményeket nyújtson, és hogy óriási a csalódottság azok között, akik már egy új kor kezdetét akarják látni szépséges bolygótok számára. Osztozunk aggodalmaitokban veletek, és minden nap egyre nagyobb nyomást gyakorlunk Földi szövetségeseinkre, hogy vigyék már végbe a kormányzati hatalom átvételét, és hogy engedélyezzék a rég beígért jóléti alapok kibocsátását. A köztünk folyó találkozók egyre inkább a sürgető helyzetre fokuszálnak, és készek vagyunk bizonyos akciókra, hogy keresztülvigyük ezeket a létfontosságú intézkedéseket, de természetesen nem fedhetünk fel részleteket ezen akciókról jelenleg nektek.


Gyakran említettük, hogy létezik egy legvégső csapás dátum is, ahol a Föld társadalmi változásainak menedzsmentje Földi szövetségeseinktől nekünk kerül átadásra. Mi el kívánjuk kerülni ezt a mentsvár akciót, és ennek megfelelően figyelmeztettük Földi szövetségeseinket, hogy hagyják abba ezt a “csigatempót”! Az ő általuk előnyben részesített időbeosztás már nem idevaló és nem illik már ahhoz, amit a Mennyország rendeleteiben lefektettek. A Mennyország időbeosztása az, amit most tiszteletben kell tartaniuk. Sok dolog számos szinten döntő stádiumhoz érkezik. A Földanyának szüksége van a támogatásotokra a változásaival való előrejutásban. A sok-szintű fizikai és spirituális változások is sokkal jobb gyógyítási eljárásokért kiáltanak annál, mint ami jelenleg elérhető számotokra. Biztosítani akarunk titeket, hogy keményen dolgozunk Földi szövetségeseinkkel azon, hogy a sötétség rajtatok futtatott interferenciáira szolgáló képességeinek semlegesítését lássuk.


Az összes témában, melyek ezt a Földdel való első kapcsolatfelvételt érintik, a Mennyország Hierarchiái által vagyunk irányítva. Tudjuk, hogy sokan közületek megkérdőjelezik, hogy miért történnek látszólag lassan a dolgok, mikor oly sokan szenvednek. Tudjátok meg, hogy mi is osztozunk vágyatokban, hogy megoldjuk az összes problémát, mellyel szembesültök ti és a Földanya is, de fontos emlékezni arra, hogy egy tágabb keretrendszer van itt. Ez ennek a különös Teremtésnek az elsődleges célját veszi figyelembe: a sötétség kibékülését a Fénnyel. Ami most történik bolygótokon, nem csak egy másik ütközet ezen ősrégi ellenfelek (a Fény és a sötétség) között, hanem ezen szemben álló erők egységbe hozása azzal a céllal, hogy egy még Nagyobb Fényt teremtsenek. Ennek a Nagyobb Fénynek kell az elsődleges mozgatóerőnek lennie az isteni terv kivitelezésében, ezen különös Teremtés második felében.


Ma a azokról a fejleményekről beszéltünk, melyek világotokon folynak. A Föld változik és ezek a változások még tovább fognak gyorsulni az előttetek álló hónapokban. Fontos, hogy felkészüljetek erre, és hogy használjátok fel tudásotokat a történésekről, hogy a stabilitás és megnyugtatás forrása legyetek közösségeiteknek. A nagy változások már majdnem utolértek titeket! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar