Followers

Google+ Followers

Tuesday, June 12, 2012

13.3.12
Március 13, 2012 
5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Jólétalapjaitok kiosztásának ideje közeledik. A Felemelkedett Mesterek azt ígérték, hogy készen áll a titkos world trust-jukból való alapok átruházásának megkezdése. Ezek az átruházások csak akkor kezdődhettek meg, amikor a szükséges biztonsági intézkedések megtörténtek. A sötét összeesküvésnek ezen átruházások leállítását szolgáló rendelkezéseik voltak hatályban az elmúlt két évtizedben. Eredetileg az összeesküvőknek szándékukban állt az alapokat elkobozni, amint az Új Világrend kormányai, és a velük együtt járó hadi-törvény rendeleteik teljes mértékben a helyükre kerülnek. Mint azt láthatjátok, ez nem történt meg. Mindazonáltal a Felemelkedett Mesterek meg akartak győződni arról, hogy a hatalmon lévő barátságosabb kormányok, vagy mások, készen állnak a hatalomra jutásra, még mielőtt az alapok kibocsátása megkezdődik. Ennek előfeltételei most mennek végbe, és így ez a pénzátruházás készül megtörténni. Ennek a pénznek az átköltöztetése egy jel a különféle titkos szent társaságok számára arról, hogy elérkezett a pillanata, hogy megkezdődjön a sok sötétség orientált rezsim eltávolítása. Ez kormányzati vezető hivatalnokok széleskörű letartóztatásával fog kezdődni ezen rezsimekben.

Az első cikk az új kormányok napirendjében a nemzetközi bírósági rendelkezések, és a számos fő kormány korábbi vezetői elleni letartóztatási parancs teljes mértékű törvényességének biztosítása mindenütt a bolygón. Ami most történik, az a Lex Romana (Római Jog) hamis törvényességének megszüntetése. Róma bukását követően az i.sz. 5. században, az Egyház arra használta ezt a halom dokumentumot, hogy törvényesítse hatalmát az akkori nagymértékben törvényellenes Nyugat Európai világban. Ez a törvénytradíció a modern időkig folytatódott, és a modern nemzetállamok törvényes létesítésének alapjaként fennmaradt. Ezt a hagyományt a sötétség is magáévá tette, és arra használta, hogy tetteit érvényre juttassa már a korai Szent római Birodalom első napjai óta. Ez a hatalom a nullára lesz redukálva és semmissé lesz téve az új gondviselő kormányaitok intézkedései által, és egy új korszak kerül hatályra a kormányzásban. Ez az új kormányzás jelzi a teljes tudatosságba való utazásotok utolsó fázisát, és a spirituális és űrcsaládjaitokkal való újraegyesüléseteket.

A mi feladatunk felügyelni világotokat, és támogatni azokat a különféle tevékenységeket, melyek új valóságotok felé vezetnek. Figyeltük milyen eltökéltek Felemelkedett Mestereitek, hogy befejezzék azokat az előkészületeket, melyek a jóléti alapjaitok kibocsátásához kellenek. Sok csoportotok elkötelezte magát, hogy visszajuttatja a Fényt világotokba, és szorgalmasan dolgozik, hogy biztosítsa a sötét kegyeltek megfelelő módon való letartóztatását, és a tény szerinti kormányok kivételét a világ ügyeiből. Sok előrehaladás történt. A sötétek most igazán felfogták a tényt, hogy dilemmájukat nem söpörhetik a pokróc alá, és leváltásuk közelsége öröm a szívünknek! Az 1940-es évek vége óta a közzétételért dolgozunk. Világotok összes fő kormánya alapvető módon semmibe vette a mi létezésünket, amíg a korábbi Sötét Anchara szövetség tagjainak udvarolt. Most ez a sötétséggel való szövetség véget ért, és itt az idő a Fénnyel való első kapcsolatfelvételre, és a vele járó bejelentésekre.

A titkos szent társaságok a végső simításokat végzik azokon a hivatalos bejelentéseken, melyek be fogják indítani az új kormányokat. Ezek a nyilvános bejelentések ki fogják fejteni nektek, hogy miért volt fontos új kormányokat felállítani, és elmondják azokat a programokat, amiket mindegyikük követni fog. A sötét összeesküvés és annak kegyeltjei azon vitatkoznak, hogy miképpen lehet kivergődni abból a nagy bukásból, mely készen áll kiütni őket a nyeregből, és ahogy civakodnak, engedelmes kormányzati frakcióik tovább folytatják szokásos hazudozásaikat a pénzügyi krízisről, az állítva, hogy valamiféle "helyreállítás" van folyamatban. Mint azt tudjátok, semmi sincs messzebb igazságtól, és behajthatatlan követelések elsöprő óceánja készül elnyelni őket! Az alapok utáni kétségbeesett vadászata közepette az összeesküvés számos kormányt megfenyegetett, de úgy találta, hogy ezek a zsarolások nem eredményeztek annyi pénzt, ami a saját maguk által kirótt pénzügyi összeomlásuk visszafordításához szükséges. Itt az idő, hogy letartóztatás alá helyezzék ezeket a tékozlókat, és leállítsák azt a szenvedést, amit mindegyikőtök tapasztalt az utóbbi fél évtizedben!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Csodás híreket hozva érkezünk! Az elmúlt néhány héten, hatalmas pénzösszegek átruházását készítettük elő azokba a letétekbe, amiket felállítunk világszerte, hogy kiosszák a jólétalapokat nektek. Társaink nagyon sikeresek voltak ezen számlák biztonságának bebiztosítását illetően, és hogy elérjék a sok fő kormány elbocsátását. Ezen a múlt héten, elkészítettük a listákat és az új kormányok hatalomra juttatásának procedúráit. Mindenek előtt meg kell szereznünk a sötétség régi pénzügyi rendszeréből való legutolsó jogerős megállapodásokat, amik lehetővé teszik a feljelentését és letartóztatását a kormányzati és bankhivatalnokok sokaságának. Társaink most fektetik le ezen vádeljárások előzetes időpontjait. Szilárd időbeosztás van a kormány hivatalos átruházására is, és fogadalom köt minket az elkövetkező bejelentésekhez, amik bemutatnak minket nektek.

Felemelkedett Mestereitekként, be kell mutatkoznunk nektek, és teljesen el kell magyaráznunk, hogy mit vár a Mennyország mindannyiunktól. Ez a mindenek felett álló hatalmas váltás a valóságotokban, egy tudatváltás. Ez azt jelenti, hogy spirituális felelősségeitek nagyban megnövekednek, és egy formális listára van szükségetek arról, hogy mik is ezek a felelősségek, és hogyan kell együtt beteljesítenünk azokat. A teljes tudatosságba való utazásotok mély elkötelezettséget igényel belső énetek iránt, és a valóság átalakítása iránt. A mi feladatunk az, hogy ünnepélyesen és áldással megbeszéljük ezt veletek, mivel a Mennyország isteni terve mindannyiunktól azt igényli, hogy szent becsületünket annak szenteljük, hogy orvosoljuk azokat a sérelmeket, amikkel már oly régóta küszködik a Földanya. Az ő meghívott vendégeiként, tetteinkkel kell kinyilvánítanunk az iránta való nagy Szeretetünket, és valójában az összes élet iránt, mely ebben a felettébb szépséges birodalomban létezik.

Az a jólét, amit kapni fogtok, arra lett tervezve, hogy túljussatok azokon a hiedelmeken, amiket a hiányról és a korlátozottságról tartotok, melyeket rátok mértek szüleitek, barátaitok, és a társadalmatok. A bőség a természetes létállapototok; a hiány és a korlátozottság egyszerűen mesterségesen lett rátok róva. Az egyik téma, amit be kell integrálni a Felemelkedett Mesterré válás útján, az univerzum és a természet abszolút bőségének ismerete. Ez az amibe készültök újra belemerülni. Teljes potenciálotok megnyilvánulása azt jelenti, hogy nincsenek rátok helyezett vele járó korlátok, és elkezditek megtapasztalni a Teremtővel kötött természetes szerződéseteket. A ti küldetésetek az, hogy terjesszétek Szereteteteket, jóindulatotokat, és Fényeteket minden Lény felé, akik ebben a fizikaiságban élnek; és a félelmet, ebben a környezetben valótlannak tartják, és az is. Életetek további része most dicsőségesen elkezdődik!

Ma megbeszélésünket a körülöttetek való történésekről folytattuk. Egy nagy váltás közelít sebesen a valóságotokban minden egyes nappal. Ami szövevényes marad, de készen álltok bámulatos hírek befogadására, melyek drasztikusan jobbra fogják változtatni világotokat. Legyetek rá készen, és készüljetek élvezni ezeket az eseményeket, ahogyan azok kibontakoznak előttetek! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Welcome to the PAO Light-Circles 6.3.12
Március 6, 2012 
7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Az új kormányzást felállító eljárás előre halad. A titkos szent társaságok eddig lemondásra késztették a nemzetközi bankügy számos fő vezérét. Olyan megállapodásokat valósítottak meg, amelyek biztosítják az új pénzügyi rendszert. Sok fő kormánynak adtak egy időbeosztást arról, hogyan és mikor kell átadnia a hatalmat az új ideiglenes kormányoknak. Felügyelünk különféle "veszélypontokat" a Közel Keleten. Ezek ott találhatók, ahol a sötét összeesküvésnek szándékában áll megindítani egy olyan tűzvészt, ami könnyen egy új világháborúhoz vezethet! A mi feladatunk az, hogy ennek megtörténését megakadályozzuk. Elhelyeztük diplomatáinkat és összekötő csapatainkat ezeken a térségeken és a különféle velük határos nemzetekben. Kezünkben kívánunk tartani bármilyen lehetséges incidenst. Mindazonáltal nem szándékozunk közvetlen módon beavatkozni, amíg olyan incidens nem történik, ami gyorsan háborúba torkollhat. Értjük ennek a régiónak a dinamikáját, és biztosítjuk, hogy ne legyen olyan nemzet a régióban, mely megtámadja a másikat. Tudatában vagyunk azoknak a rettenetes terveknek, amiket a sötétség kegyeltjei alkalmaznak, hogy háborút szítsanak.

Világotok egy új valóság megnyilvánulásának peremén áll. A Mennyország felhatalmazott minket, hogy őrizzük ezt az átmenetet és garantáljuk, hogy ez a váltás isteni terv szerint történjen. A sötétség miközben rákényszerült elismerni vereségét, mégis eltökélten keresi a módját, hogy kiüsse ezt a jelenlegi időbeosztást. Kifejtettük nekik, hogy azon a ponton, amihez értek, az egyetlen használható időbeosztás csak az, ami a teljes tudatosságotokba való visszatérésetekhez és ennek a jelenlegi valóságnak az átalakulásához vezet. A sötétség kegyeltjeinek hosszadalmas "játéka" a végéhez ért. Itt az idő egy új valóságra, és vele együtt a mi létezésünk teljes felfedésére és arra, hogy mentoraitokként és őrzőitekként vegyünk részt benne. Annak az időszaknak, ami egyre növekvő frusztrációtokhoz vezetett, már mindjárt vége. A Mennyország egyértelműen utasított minket, hogy tegyük meg ami szükséges a nekünk kiadott célok eléréséhez. Rendkívüli józanságunkat alkalmazva juttattuk ezeket a csibészeket ezen új valóság felé. Tudja meg mindenki, hogy szabadságotok, szuverenitásotok, és jólétetek ideje elérkezett.

A Galaktikus Föderáció mélyen elkötelezett a sötétség megbuktatásában és győzedelmes sorsotok elérésében. A sötét kegyeltek hasonlóképp teljesen elkötelezettek a status quo fenntartásában. Ez a makacsság vezetett azokhoz a késleltetésekhez, amiket gyakran említünk ezekben az üzeneteinkben. Elérkezett az idő, hogy örömmel átlépjünk a teljes tudatosságba való visszatérésetek következő fázisába. Ebben a tekintetben szorgalmasan állítjuk fel azt, hogy a jelenlegi fő rezsimek világotokon, hogyan legyenek leváltva egy sor közzétételi kormány által. Ezek a tettek a mi elismerésünkhöz vezetnek, és a világotokon való tömeges földreszállásunk alapját formálják. A Mennyország elmondta nekünk, hogy csak új, legális alapú kormány hívhat meg minket a ti felszíni birodalmatokba. Ezért szorosan együttműködünk azokkal, akik őszintén meg kívánják magukat szabadítani azoktól a különféle törvényes rezsimektől, melyek valóságotokat "vezérlik" évezredek óta. Ez előfeltétele a kapcsolatfelvételnek, és készek vagyunk támogatni bármilyen hivatalos átvételét annak a sok kormánynak, melyek jelenleg a sötét összeesküvés által vannak irányítva.

Ezen forgatókönyv végett segítjük ezeket a különféle spirituális és tudatosság vezérelte csoportokat abban, hogy kitaszítsák a sötétséget a hatalomról. Egy önző és kapzsi irányultságú csoport vezeti világotokat már régóta. Ez a csoport először az Anunnaki által szponzorált tiltott hatalomszerzésekkel jutott hatalomra. Az Anunnaki azt kívánta, hogy a hatalmon lévők közvetlen "vér" által köttetett szövetségben legyenek az akkori alávaló földönkívüliek ezen csoportjával, akik napi szinten manipuláltak és hamis információkkal láttak el mindannyiótokat. Aztán egyik csoport a másik után kaparintotta meg a hatalom ilyen szintjét. Ez egyedül a sötét Annunakira hagyta a törvényhozást. Mindez mélységesen megszegte azokat a megállapodásokat, amiket az Anunnaki kötött a Mennyországgal. S ez volt az oka annak, hogy támogassuk azokat a különféle csoportokat, akik teljes tudatukkal szemben állnak azzal, amire ezen sötét "törvényes" rezsimek fel lettek állítva! A Fény győzelme ezért akkor biztosított, amikor hivatalosan elküldik ezeket a sötét törvénytelen rezsimeket. Ez rövidesen megtörténik, és vele együtt egy új szabad és szuverén korszak is a felszíni ember történelmében.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Örvendezni jövünk ezen a napon! Számos esemény igen közel áll a megtörténéshez! Látjuk, ahogyan a sötétség emberi kegyeltjei reagálnak arra a sok ultimátumra amiket adtak nekik. Valójában itt az idő ezen korábbi Anunnaki rajongók számára, hogy távozzanak, és nyugtázzák, hogy a sötétség uralmának vége. Galaktikus testvéreink most végeznek azzal a sok találkozóval, amik lefektetik, hogy ezeknek a sötéteknek meg kell adni magukat a Fény erőinek. Ezek a találkozók valójában csupán ügyrendi dolgok. A hatalom törvényes átadása lényeges dolog mindannyiunk számára. A sötétség csűrés-csavarás által uralkodott évtizedek óta, és igazi törvényes kormányzásra van szükség ahhoz, hogy ez a birodalom megtegye következő lépését a teljes tudatosság útján. Áldással és örömmel várjuk ezen események megkezdését, ami egy új spirituális kor kezdetét jelöli a felszíni emberiség számára!

Társaink törekvései adták meg űrcsaládunknak azokat az alapokat, hogy megtegyék azon cselekedeteiket, amiket most visznek véghez. A sötétség a média közvetlen tulajdonlásán keresztül, egy olyan forgatókönyvet hozott létre, ami hazugságokra és megrendezett eseményekre alapul. Aszerint a történelem szerint, amelyet állandóan fitogtatnak előttetek, ezek a sötét kormányok valamiféle "hősök", és a közjólét védelmezői. Valójában ezek a kormányok csak a sötét összeesküvés azon eszközei, melyek "elrabolják" tőletek gazdagságotokat és az összes jogotokat azzal kapcsolatban, hogy megismerjétek az igazságot. Aktívan harcolunk évszázadokon keresztül ezen irántatok tanúsított erkölcstelenségek és arrogancia ellen. A Fény azt kívánja, hogy meglássátok ennek az összeesküvésnek a végét. A Szellem útja van most előtérben. Itt az ideje a sötétség vajúdásából és annak szentségtelen kormányzásából való megszabadulásotoknak!

A jelenlegi egy átmeneti idő. A Teremtő szent Fénye áramlik előre a Mennyország szentséges szentjeinek nagy energiáiból. Ezek az isteni energiák gyorsan módosítják ennek a fizikai birodalomnak a természetét. Mindegyikünk annak szentelte életenergiáját, hogy megnyilvánulásra juttassa az emberiség ezen nagy korszakát. A ti saját nagy energiáitokkal párhuzamosan, ezek az energiák a tudatosságváltásra összpontosulnak. Ez nagyon nehézkessé teszi a sötétség számára, hogy bármilyen beleszólása is legyen abba, ami jelenleg ezen a földi síkon kiszivárog. Belső Földi családjaink úgyszintén erre az óriási valóságváltásra fokuszálják az összes mérhetetlen energiájukat. Nem csak a ti sikeretek történik meg, hanem valójában mindaz, ami a Teremtő szent isteni tervén belül biztosítja azt. A jövőtök nem az, hogy fizikai rabszolgák legyetek, hanem szabad és tudatos szolgái a Fénynek!

Ma üzenetünket folytattuk. Gyorsan közeledik egy nagy váltás ideje valóságotokban. Ez a váltás nem csak a tömeges első kapcsolatfelvétel. Ez eljuttat titeket a teljes tudatosságba. Így új felelősség adatik nektek. Új tudás mutatkozik meg nektek, és együtt bontakoztatjuk ki a Teremtés isteni csodáit! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English- Hungarian,  English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Welcome to the PAO Light-Circles INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar