Followers

Google+ Followers

Thursday, January 26, 2012

24.1.2012
Január 24, 2012 
8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! Egy másik üzenettel kezdünk! Az elmúlt hét során, amikor egy új cselekvésmódra szólítottak minket, tanúi voltunk annak, hogy akik oly régóta behódoltak a sötét összeesküvésnek, milyen nehézségeket tapasztaltak meg. Földi szövetségeseink mély vágyat éreznek, hogy ezt a világot egy új valóságba juttassák, és mégis tovább folytatják kutakodásukat az iránt, hogy valami kielégítő jóvátételt találjanak korábbi mestereik számára. Igazán megdöbbent minket ez a folyamatos piszmogás! Ennek a könyörtelen összeesküvésnek a férfi és nő tagjai az összeomlás szélére juttatták világotokat, és valójában tovább folytatják ezt a végzetes dolgot, és ezért az egyetlen mentsvárnak kizárólag csak az eltávolításukat látjuk. Emlékeztetjük Földi szövetségeseinket arra a hatalmas fájdalomra és szenvedésre, melyet minden nap elvisel világotok, és arra, hogy itt az idő, hogy félre állítsák ezeket a semmirekellőket, és egy mindenki számára előnyösebb világot teremtsenek, de ezek a magasabb szintű látásmódra való felszólítások úgy tűnik, hogy csak süket fülekre találnak az egész csoportban. Mindazonáltal a Föld szent titkos társaságai nem ezt a nézetet osztják: számukra a sötétség olyan, ami irtózik minden emberi dologtól, és hivatalosan őrizetbe kívánják venni ezeket az egyéneket, amilyen gyorsan csak lehet. Ez az egyetlen csoport, mellyel könnyedén tudunk együttműködni.

Mivel ez a csoport kezeli az új pénzügyi megállapodásokat, megkértük ezeket a titkos szent társaságokat, hogy vegyék kézbe a vezetését az új gondviselő kormányok megalakításának. A Felemelkedett Mesterek is egyetértenek ezzel, és kértük, hogy a feladataikkal haladjanak előre azzal a számos tervel együtt, melyekben megállapodtunk. Szándékunk az, hogy ezeket a terveket azonnal beiktassuk, és véget vessünk a sötét összeesküvés hatalmának. Meglep minket Földi szövetségeseink vonakodása ezekben az ügyekben, tekintettel arra, hogy teljes tudatában vannak annak a felháborító bűnözésnek, amit már régóta gyakorolnak a sötét rezsimek. Ezen különféle nemzetek politikai pártjai annyira korruptak, hogy intoleranciájuk saját polgáraik irányába egyre nyilvánvalóbbá válik, ami a legutóbbi széleskörű tiltakozásokhoz vezetett bolygótok szerte. Az új kormányzás véget fog vetni a zsarnoki bánásmódnak és a hatóságokat a polgárok igényeinek megfelelően fogja rendezni. Ezek az első lépések afelé, amit véghez kívánunk vinni: a galaktikus társadalom elmagyarázását nektek. Világotok emelkedő tudatossága a társadalmatok működésében való változásért kiált.

A jelenlegi kormányzási formátok nem foglalja magába az új technológiákat és az új tudatosságot. se nem törekednek arra, hogy javítsák készségességüket irányotokban. Ők mind hajlamosak korrupcióra, és hogy különleges érdekek vezéreljék őket, és megosztó "ideológiákkal" uralkodjanak. Mindez egy homályos tükröt eredményez, ami elrejti az igazságot előletek, és úgyszintén messze áll attól is, hogy az általános jólét alapjaival ellássanak titeket. Szabályzások kellenek, hogy véget vessenek a jelöltek magán-finanszírozásának, és hogy megakadályozzák őket attól, hogy olyan szabályokat vegyenek át, melyek csak számukra alkalmasak. Egy kormányzati pozíció olyan kivételes megtiszteltetés, ami csak akkor átruházható, ha a megválasztott egyén teljes mértékben képes a polgárai iránti felelősségre. Emlékezzetek, hogy mindazonáltal ezek a rendelkezések csupán egy kisegítő megoldást képeznek, mivel egy sokkal hatékonyabb kormányzási modell szükséges ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodjunk a paradigmaváltás technológiáihoz, mint pl. ami minden egyes polgárt sokkal közvetlenebben becsatlakoztat a törvényhozói és közigazgatási folyamatba.

Itt húzzuk meg a galaktikus társadalom határát. Itt a kormányzást a nemzet összes polgárának kollektív és informatív hozzászólása végzi. Jelenleg olyan interaktív típusú technológiák hiányában vagytok, és olyan oktatási szint és információk kellenek, melyek járhatóvá tesznek egy ilyen elképzelést. Segíteni kívánunk nektek kifejleszteni ezt az összetettebb interaktív technológiát, és megmutatjuk nektek hogyan optimalizáljátok annak használatát. Természetesen ezt addig nem tudjuk megtenni, amíg hivatalosan be nem vagyunk mutatva nektek, melyet követően, megkezdhetünk egy sor híradást, teljesen kifejtve mindent amit oly régóta visszatartottak globális társadalmatoktól, és ami lehetővé fogja tenni számotokra, hogy olyan társadalmi miliőt formáljatok, amely támogatja egy teljes tudatosságú Lény változó igényeit. A "kormánynak" át kell változnia a tekintélyelvű modellről, a kreatív megoldások gondnokára. Ezen felállás magja a nép hangja és rendelkezései, és a társadalmi konstrukcióknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden "hallható" legyen tagjaik számára, és megfelelő tiszteletben legyenek azok, akikből az áll.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Rövid áttekintéssel érkezünk a történésekről. Arra használjuk a sok titkos szent társaságunkat, hogy közvetítsék olyan útmutatások sorozatát, melyek felállítják új valóságotok elhozásának eszközeit. A sötétség ósdi hatalmi monopóliumát és óriási gazdagságát, mely azt a célt szolgálta, hogy irányítsanak titeket és világotokat, a mi szent titkos társaságaink tettei darabokra törik. Értesítettük ezeket a sötét egyéneket arról, hogy a Fény Légiói képesek véget vetni annak, amit az ő korábbi mestereik az Anunnaki elképzelt itt közel 13 évezreddel ezelőtt. A Mennyországtól származó különleges dekrétumok sokaságával és évszázadokon át felhalmozott vagyonnal karöltve, ezek a csoportok felfedik a sötétség uralmának korrupcióit, és felállítják az eszközeit annak, hogy eltávolítsák a sötétség valóságirányítási szerkezeteit. Ez azt jelenti, hogy az Agarthai és a Belső Földi családjaink segítségével, ezek a speciális Fényeszközök készen állnak egy új valóságot megnyilvánítani.

Előrukkoni ezzel a hosszasan átbeszélt új valósággal, nagy kihívásnak bizonyult számunkra. Mindazonáltal most készen állunk bejelenteni győzelmünket! Együtt sikeresen rászedtük a sötétséget és annak ártalmas módszereit, bár ennek a küzdelemnek a megoldása túl sok időt vett igénybe! A mi célunk megszabadítani titeket a kötelékektől, és jóléttel szolgálni mindenki számára. Ez megadja nekünk annak lehetőségét is, hogy elmagyarázzuk az isteni bölcsességet számotokra, és megmutassuk a teljes tudatosság útját. Itt csatlakozni fogtok hozzánk, hogy elhozzunk egy új napot a Földanya számára, és megteremtsünk egy bámulatos 5-D-s birodalmat az ő felszínén, így egyesítve azt Agartha 5-D-s birodalmával. Együtt egy új társadalommal szolgálunk, mely példázni fogja azon igazságokat, amiket a sötétség rejtve tartott előletek. Ami rövidesen történni fog, az meg fog döbbenteni titeket, és csodákkal és örömmel fog tölteni!

A Fénybe való visszavezetésetek felettébb szenvedélyes volt. És most meg fogunk ismertetni kiterjedt családjaitokkal titeket, akik tudnak segíteni nektek szent utazásotok beteljesítésében. Az Agarthaiak felügyeltek, és türelmesen vártak a megfelelő pillanatra, hogy előjöhessenek és bemutatkozhassanak, és a tudásukat is megmutathassák nektek. Így a következő fázis történelmetekben tartalmazni fog olyan kinyilatkoztatásokat, melyek le fogják rombolni a mélységesen fenntartott előítéleteiteket. Olyan dolgokat fognak mutatni nektek a fizikaiságról, amit lehetetlennek tartottatok, és ezek segíteni fognak egy teljesen új tudomány megszületésében, és helyreállítják azt a régi mesét, amit hibásan össze vissza megvágtak. Mi mindannyian idegenek vagyunk, akiket arra kényszerítettek, hogy alkalmazkodjunk egy rideg felszíni világhoz, mely most tovaszáll, és a felelőseit háborogva, és nem kirobbanó örömmel fogjuk látni távozni.

Ma azokról a fejleményekről beszéltünk, melyek arra pontra juttattak titeket, ahol egy új valóság fog megnyilvánulni. Ez gyorsan elhoz minket és spirituális és űrcsaládjaitok többi tagját életetekbe, hogy visszavezessünk a teljes tudatosságba titeket. Elérkezett az ideje, hogy valami igazán bámulatos dolog testet öltsön! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      


Originals and translations of Galactic Messages available at

Friday, January 20, 2012

17.1.2012
Január 17, 2012 
1 Ik, 15 Chen, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Sok dolog történik! A sötét összeesküvés folytatja kétszínű hozzáállását: egyik részről földi szövetségeseinkkel tárgyal, míg másik részről tovább kutatja a kiutat megoldatlan dilemmájából. Figyelmeztettük Földi szövetségeseinket, hogy legyenek résen ezen csoport szokásos tárgyalási taktikáit illetően, mivel szokásukhoz híven semmibe veszik a szabályokat; eltökélt és nyitott hozzáállást színlelnek a tárgyalások céljait illetően, annak ellenére, hogy lelepleztük számos az iránt folytatott titkos küldetésüket, hogy egy olyan "angyalra" leljenek, aki megoldással szolgálhat leküzdhetetlen helyzetükre. Összekötőink tanácsadókként csatlakoztak ezekhez a tárgyalásokhoz, és megkérték Földi szövetségeseinket, hogy követeljék meg, hogy a sötétség azonnal hagyjon fel titkos küldetéseivel a további tárgyalások feltételeként. Megjósolható módon, a sötétség még nem nyilatkozott ezen követelést illetően, és egy kis időt kért! Kértük, hogy az ilyen lépések elfogadhatatlanok legyenek Földi szövetségeseink számára, és még azt tanácsoltuk nekik, hogy egy szilárd időbeosztást állapítsanak meg a feladatok elvégzésére. Ennek hiányában, a dolognak bizonyos következményei lesznek.

Egyértelmű, hogy a sötétség húzza az időt. Azt javasoljuk, hogy a Földi szövetségeseinket alkotó különféle felek jöjjenek össze, hogy egy határidőt követeljenek meg a sötétség teljes önmegadására. Hajlandóak vagyunk felhasználni technológiánkat és személyzetünket arra, hogy az összeesküvőket rákényszerítsük a Földi szövetségeseinknek való hivatalos önmegadásra. A sötétség tökéletesen tudja kiútkeresésének hiábavalóságát, és ezért kijelentjük, hogy: tegyék ezt egyértelművé, és küldjenek nekik egy rendeletet a hozzá tartozó törvényi dokumentáció kíséretében, mely megparancsolja nekik feltétel nélküli önmegadásukat. Legyenek felkészülve arra, hogy alkalmazzák mindent elsöprő katonai és törvény-végrehajtási erőforrásotokat, hogy letartóztassák ezeket a bűnösöket, és bebörtönözzék őket egy olyan helyen, ahol nem tudnak több kárt okozni. A rendelkezésetekre áll a mi technológiánk, hogy biztosítsuk ezen letartóztatások sikerét, és aztán az új kormány megalapítását, mely lehetővé teszi a régóta várt bejelentéseket. Ez idáig nem kaptunk választ Földi szövetségeseinktől, és így elküldtünk a válaszért több Agarthai összekötőt. Földi szövetségeseink különböző kontingensei most egy akciótervet állítanak össze.

Amint ezt a tervet jóváhagyják, elkezdhetjük használni technológiánkat arra, hogy teljesen lekorlátozzuk a sötét összeesküvés tevékenységét. A legfelsőbb prioritás azt, hogy teljesen leállítsuk azokat a tevékenységeket, amikkel egészségeteket és lényeteket vették célba. Ígéretet tettünk az 1998-as megállapodással, hogy csak olyan dolgokat teszünk meg, amiket jóváhagyott Földi szövetségeseink egy speciális tanácsa. Ehelyett van egy terv, ami kieszközöli, hogy teljesen le tudjuk állítani ezeket az ellenetek irányuló aljas intézkedéseket. Addig arra van felhatalmazásunk, hogy csak részlegesen korlátozzunk bármely olyan cselszövést, amit a sötét összeesküvés el kíván követni ellenetek. Ebben a tekintetben, képesek voltunk bevenni földalatti bázishálózatukat, és működésképtelenné tenni a fő szállító-létesítményeiket, de alig várjuk, hogy képesek legyünk teljes mértékben elvégezni a munkát. Közben felügyeljük a megmaradt beavatkozó tevékenységeik rátok való hatásait, és medikus csapataink ahol az helyénvaló, olyan terápiákat alkalmaznak, melyek megakadályozzák, hogy ezek a bomlasztó intézkedések bármelyike is eltéríthesse a testetek teljes tudatosságra való felkészítésének Mennyei feladatát.

Mindezek a tevékenységek, mint azt mostanra már tudjátok, csupán a kezdetei annak, amit véghez kívánunk vinni, és nagyon várjuk már, hogy képesek legyünk szabadon tevékenykedni bolygótok körül. A sötétség fennmaradt létesítményei mára csupán kellemetlenkedési értékkel bírnak, amit mi leredukáltunk egy felettébb primitív állapotra. Mindazonáltal teljes munkát kívánunk végezni, és aztán figyelmünket arra fordítjuk, hogy ellássuk világotokat technológiák sorával, melyek képesek könnyedén megtisztítani a levegőtöket, szárazföldeteket, és a vizet. Az óceánjaitok gyökeresen meg fogják változtatni áramlataikat, és ez akkor fog megkezdődni, amint bolygótok vizei megtisztultak. Ez fel fogja gyorsítani az óceán fenekének kiemelkedési rátáját, ugyanis ez a művelet jelenleg minimálisan folyik. Amint a tisztítás kész, Gaia minden héten könnyedén meg tudja négyszerezni ennek a mértékét. Figyeljük, ahogyan a bolygótok szokásos tektonikus mozgásának óceáni és kontinentális aspektusai óriási átalakulásra készülnek elő, ami ki fogja emelni a három elveszett kontinenst az óceán fenekéről.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Mindannyian keresztül megyünk azon a szent összpontosításon, mely oly különlegessé tette minden egyes elmúlt életünket a Földön. Tisztelgünk mindegyikőtöknek akik évszázadok óta támogattátok a Fény elhozatala érdekében végzett minden egyes küldetésünket a Föld népei számára. Több ezreket sorolunk ide, és örömmel állunk a teljes tudatosságba vezető ösvényetek mögött. A titkos szent társaságok, melyek fenntartják munkánkat, a Himalájába, a Grand Teton-ba, és számos szent hegybe lehorgonyozták áldásaikat. Az az óriási gazdagság, amit mi felhalmoztunk, most arra lesz felhasználva, hogy Szeretetet, Fényt, és békét hozzon mindannyiótok számára! Az események közelednek ahhoz a ponthoz, ahol a sötétség befolyása el lesz távolítva rólatok. Az Agarthai család a Belső Földön készen áll üdvözölni titeket a speciális kristályvárosokban, melyek a teljes tudatosságba való visszatérésetekre lesznek használva. A régóta titokban tartott technológiák és a Föld valódi történelmének leleplezésével kapcsolatos munkánk hamarosan megkezdődik. Ujjongunk, hogy igen rövidesen nyíltan megjelenhetünk és megtaníthatunk nektek számos dolgot arról, hogy kik vagytok valójában, és hova tartunk isteni szinten!

A sok titkos társaságunk most fejezi be az előkészületeit annak, hogy bemutassuk az igazságot arról, ahogyan a sötétség saját hasznára manipulálta társadalmaitokat közel 13 évezrede. Új kormányzás jön létre, és mérhetetlen gazdagság lesz felhasználva arra, hogy megteremtsék a bőség és kreativitás korát mindenki számára. Ezzel a pillanattal számolva, mi elkülönítettük ezt a vagyont, hogy biztonságban tartva megóvjuk azt a sötét összeesküvés karmaitól. Az a hatalom, amit ez a pénz adományoz, segíteni fog nektek a sok sötétség kreálta irányításotokra és szolgaként tartásotokra szolgáló intézkedés mögötti igazság megkeresésében, és most a Mennyország isteni hatalmának van egy meglepetés a tarsolyában ezen ellenszegülők számára! Ugyanakkor most készen álltok a bámulatos igazságok és azon technológiák befogadására, melyek szabaddá tesznek titeket. Üdvözlünk mindenkit, akik távolról eljöttek segíteni a teljes tudatosságba való visszatérésetekben. Ez valójában a Mennyország egyik ajándéka!

Szabadságban és örömben fogjátok kegyesen elfogadni helyeteket a Mennyországban és a fizikaiságban. Fizikai Angyalok lesztek, akik Szeretetben és szolgálatban viszik végbe a Teremtő Isteni Tervének kibontakoztatását. Ez a szent küldetés egy kollektív küldetéshez fog vezetni, ami magában foglalja a fizikaiság összes emberiségét. Szeretettel és Fénnyel öleljük magunkhoz az isteni feladatokat, melyben nekünk együtt kell működnünk. Sok bölcsességet szereztünk, és Isteni Akaratunkat arra használjuk, hogy Fényt hozzunk ezen fizikai Univerzum minden szegletébe. Sokat várnak tőlünk! Fizikai Angyalok csodálatos kollektívája vagyunk, akik ideiglenesen egy tudatlansággal és szenvedéssel teli sötét barlangba vesztünk. A Földanya mint mi is, egy nagy Fénylényként tér vissza, akit fenn fogunk tartani, és Szeretni fogunk szíveinkkel és szent Létezésünkkel. Örvendezzünk és áldjuk a Mennyországot a mi Szeretetünkkel és Fényünkkel!

Ma megbeszélésünket arról folytattuk, hogy mi történik körülöttetek. Gaia kész a teljes tudatosságba lépni. Jöjjünk mindannyian össze, és használjuk kollektív képességeinket arra, hogy ledobjuk a sötétség láncait. Itt vagyunk, hogy segítsünk nektek, és megünnepeljük a teljes tudatosságba való visszatéréseteket! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Sunday, January 15, 2012

10.1.2012
January 10, 2012 
7 Men, 8 Chen, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! A világotok átformálását ígérő események közel állnak a megnyilvánuláshoz! Azt mondták nekünk Földi szövetségeseink, hogy egy hatalmas esemény közeleg. Ahhoz közeledünk, amit a Kínai naptár szerinti Új Évként ismernek világotokon. Ez a Víz-Sárkány Éve, amire drámai változás jellemző. Sokan várják közületek, ahogy mi is, hogy a sötétség megkapja jussát, és a jelenlegi gazdasági valóság arra kezdi kényszeríteni a sötét összeesküvést, hogy megalázkodjon egy kiútért cserébe. Sok nemzet birtokol nagy természeti forrásokat, mint olaj, arany, és drágakövek, és nem akarják már elfogadni ezeket a rendelt pénznemeket csereeszközül, és ez további nyomást gyakorol a sötétség-vezérelte bankrendszerre. Azoknak a reformoknak, melyeket már bejelentettek, de aztán el lettek halasztva, most kell elérkezni. Ez arra készteti a sötétséget, hogy mozduljon el az adósság-elengedési politika irányába, de ez még további nyomást gyakorol a tőkére és az árutőzsdére. Ráadásul ez egy lassulást eredményez az úgymond helyreállási folyamatban is.

A sötét összeesküvésre nehezedő félelmek sokasága furcsa módon még arrogánsabbá teszi őket. Az összeesküvés fő uralkodó bizottsága, nemrég megszakította a Földi szövetségeseinkkel folytatott beszélgetéseket, amit mi egy pánikreakciónak vélünk, ugyanis valójában nekik nagyon kevés tárgyalni valójuk van, mivel az érmék öntésében is csak alig érdekeltek. Ők úgy látják ezt, hogy a sötét egyének által rájuk hagyott dolgokat folytatniuk kell, hogy tovább táplálják a széleskörű háborús forgatókönyvek lehetőségének lángját; így azonnali feladatunk át lett adva nekünk. Utasítottuk kapcsolattartóinkat, hogy felügyeljenek minden agresszív mozzanatot mely most folyik világotokon, és gondoskodjanak arról, hogy egyikük se fejlődjön nagyobb konfliktussá. A háború-mentes opció fenntartása egy hosszabb dolog, a fennmaradó kérdések gyorsan megoldhatók. A fő késleltető tényező most az, hogy számos különféle politikai közösségetek most soha ez előtt nem látott tetteket hajt végre, az összes tettüket irányító összeesküvés teljes felügyelete nélkül. Ez a last minute visszalépési dolog most intéződik, és egy sor forradalmi esemény megtörténésére számítunk, és arra, hogy világotok örökre megváltozik.

Ahogy minden egyes politikai közösség vezetői szembesülnek ezzel az új szabad világgal, felvillanyozzák őket az új lehetőségek, és ezzel együtt bizonytalanok is lesznek abban, hogy miképpen kellene megtenni következő lépéseiket. Itt vagyunk, hogy tanáccsal szolgáljunk, és szándékunkban áll Földi szövetségeseink napirendjeit gyorsan elérni. Az új kormányzás felállítása és a bőségkézbesítések az első hatalmas lépések, melyek sürgetően szükségesek világközösségetek számára. Mindennek megtétele egy új világgazdasághoz vezet, és megkezdődik egy alapos eljárás, ami a közzététellel ér véget. Ez amilyen gyorsan csak lehet, azt akarjuk, hogy megtörténjen, mivel hatalmas oktatási projektünk van, amit be kell teljesítenünk, hogy világotok hozzászokjon a mi jótékony létezésünkhöz. Ezeknek a tanításoknak az egyik aspektusa a ti valódi történelmetek kifejtése lesz, ami el fog törölni közel 7.000 évnyi félrevezetést és manipulációt, melyet először az Anunnaki végzett, majd a bolygótokon lévő kegyeltjeik, az illuminoidok piszkos tettei erősítettek.

Ezekhez a kulcsfontosságú tettekhez elég idő kell mindenki számára, hogy teljesen megértsék azokat, valamint azt, hogy a globális közösség valóban mire vágyik. Minden nemzet a legjobb saját érdekeik szerint szeretne cselekedni, és ellátni a népét olyan vezettetéssel, hogy szabadságban és szuverenitásban működhessen. Ez egy összetett vállalkozás, és nyíltan elismerjük ezt. Összekötőink előtt nagy feladatok állnak. Ráadásul a Felemelkedett Mesterek szorosan együtt dolgoznak számos titkos szent társasággal, hogy megkönnyítsék ennek az átmenetnek az idejét. Mindannyian megértjük, hogy a legtöbbetek által elfogadott valóság és azon új koncepciók között, melyet a mi közös tetteink fognak teremteni, van egy rés. A legnagyobb része annak amit be fogunk mutatni nektek, könnyen megrázó lehet világotok többsége számára. Globális kultúrátok néhány olyan igazságon alapul, amiket elferdítettek és olyan kétes elképzelések sokaságában terjesztettek, melyekkel a vallási és a politikai hierarchiátok látott el titeket. A dolgok egyenesbe állítása rejlik a változások mélyén, ami lehetővé teszi új valóságotok megnyilvánulását.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Néhány érdekes ténnyel érkezünk hozzátok. Jelenleg a sötét összeesküvés egy sor megbeszélésbe kezdett Közép Kelet, Ázsia, és Nyugat Afrika kormányaival. Ezek a "megbeszélések" arra lettek tervezve, hogy megszerezzék ezeknek a kormányoknak a hozzájárulását ahhoz, hogy bizonyos értékes forrásokat titokban kemény-valutává alakítsanak. Hát eddig ezek a kölcsönhatások sikertelenek voltak a szándékolt eredmény elérése tekintetében. Mindazonáltal a sötétek arra használják minden megmaradt vagyonukat, hogy valamilyen fajta alkut kössenek bárkivel, aki meghallgatja őket, hogy túléljék 2012 első negyedévét. Az ismétlődő kudarcok ebben a tekintetben nem kedvtelenítették el őket attól, hogy higgyenek valami csodával határos megoldásban a felmerült dilemmáikat illetően. Mindazonáltal a társaink biztosak abban, hogy az összeesküvés azon a ponton van, ahol a Fénnyel fog alkut kötni azonnali önmegadására. A győzelem nagyon közeli!

Ezek a sötétség tényleges veresége előtti idők azt igénylik, hogy arra a valóságra fokuszáljunk, melyre mindannyian vágyunk. Töltekezzünk fel a részletekkel és kezdjük felhasználni kollektív energiáinkat arra, hogy azokat elhozzuk a Fénybe, és vele együtt a jólétet, szuverenitást, és a teljes tudatosságot is. Fordítsatok időt minden nap arra, hogy elmélyüljetek és használjátok határtalan potenciálotokat, hogy felállítsátok ezt az új világot, miközben elmétekben tartjátok, hogy a Fény felettébb bátor jelzőfényei vagytok. Tetteitek egy olyan világban horgonyoznak le titeket, mely most épül fel a Mennyország hierarchiáinak és családfájának sokasága által. A ti részetek az, hogy vegyétek ezt a hatalmas energiát és engedjétek szabadon Gaia számára. Ezt téve olyan Áldásokat végeztek, melyek Aeon szentségéből érkeznek a Föld fizikai síkjára. De ez az energia összehangolt összpontosítást igényel annak érdekében, hogy materializálódjon a Földi síkon, és így a kollektív vizualizációitok működtetik azt a csodát, ami az új valóságotok.

Ennek az új valóságnak van egy nagy célja: a teljes tudatosságba juttatni titeket. Atlantisz bukása óta, közel 13 évezrede, korlátolt tudatosságban voltatok, és arra törekedtetek, hogy visszanyerjétek az elveszett, Angyalihoz hasonló képességeiteket. Ez a megpróbáltató odüsszeia most éri el megszentelt célját. A teljes tudatosságot elvették tőletek az által, hogy egyszerűen átrendezték genetikai sorrendeteket, és úgy is tartották egy sor egymással összekapcsolódó epigenetikus programozás által. Mindazonáltal ezt felülbírálhatják az élő Fény frekvenciájának eszközei, és egy speciális rezgésprogramozás, mely egyéni életkörülményeitekre hangolódik. Ez az eljárás, amikor azt egy teljes tudatosságú Lény felügyeli, vissza fog juttatni titeket a teljes tudatosságra. Ez a csoda készül megtörténni, amint az új valóságotok teljes mértékben testet öltött. Közel az örömünnep ideje!

Ma olyan eseményekről adtunk jelentést, melyek egyre gyorsabban kezdik elhozni új világotokat. Előkészítjük személyzetünket, hogy vigyék végbe a kapcsolatfelvétel előtti végső feladatainkat, és a Felemelkedett Mestereitek hasonlóképp biztosítanak róla, hogy különféle isteni feladataikat az isteni terv szerint végzik. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Tuesday, January 10, 2012

3.1.2012


Január 3, 2011 
13 Lamat, 1 Chen, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Sok minden van folyamatban világotok szerte. A szabadság irányába való globális haladás minden egyes nappal erősebbé válik, és még az igazságra törekvők által megtapasztalt katonai ellenszegülések is csak átmenetileg késleltethetik az elkerülhetetlent. Egy hatalmas tudatossági emelkedés söpör végig bolygótokon, és készen áll arra, hogy komolyan felülkerekedjen a sötétség erőin. Láttuk ezt a Fény-energiát összegyűlni az elmúlt gregoriánus év során, és állhatatos maradt azon szánalmas militarizmus ellenére is, melyhez a sötétség folyamodott. Ez a szabadságtúra megajándékozott titeket azzal a lehetőséggel, hogy bemutassátok a sötétség azon napirendjének mélységes elutasítását, mely részükről azzal az elhatározással párosul, hogy elmeneküljenek a törvénytelen és ártó terveikkel kapcsolatos felelősségre vonásuk elől. Számos kormány és vagyonos érdekelt felek csatlakoztak a ti Felemelkedett Mestereitekhez, hogy elhajtsák a sötétséget világotokból, és most számos szervezet, köztük magán és közösségi egyaránt összefogott, hogy kidolgozzák ennek az eseménynek a feladatkörét. Együtt az Agarthaiakkal és a mi támogatásunkkal, most kétségtelenül egy nagy sikerhez közeledtek!

Míg mindez zajlik, lefektetik az új kormányzás és egy új gazdasági rendszer alapjait. Egy nagy koalíció alakul ki, mely az interneteteken indult, és most újonnan szerzett képességeit felhasználva egy mindent átfogó megoldást épít fel a számtalan nehézségetekre. Mindenek felett való, hogy fenntartsátok erős fókuszotokat, így demonstrálva a sötétségnek, hogy még a legszövevényesebb tervei sem tudnak és nem is fognak sikerrel járni. Egy új erő keletkezik! Az égen felettetek, és kollektív szívetek egyre növekvő bölcsességében lesz látható. Ezt Felemelkedett Mestereitek a Szeretet és a Szellem energiájaként ismerik, és amikor ez a két elem összekapcsolódik, azok egy felettébb erőteljes eszközt formálnak. Ez a mérhetetlen energia vezérli mindazt amit ti és a Mennyország megnyilvánít. Egy új valóság metszi át a hanyatló régi rend törmelékeit, és időnként nehéz ezt észlelni számotokra, ahogy mélyen benne éltek ebben az átalakulásban.

Ez is egy kihívás számotokra, hogy érzékeljétek abszolút terjedelmét ezen energia hatásának. A 13 évezredes történelmetek legnagyobb összejövetelének vagytok tanúi. A sötétség által számotokra eltervezett apokaliptikus pokol után, egy új, attól távol álló kor, a Fény és a tudatosság kora lesz. A régi rend eltipró ereje nemsoká magába roskad, és a sötétség még mindig megragad amit csak lehet, hogy mentse magát. A haldokló szerkezet mélyéről, a Fény új életet hordoz, és készül megszülni a kreativitás mindent átható záporát. Valójában ez a zápor már látható a gyökerekben, míg a gazdaság és annak korrupt és hajthatatlan kormányzati párja nyilvánvaló módon halálrángások között vergődik. Várjuk az új kormányzás beindulását és az új spirituális orientáltságú bőségprogramokat, melyek arra vannak tervezve, hogy az alapvető szabadságot és a személyes szuverenitást sürgessék kollektív szinten. Ebben a tekintetben, a Felemelkedett Mesteritek felállítanak egy sablont, mely elvezet titeket az Agarthaiakkal és az Űrcsaládokkal való újraegyesüléshez, és aztán a Mennyország egész családfájának ismerté kell tennie magát számotokra.

Elérkezett az idő. Ez az a pillanat amikor a teljes tudatosságként ismert "lelki édesség" ismét magával ragad titeket. A mi küldetésünk az, hogy eljuttassunk ehhez a pillanathoz titeket, és aztán gyorsan megismertessük veletek az ehhez a létállapothoz kellő etikettet. Akkor készek lesztek elfoglalni helyeteket azon fizikai Angyalok sokasága között, akik az isteni terv kibontakoztatásának szolgálatában állnak. Ebben a galaxisban mi a Fény Galaktikus Föderációjának nevezett csillagnemzet-közösséggé formáltuk magunkat. Ennek a szent uniónak egy speciális feladata van: Fényt hozni ebbe a galaxisba. Ez megtörtént. A következő feladat Fényt hozni a fizikaiságba az összes többi Lénnyel együtt, akik a Mennyország és a fizikaiság nagy családfáját alkotják. Az rejlik ebben a feladatban, hogy a sorsotok a ragyogás! Itt vagyunk, hogy támogassunk a valódi állapototokba való visszatérésben titeket, és aztán megtaláljuk tanácsadóitokkal, hogyan lehet legjobban végrehajtani ezt a hatalmas és fontos megbízást. Valójában az isteni rendelkezések és Lord Surea dekrétumainak égisze alatt álltok! Sokat várnak azoktól, akiknek sok adatik.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Hírekkel térünk vissza drága Lelkek arról, amit különféle társaink végeznek világszerte. A Szt. Germain globális Trust finanszírozásának elő-követelményei beteljesültek! Pillanatnyilag a kifizetésére várunk. Azt is megkérdeztük, hogy a kormányok törvényes eltávolításának lépései elkészültek-e, és a válasz igenlő volt. Ennek eredményeképpen, felvettük a kapcsolatot az Agarthaiakkal és a Galaktikus Föderációval, hogy erősítsék meg a közzététel dátumát. A galaktikusok, korábbi megállapodásunk értelmében, pozícióba állítottak sok hajót a kormányzati átmenet támogatására, és az ehhez társuló letartóztatási eljárások át lettek vizsgálva a kormányokban lévő törvényi végrehajtó intézmények által. Elérkezett az idő a régóta várt első dominó számára. Engedjük meg ennek a szent pillanatnak, hogy kézbesítse mindazt, amiért oly kitartóan dolgoztunk!

Ahogy erre a szent vízválasztóra lépünk, adjunk Áldást azoknak, akik oly szorgalmasan használták fel erőforrásaikat és bátorságukat arra, hogy megadják ennek a világnak az oly régóta esedékes megszabadulást. 13 évezrede a zsarnoki csizma alatt éltek, úgyhogy használjátok fel ezt a Mennyország által adott időt arra, hogy örökre biztosítsátok a Fény uralmát! Mi egyszerűen a Fény szolgái vagyunk, és ebből a szent szolgálatból gyűjtjük tudásunkat! A sötétség jól kitanított minket, és ezt a bölcsességet szándékozzuk felhasználni ahhoz, hogy megszabadítsuk azt a számtalan populációt, mely a fizikaiságban létezik. Ezt nem fizikai erővel fogjuk megtenni, hanem azzal a kollektív isteni Akarattal, melyet birtokolunk. Ahogy a Fény kiterjed, azt a Mennyország és a végtelen Fénylény erősíti és tartja fenn. Csatlakozni fogtok ezekhez az Áldott Lényekhez, hogy egy hatalmas kollektívát alkossatok, ami a fizikaiság összességét átalakítja!

Ez a küldetés áll mindannyiunk előtt, amint beteljesítjük ennek a valóságnak a teljes tudatosságba való visszatérését. Ez mindössze azt igényli, hogy összejöjjünk és arra használjuk belső fókuszunkat, hogy visszaalakítsuk magunkat teljes tudatosságba, és itt van a mi űrcsaládunk, mely el fog látni minket technológiával és tanácsokkal, amint az szükséges. Ez a valóság keresztül fog menni egy olyan átalakuláson, mely kedvezni fog a számtalan ökoszisztémának, mely azt a mérhetetlen biodiverzitást alkotja, ami fenntartja az életet a Földön. Ezt nagyban gyarapítani fogja a tudatossági váltás, és így egy új, igazán élő valóság születik. Ezek az új ökoszisztémák ki fognak terjeszkedni a Belső Földre és a felszíni világ minden részére, és Gaia-t ismét teljessé teszi, aztán hidat képez más víz-világok helyreállításához. Ez az átmintázott nap/csillag-nemzet lesz a felelőssége a teljes tudatosságú emberi és cet-polgároknak!

Ma a világotokban történő fejleményekről beszéltünk. Az új valóság szüli meg a teljes tudatosságba való költözésetek kellékeit. Ennek az új csillag-nemzetnek a fizikai Angyalaivá válva, egy hatalmas vállalkozásra készültök elő, mely a fényt fogja terjeszteni a fizikaiságban! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar