Followers

Tuesday, January 10, 2012

3.1.2012


Január 3, 2011 
13 Lamat, 1 Chen, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Sok minden van folyamatban világotok szerte. A szabadság irányába való globális haladás minden egyes nappal erősebbé válik, és még az igazságra törekvők által megtapasztalt katonai ellenszegülések is csak átmenetileg késleltethetik az elkerülhetetlent. Egy hatalmas tudatossági emelkedés söpör végig bolygótokon, és készen áll arra, hogy komolyan felülkerekedjen a sötétség erőin. Láttuk ezt a Fény-energiát összegyűlni az elmúlt gregoriánus év során, és állhatatos maradt azon szánalmas militarizmus ellenére is, melyhez a sötétség folyamodott. Ez a szabadságtúra megajándékozott titeket azzal a lehetőséggel, hogy bemutassátok a sötétség azon napirendjének mélységes elutasítását, mely részükről azzal az elhatározással párosul, hogy elmeneküljenek a törvénytelen és ártó terveikkel kapcsolatos felelősségre vonásuk elől. Számos kormány és vagyonos érdekelt felek csatlakoztak a ti Felemelkedett Mestereitekhez, hogy elhajtsák a sötétséget világotokból, és most számos szervezet, köztük magán és közösségi egyaránt összefogott, hogy kidolgozzák ennek az eseménynek a feladatkörét. Együtt az Agarthaiakkal és a mi támogatásunkkal, most kétségtelenül egy nagy sikerhez közeledtek!

Míg mindez zajlik, lefektetik az új kormányzás és egy új gazdasági rendszer alapjait. Egy nagy koalíció alakul ki, mely az interneteteken indult, és most újonnan szerzett képességeit felhasználva egy mindent átfogó megoldást épít fel a számtalan nehézségetekre. Mindenek felett való, hogy fenntartsátok erős fókuszotokat, így demonstrálva a sötétségnek, hogy még a legszövevényesebb tervei sem tudnak és nem is fognak sikerrel járni. Egy új erő keletkezik! Az égen felettetek, és kollektív szívetek egyre növekvő bölcsességében lesz látható. Ezt Felemelkedett Mestereitek a Szeretet és a Szellem energiájaként ismerik, és amikor ez a két elem összekapcsolódik, azok egy felettébb erőteljes eszközt formálnak. Ez a mérhetetlen energia vezérli mindazt amit ti és a Mennyország megnyilvánít. Egy új valóság metszi át a hanyatló régi rend törmelékeit, és időnként nehéz ezt észlelni számotokra, ahogy mélyen benne éltek ebben az átalakulásban.

Ez is egy kihívás számotokra, hogy érzékeljétek abszolút terjedelmét ezen energia hatásának. A 13 évezredes történelmetek legnagyobb összejövetelének vagytok tanúi. A sötétség által számotokra eltervezett apokaliptikus pokol után, egy új, attól távol álló kor, a Fény és a tudatosság kora lesz. A régi rend eltipró ereje nemsoká magába roskad, és a sötétség még mindig megragad amit csak lehet, hogy mentse magát. A haldokló szerkezet mélyéről, a Fény új életet hordoz, és készül megszülni a kreativitás mindent átható záporát. Valójában ez a zápor már látható a gyökerekben, míg a gazdaság és annak korrupt és hajthatatlan kormányzati párja nyilvánvaló módon halálrángások között vergődik. Várjuk az új kormányzás beindulását és az új spirituális orientáltságú bőségprogramokat, melyek arra vannak tervezve, hogy az alapvető szabadságot és a személyes szuverenitást sürgessék kollektív szinten. Ebben a tekintetben, a Felemelkedett Mesteritek felállítanak egy sablont, mely elvezet titeket az Agarthaiakkal és az Űrcsaládokkal való újraegyesüléshez, és aztán a Mennyország egész családfájának ismerté kell tennie magát számotokra.

Elérkezett az idő. Ez az a pillanat amikor a teljes tudatosságként ismert "lelki édesség" ismét magával ragad titeket. A mi küldetésünk az, hogy eljuttassunk ehhez a pillanathoz titeket, és aztán gyorsan megismertessük veletek az ehhez a létállapothoz kellő etikettet. Akkor készek lesztek elfoglalni helyeteket azon fizikai Angyalok sokasága között, akik az isteni terv kibontakoztatásának szolgálatában állnak. Ebben a galaxisban mi a Fény Galaktikus Föderációjának nevezett csillagnemzet-közösséggé formáltuk magunkat. Ennek a szent uniónak egy speciális feladata van: Fényt hozni ebbe a galaxisba. Ez megtörtént. A következő feladat Fényt hozni a fizikaiságba az összes többi Lénnyel együtt, akik a Mennyország és a fizikaiság nagy családfáját alkotják. Az rejlik ebben a feladatban, hogy a sorsotok a ragyogás! Itt vagyunk, hogy támogassunk a valódi állapototokba való visszatérésben titeket, és aztán megtaláljuk tanácsadóitokkal, hogyan lehet legjobban végrehajtani ezt a hatalmas és fontos megbízást. Valójában az isteni rendelkezések és Lord Surea dekrétumainak égisze alatt álltok! Sokat várnak azoktól, akiknek sok adatik.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Hírekkel térünk vissza drága Lelkek arról, amit különféle társaink végeznek világszerte. A Szt. Germain globális Trust finanszírozásának elő-követelményei beteljesültek! Pillanatnyilag a kifizetésére várunk. Azt is megkérdeztük, hogy a kormányok törvényes eltávolításának lépései elkészültek-e, és a válasz igenlő volt. Ennek eredményeképpen, felvettük a kapcsolatot az Agarthaiakkal és a Galaktikus Föderációval, hogy erősítsék meg a közzététel dátumát. A galaktikusok, korábbi megállapodásunk értelmében, pozícióba állítottak sok hajót a kormányzati átmenet támogatására, és az ehhez társuló letartóztatási eljárások át lettek vizsgálva a kormányokban lévő törvényi végrehajtó intézmények által. Elérkezett az idő a régóta várt első dominó számára. Engedjük meg ennek a szent pillanatnak, hogy kézbesítse mindazt, amiért oly kitartóan dolgoztunk!

Ahogy erre a szent vízválasztóra lépünk, adjunk Áldást azoknak, akik oly szorgalmasan használták fel erőforrásaikat és bátorságukat arra, hogy megadják ennek a világnak az oly régóta esedékes megszabadulást. 13 évezrede a zsarnoki csizma alatt éltek, úgyhogy használjátok fel ezt a Mennyország által adott időt arra, hogy örökre biztosítsátok a Fény uralmát! Mi egyszerűen a Fény szolgái vagyunk, és ebből a szent szolgálatból gyűjtjük tudásunkat! A sötétség jól kitanított minket, és ezt a bölcsességet szándékozzuk felhasználni ahhoz, hogy megszabadítsuk azt a számtalan populációt, mely a fizikaiságban létezik. Ezt nem fizikai erővel fogjuk megtenni, hanem azzal a kollektív isteni Akarattal, melyet birtokolunk. Ahogy a Fény kiterjed, azt a Mennyország és a végtelen Fénylény erősíti és tartja fenn. Csatlakozni fogtok ezekhez az Áldott Lényekhez, hogy egy hatalmas kollektívát alkossatok, ami a fizikaiság összességét átalakítja!

Ez a küldetés áll mindannyiunk előtt, amint beteljesítjük ennek a valóságnak a teljes tudatosságba való visszatérését. Ez mindössze azt igényli, hogy összejöjjünk és arra használjuk belső fókuszunkat, hogy visszaalakítsuk magunkat teljes tudatosságba, és itt van a mi űrcsaládunk, mely el fog látni minket technológiával és tanácsokkal, amint az szükséges. Ez a valóság keresztül fog menni egy olyan átalakuláson, mely kedvezni fog a számtalan ökoszisztémának, mely azt a mérhetetlen biodiverzitást alkotja, ami fenntartja az életet a Földön. Ezt nagyban gyarapítani fogja a tudatossági váltás, és így egy új, igazán élő valóság születik. Ezek az új ökoszisztémák ki fognak terjeszkedni a Belső Földre és a felszíni világ minden részére, és Gaia-t ismét teljessé teszi, aztán hidat képez más víz-világok helyreállításához. Ez az átmintázott nap/csillag-nemzet lesz a felelőssége a teljes tudatosságú emberi és cet-polgároknak!

Ma a világotokban történő fejleményekről beszéltünk. Az új valóság szüli meg a teljes tudatosságba való költözésetek kellékeit. Ennek az új csillag-nemzetnek a fizikai Angyalaivá válva, egy hatalmas vállalkozásra készültök elő, mely a fényt fogja terjeszteni a fizikaiságban! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar