Followers

Thursday, January 26, 2012

24.1.2012
Január 24, 2012 
8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! Egy másik üzenettel kezdünk! Az elmúlt hét során, amikor egy új cselekvésmódra szólítottak minket, tanúi voltunk annak, hogy akik oly régóta behódoltak a sötét összeesküvésnek, milyen nehézségeket tapasztaltak meg. Földi szövetségeseink mély vágyat éreznek, hogy ezt a világot egy új valóságba juttassák, és mégis tovább folytatják kutakodásukat az iránt, hogy valami kielégítő jóvátételt találjanak korábbi mestereik számára. Igazán megdöbbent minket ez a folyamatos piszmogás! Ennek a könyörtelen összeesküvésnek a férfi és nő tagjai az összeomlás szélére juttatták világotokat, és valójában tovább folytatják ezt a végzetes dolgot, és ezért az egyetlen mentsvárnak kizárólag csak az eltávolításukat látjuk. Emlékeztetjük Földi szövetségeseinket arra a hatalmas fájdalomra és szenvedésre, melyet minden nap elvisel világotok, és arra, hogy itt az idő, hogy félre állítsák ezeket a semmirekellőket, és egy mindenki számára előnyösebb világot teremtsenek, de ezek a magasabb szintű látásmódra való felszólítások úgy tűnik, hogy csak süket fülekre találnak az egész csoportban. Mindazonáltal a Föld szent titkos társaságai nem ezt a nézetet osztják: számukra a sötétség olyan, ami irtózik minden emberi dologtól, és hivatalosan őrizetbe kívánják venni ezeket az egyéneket, amilyen gyorsan csak lehet. Ez az egyetlen csoport, mellyel könnyedén tudunk együttműködni.

Mivel ez a csoport kezeli az új pénzügyi megállapodásokat, megkértük ezeket a titkos szent társaságokat, hogy vegyék kézbe a vezetését az új gondviselő kormányok megalakításának. A Felemelkedett Mesterek is egyetértenek ezzel, és kértük, hogy a feladataikkal haladjanak előre azzal a számos tervel együtt, melyekben megállapodtunk. Szándékunk az, hogy ezeket a terveket azonnal beiktassuk, és véget vessünk a sötét összeesküvés hatalmának. Meglep minket Földi szövetségeseink vonakodása ezekben az ügyekben, tekintettel arra, hogy teljes tudatában vannak annak a felháborító bűnözésnek, amit már régóta gyakorolnak a sötét rezsimek. Ezen különféle nemzetek politikai pártjai annyira korruptak, hogy intoleranciájuk saját polgáraik irányába egyre nyilvánvalóbbá válik, ami a legutóbbi széleskörű tiltakozásokhoz vezetett bolygótok szerte. Az új kormányzás véget fog vetni a zsarnoki bánásmódnak és a hatóságokat a polgárok igényeinek megfelelően fogja rendezni. Ezek az első lépések afelé, amit véghez kívánunk vinni: a galaktikus társadalom elmagyarázását nektek. Világotok emelkedő tudatossága a társadalmatok működésében való változásért kiált.

A jelenlegi kormányzási formátok nem foglalja magába az új technológiákat és az új tudatosságot. se nem törekednek arra, hogy javítsák készségességüket irányotokban. Ők mind hajlamosak korrupcióra, és hogy különleges érdekek vezéreljék őket, és megosztó "ideológiákkal" uralkodjanak. Mindez egy homályos tükröt eredményez, ami elrejti az igazságot előletek, és úgyszintén messze áll attól is, hogy az általános jólét alapjaival ellássanak titeket. Szabályzások kellenek, hogy véget vessenek a jelöltek magán-finanszírozásának, és hogy megakadályozzák őket attól, hogy olyan szabályokat vegyenek át, melyek csak számukra alkalmasak. Egy kormányzati pozíció olyan kivételes megtiszteltetés, ami csak akkor átruházható, ha a megválasztott egyén teljes mértékben képes a polgárai iránti felelősségre. Emlékezzetek, hogy mindazonáltal ezek a rendelkezések csupán egy kisegítő megoldást képeznek, mivel egy sokkal hatékonyabb kormányzási modell szükséges ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodjunk a paradigmaváltás technológiáihoz, mint pl. ami minden egyes polgárt sokkal közvetlenebben becsatlakoztat a törvényhozói és közigazgatási folyamatba.

Itt húzzuk meg a galaktikus társadalom határát. Itt a kormányzást a nemzet összes polgárának kollektív és informatív hozzászólása végzi. Jelenleg olyan interaktív típusú technológiák hiányában vagytok, és olyan oktatási szint és információk kellenek, melyek járhatóvá tesznek egy ilyen elképzelést. Segíteni kívánunk nektek kifejleszteni ezt az összetettebb interaktív technológiát, és megmutatjuk nektek hogyan optimalizáljátok annak használatát. Természetesen ezt addig nem tudjuk megtenni, amíg hivatalosan be nem vagyunk mutatva nektek, melyet követően, megkezdhetünk egy sor híradást, teljesen kifejtve mindent amit oly régóta visszatartottak globális társadalmatoktól, és ami lehetővé fogja tenni számotokra, hogy olyan társadalmi miliőt formáljatok, amely támogatja egy teljes tudatosságú Lény változó igényeit. A "kormánynak" át kell változnia a tekintélyelvű modellről, a kreatív megoldások gondnokára. Ezen felállás magja a nép hangja és rendelkezései, és a társadalmi konstrukcióknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden "hallható" legyen tagjaik számára, és megfelelő tiszteletben legyenek azok, akikből az áll.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Rövid áttekintéssel érkezünk a történésekről. Arra használjuk a sok titkos szent társaságunkat, hogy közvetítsék olyan útmutatások sorozatát, melyek felállítják új valóságotok elhozásának eszközeit. A sötétség ósdi hatalmi monopóliumát és óriási gazdagságát, mely azt a célt szolgálta, hogy irányítsanak titeket és világotokat, a mi szent titkos társaságaink tettei darabokra törik. Értesítettük ezeket a sötét egyéneket arról, hogy a Fény Légiói képesek véget vetni annak, amit az ő korábbi mestereik az Anunnaki elképzelt itt közel 13 évezreddel ezelőtt. A Mennyországtól származó különleges dekrétumok sokaságával és évszázadokon át felhalmozott vagyonnal karöltve, ezek a csoportok felfedik a sötétség uralmának korrupcióit, és felállítják az eszközeit annak, hogy eltávolítsák a sötétség valóságirányítási szerkezeteit. Ez azt jelenti, hogy az Agarthai és a Belső Földi családjaink segítségével, ezek a speciális Fényeszközök készen állnak egy új valóságot megnyilvánítani.

Előrukkoni ezzel a hosszasan átbeszélt új valósággal, nagy kihívásnak bizonyult számunkra. Mindazonáltal most készen állunk bejelenteni győzelmünket! Együtt sikeresen rászedtük a sötétséget és annak ártalmas módszereit, bár ennek a küzdelemnek a megoldása túl sok időt vett igénybe! A mi célunk megszabadítani titeket a kötelékektől, és jóléttel szolgálni mindenki számára. Ez megadja nekünk annak lehetőségét is, hogy elmagyarázzuk az isteni bölcsességet számotokra, és megmutassuk a teljes tudatosság útját. Itt csatlakozni fogtok hozzánk, hogy elhozzunk egy új napot a Földanya számára, és megteremtsünk egy bámulatos 5-D-s birodalmat az ő felszínén, így egyesítve azt Agartha 5-D-s birodalmával. Együtt egy új társadalommal szolgálunk, mely példázni fogja azon igazságokat, amiket a sötétség rejtve tartott előletek. Ami rövidesen történni fog, az meg fog döbbenteni titeket, és csodákkal és örömmel fog tölteni!

A Fénybe való visszavezetésetek felettébb szenvedélyes volt. És most meg fogunk ismertetni kiterjedt családjaitokkal titeket, akik tudnak segíteni nektek szent utazásotok beteljesítésében. Az Agarthaiak felügyeltek, és türelmesen vártak a megfelelő pillanatra, hogy előjöhessenek és bemutatkozhassanak, és a tudásukat is megmutathassák nektek. Így a következő fázis történelmetekben tartalmazni fog olyan kinyilatkoztatásokat, melyek le fogják rombolni a mélységesen fenntartott előítéleteiteket. Olyan dolgokat fognak mutatni nektek a fizikaiságról, amit lehetetlennek tartottatok, és ezek segíteni fognak egy teljesen új tudomány megszületésében, és helyreállítják azt a régi mesét, amit hibásan össze vissza megvágtak. Mi mindannyian idegenek vagyunk, akiket arra kényszerítettek, hogy alkalmazkodjunk egy rideg felszíni világhoz, mely most tovaszáll, és a felelőseit háborogva, és nem kirobbanó örömmel fogjuk látni távozni.

Ma azokról a fejleményekről beszéltünk, melyek arra pontra juttattak titeket, ahol egy új valóság fog megnyilvánulni. Ez gyorsan elhoz minket és spirituális és űrcsaládjaitok többi tagját életetekbe, hogy visszavezessünk a teljes tudatosságba titeket. Elérkezett az ideje, hogy valami igazán bámulatos dolog testet öltsön! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      


Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar