Followers

Google+ Followers

Sunday, September 16, 2012

Special - 21:02:2006Kedves Olvasók!

Ismételten egy régebbi Sheldan Nidle csatornázás következik, most a Föld körüli belső gyűrűt alkotó FGF anyahajókról kapunk betekintést.Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése
3 Manik, 10 Zac, 1 Caban
 2006. február 21


Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk kedves Szívek és további felvilágosítással szolgálunk nektek! Az utóbbi üzenetekben a Belső Föld csodáiról beszéltünk és röviden bemutattuk a csodás éteri lényeket, akik segédkeznek a naprendszeretek többi részének fenntartásában.

Most pedig szemléljük meg közelebbről a különböző űrhajókat, amiből a mi nagy „első kapcsolatfelvevő” csillagflottánk áll. Ez a flotta folyamatosan cseréli tagjait. Tényszerűen a flotta körülbelül 10%-a minden két hónapban kicserélődik. A csere a szerteágazó FÉNY Galaktikus Föderációjának különböző csillagnemzetségeinek anyahajóit érinti. Ahol a leggyakrabban történik a rotáció [körforgás], az az űrhajók külső gyűrűje. Ott elsősorban a Galaktikus Föderáció új tagjai találhatóak. Az emberiség még jelenlegi előítéletei miatt a belső körgyűrűn az emberi [humanoid] tagállamok kaptak helyet.

A csillagflotta anyahajói speciálisan vannak kiképezve; eddig kevésbé stresszes küldetésekre használták a tudományos- és kutató flották. Szilárd meggyőződésünk, hogy a technológiailag fejlettebb űrhajók, amik általában flottáink élcsapatai, nem szükségesek az első kapcsolatfelvétel-küldetéshez. A legtöbb régebbi űrhajó körülbelül 30.000 és 50.000 év közötti. Sokan közülük visszahúzódtak a galaxis speciálisan elkerített szegletébe, ahol nyugodtan tölthetik napjaikat. A csillaghajóink élőlények, megbecsüléssel és egész élettartamuk alatt tisztelettel bánunk velük, ami kijár az ilyen idős „hölgyeknek”. Ennek a műveletnek az érdekében megkérdeztük őket, hajlandóak lennének-e egy utolsó küldetésre eljönni és megszakítani pihenő fázisukat. Ezek a nagyszerű lények legtöbbnyire igennel feleltek és máris részesei lettek egy anyahajókból álló összetett körforgásnak, akik egymást váltják a mi világaink és a ti csodás világotok között. Mivel sok űrhajó korábban még részben sem volt átalakítva, ezért engedélyt kértünk tőlük, kismértékű átalakításukhoz, hogy a belső körgyűrűbe kirendelt modern kutató űrsiklókat felvehessék a fedélzetre. Ismételten igennel feleltek a visszajelzésükben. A változtatások kivitelezésével az anyahajók felkészültek az első kapcsolatfelvételre. A legénységeknek is szükséges volt némi idő, hogy megismerkedjenek a kipihent szépségekkel. A belső csillagflotta javarésze ezekből a régebbi űrhajókból tevődik össze. Ha beléptek a fedélzetre, akkor azonnal érzékelhetitek a hatalmas szeretetet és a mélyreható gondoskodást, amit sugároznak felétek. Másként, mint az új modelleknél, ezeket az űrhajókat azért hozták létre, hogy egy specifikus alakzatban maradjanak fenn: vagy szivar alakú burkolattal, ami több száz vagy ezer mérföld hosszú is lehet vagy pedig óriási rombuszformájú, egymással összekötött egységek sorozataként. Ez a két modelltípus probléma nélkül alkalmazkodott az elsődleges követelményekhez.

Általában az egy, önmagában zárt törzsű űrhajókat diplomáciai, kapcsolatfelvételi és védelmi célokra használják, a többszörös törzsűek a sokrétű tudományos területek kutatói számára állnak rendelkezésre. Ehhez a két kategóriához rendelték ki az új űrsiklókat. Mivel ezek az űrsiklók nagyobbak és összetettebbek, ezért szükségessé vált a régebbi anyahajókon nagyobb és modernebb dokkoló kapuk kialakítása és felújított kiszolgáló állomásokkal való felszerelése. Az átalakított dokkok úgy lettek kiképezve, hogy az űrsiklók bármelyik különleges küldetéshez átalakíthatóak legyenek.

A régebbi anyahajókra való belépéssel először is egy más típusú világítás és a fedélzetek technológiája fog szembe ötleni. A folyosók világítása egy speciális fotokémiai folyamat alkalmazásával történik, ami egy finom, teljes-spektrumú fényt, napfényt hoz létre, de annak közismert keménysége nélkül. Ez a világítás szabályozható és a fedélzeti számítógép mesterséges intelligenciájának segítségével egyéni kívánság szerint testre szabható. A padló nyomásérzékeny anyagból van, ami reagál a módra, ahogyan haladnak rajta, ez olyan érzést kelthet bennetek, mintha az ember a „levegőn” járna. Ez a két technológia modernizálásra került és az újabb verziók személyre szabott holografikus technológiával kombináltak, így bármely otthoni világ reprodukálható, ami nektek is nagy örömöt okoz majd. Így a hajón folyamatosan egy olyan környezetben lehettek, ami úgy lett kialakítva, hogy minden szempontból támogat benneteket és képessé tesz a legjobb kreatív formátokat hozni.

A legénység számára kialakított különböző társalgók, termek és a munkarészlegek is szintén optimálisan támogatják a funkciójukat és nyugalmat árasztanak. A flotta anyahajójának fő célja, hogy segítse a legénységet a kirendelt küldetésének teljesítésében. Minden munkarészleg telepatikusan irányítható számítógépes hálózattal és sokféle android asszisztenssel áll kapcsolatban. Minden egyes android egy munkatárs szolgálatában áll. Ezek az asszisztensek segédkeznek a szükséges felszerelés javítási és karbantartási munkálataiban és a tudományos kutató expedíció során gyűjtött adatok kiértékelésében. Minden legénységi tag egy rendkívül jól képzett személy. Már a korai gyermekkorban ismerte mindegyik személy a szakterületét és tudását eszerint gyarapította kitűnően. Az űrhajó androidjai támogatják ezt a szaktudást, amikor segítenek a kijelölt feladat elvégzésnek felgyorsításában. Az ebből származó kooperatív interakció gyors problémamegoldáshoz vezet.

Ezeknek az űrhajóknak egyes részlegei fejlett holografikus technológiáknak ad otthont, ahol természethűen még különleges környezeteket is ki lehet alakítani, amiben akár egy kiválasztott dráma aktív szereplőjeként is részt lehet venni. Lehet irodalmi vagy történelmi dráma, ill. közkedvelt elbeszélések vagy epizódok a saját életből vagy egy saját teremtés lejátszása. Ez a fajta szórakozás lényegi része az életnek a hajón, amiben akár egyedül vagy barátokkal, családdal, legénységi tagokkal közösen lehet részt venni. A legtöbb galaktikus emberi lény furcsának tartja világotok filmjeit, játékait és regényeit. Az agresszió és erőszak olyan mértékű bennük, ami társadalmatok primitív és korlátozott társadalmának tükre. Az első kapcsolatfelvétel elsődleges célja, hogy ezek a körülmények pozitív irányba változzanak, és hogy ennek eredményeként keletkezett többlettudást és kiszélesedett látókört képesek legyetek integrálni életetekbe.

Az anyahajókon található lakónegyedek a lakóik személyiségét és egyéni ízlését tükrözik. Az ételt, a ruházatot és az ingóságokat egy energiaprocesszor hozza létre szinte azonnal; így az ételek elkészítése és a használt edények elmosogatása sem szükséges! Még a dekoráció és a bútorzat is kedv és tetszés szerint kicserélhető. Ez az élettér pillantok alatt átalakítható nappaliból, dolgozószobává vagy hálószobává. Ebben az életkörnyezetben a lehetőségek határtalanok, mint a képzelőerőtök. Mint ahogy mindenhol az űrhajón, a padló és a világítás mindenki számára az egyéni szükségletek szerint kerül kialakításra. Még arra is van általában lehetősége a legénység tagjainak, hogy a kilátást az ablakukból az otthoni világukhoz igazíthassák!

Az anyahajókon található raktárcsarnokok hatalmasak és nagyméretű alkatrészek tárolására alkalmasak, amiket nem lehetne egyszerűen a holografikus fedélzeti eszközökkel előállítani. Ezek a raktárhelységek gyakran több mérföld hosszúak. Itt raktározzák a nagy szerelőpadokat, amiket arra használnak, hogy a hajtóműrendszert megszereljék és a különböző navigációs rendszereket karban tartsák. Ezen kívül speciális alkatrészeket is tárolnak itt, amik szükségesek a navigációs rendszer és a mesterséges intelligencia főszámítógépének hálózatához. Ezeknek az óriási számítógéprendszerek központjai több tíz mérföld hosszúságúak! Ezeknek az alkatrészeknek a mozgatását óriási robotok végzik, amik a különböző raktárcsarnokokhoz vannak kirendelve. Ezeket a robotokat, pedig androidok irányítják és figyelemre méltó pontossággal végzik feladataik teljesítését.

Ma közelebbről megismertettünk benneteket az anyahajóinkkal, amik az első kapcsolatfelvétel flottánk belső gyűrűjét képezik. Ezek a bámulatos világűrbeli „Hölgyek” kapui nyitva állnak előttetek, miután sor kerül az első kapcsolatfelvételre. Örömmel várjuk a napot, hogy megmutathassuk őket akadályok nélkül, nyíltan és közösen ünnepelhetjük majd szép világotokon hivatalos formában is megérkezésünket.

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven: Legyetek Egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)


Kapcsolódó cikk a Kristályhangon:


Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: ScarlettSpecial - 07:02:2006


Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése2 Ben, 16 Yax, 1 Caban
 2006. február 07


Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk, hogy sok dologgal kapcsolatban tájékoztassunk benneteket! Miközben közeledünk az első kapcsolatfelvétel felé, figyelmeteket röviden a belső szomszédaitok felé terelnénk.

A Belső Földnek már számos mítosz, legenda és fantáziatörténet köszönheti létezését.
Az első ténymegállapítás, hogy a Belső Föld valóban létezik!
Geológiai tudományotok sokáig azon a véleményen volt, hogy a Földanya egy szilárd gömbtest, amit egy sűrű középső rész, a „földköpeny” és egy erős elektromágneses központi mag alkot. Ti pedig a külső „héjon” éltek, ami a földköpenyt körülveszi.

Nos, ma azért jöttünk, hogy elmondjuk, a Földanya felépítése
teljesen más jellegű. Mint minden égitest vagy csillag, a Föld is üreges. Ezt a tényt elhallgatják azok, akik rajtatok uralkodnak, mert ez az igazság dominóelvként tarolna és magával rántana további érzéki csalódásokat, amivel benneteket manipulálnak.
Az igazság egy nagy varázshatalommal bíró „Szezám tárulj” , ha bölcsen használják és átfogó, új tudományos betekintést biztosítana és bíztatna benneteket, belső bölcsességeteket a valódi feltételekhez való igazításában.

A Belső Föld két fő ismérvvel rendelkezik: Az első a belső héj, ami a külső héj folytatása. Mindkét sarki terület rendelkezik egy hatalmas belépési nyílással. Mint egy kimagozott alma, a héj a földköpenyt betakarja egészen a belső üreges térig. A külső és a belső héj nagyon hasonló topográfiával [tájrajzzal] rendelkeznek: mindkettőnek vannak óceánjai, kontinensei, hegységei, tavai és folyói. Csak a belső héj a Föld középpontjával szemközt helyezkedik el. Ez a centrum (központi „Nap”) sugárzik és áttetsző felhők övezik. A belőle származó fény valamivel tompítottabb, mint a napfény, ezért a Belső Föld nappali fénye lágyabb, mint a Föld felszínén.
A Belső Föld további ismérve, az úgynevezett barlangvilágok. Ezek hatalmas barlangok a „földköpeny”-ben, amiben természetes fejlesztések találhatók, amiket maga a Földanya hozott létre, ill. más fejlesztések is, ami a Belső Föld társadalmának fejlett technológiájának köszönhető, Agartha országából.

Ez az ország a maradványa a Galaktikus Föderáció második kolóniájának: Lemúriának.

Lemúria eredetileg földfelszíni társadalom volt, egy földalatti részleggel. Az elsődleges főváros a szigetvilágon volt található, ami 25.000 évvel ezelőtt a Csendes-óceán habjaiba süllyedt. Egy másodlagos főváros a Föld belsejében volt kialakítva. Ebbe a városba költözött át Lemúria kormánya a katasztrófa után. A földfelszíni új uralkodói, Atlantisz Birodalmában elrendelték a főalagutak bejáratainak lezárását. Csupán Atlantisz utolsó napjaiban törték fel a lemúriaiak a zárpecséteket , hogy megmentsenek jónéhány földfelszíni lakost a biztos haláltól. Ezek az emberek egy társadalmat alkottak és valamivel később visszatértek a földfelszínre és megalapították a „Rama” birodalmat, Dél-Ázsiában. A Kr.e. 8000-ben bekövetkező nagy árvíz véget vetettet a kísérletüknek, hogy az emberiséget a sötét Anunnakik ténykedésétől megmentsék. Vereségük ellenére a Lemúriaiak kitartanak szerepük mellett, hogy megvédjék a Földfelszín Világát a semmirekellők pusztításaitól.

Lemúria galaktikus küldöttei voltak, akik ennek a naprendszernek a tagságát a Galaktikus Föderációval fenntartották. A nagy árvíz és a „Rama” birodalom bukása után a Lemúriaiak újra csoportosultak és új összetételű társadalmukat „Agartha”-nak nevezték el. A fővárosukat Shamballah-t, átköltöztették egy barlangba, ami Lhasa város, a mai Tibet terülte alatt fekszik. Sok alagút köti össze Shamballah-t a földfelszínnel a Himalája hegységben. Ezeket olyan szent emberek használták, akik az isteni bölcsességet és nagy energiáikat a külső világba szerették volna kiterjeszteni.

Ezen a környéken egy különleges helyet tartottak készenlétben, ahol szent emberek és tanítványaik találkoztak, hogy fenntartsák Földanya szent energiahálózatait. Ez a munka, a számos Belső Földön megtartott napi rituálékkal együtt tette lehetővé az Isteni energia fenntartását, ami a Lemúriaiak esküje volt a Földanya felszíni népességnek. Lemúria és később Agartha tartotta a FÉNYt, ami szükséges a teljes tudatos fénylénnyé való átalakulásotokhoz.

Agartha nagyban hasonlít a ti világotokhoz. A Belső Föld egy virágzó ökorendszerrel rendelkezik és olyan lények élnek ott, amik a Föld felszínén már rég nem léteznek. Ezt az egzotikus állatseregletet nagy gonddal felügyelik. A különböző városok körül a Belső Földön vannak különleges területek, amikről az Agarthaiak gondoskodnak és, ha szükséges meggyógyítják őket. 
Az Agarthaiak kristályvárosok hálózataiban élnek, amik szétszórtan helyezkednek el az egész Belső Föld terültén. A lakosok száma 10.000 és 1.000.000 közötti, a legtöbb esetben 100.000 és 200.000 közöttire tehető. Ezek a városok, inkább kisebb településekre hasonlítanak, amik együttesen alkotják a társadalmat. Az alapja az egységeknek a „podletek” (kis közösség). A podletek, akik azonos életcélt követnek, klánokba csoportosulnak. A klánok az elsődleges építőkövei a galaktikus társadalmaknak. Idővel a teljes tudatú emberek képessé válnak a harmonikus együttélés formájára, ezt hívják galaktikus társadalomnak, amire Agartha jó példa. Agartha esetében a rendszer 12 klánból tevődik össze, ami a működtető magja ennek a társadalomnak, akik a feladatterületeiknek megfelelően szervezettek, pl. adminisztráció, mérnökség, gyógytudományok stb. Minden klán podletekre (kis közösségekre) tagolódik, a maximális létszám 64 személy. Általában egy klán podlete a másik 11 klán podletjével szabadon vesz fel kapcsolatot. A nagyobb csoportosulások kis-közösségeket képeznek, amikben mindenki hasznosítja ötleteit a problémamegoldásban. A kis-közösségek összekeveredhetnek a városok szomszédságával, így miden város olyan, mint a méhkas, ami személyekből áll, akik összejöttek, hogy szomszédjaikkal megoszthassák ötleteiket a városért és a világért.

Agartha kormányzó tanácsa 12 klánvezetőből tevődik össze, akik az eddigi klánjukért és a társadalomért tett szolgálatuk által váltak méltóvá a posztjuk betöltésére. Ebből a Tanácsból kiválasztanak egy embert, akit a legbölcsebbnek tartanak, és aki a tisztbeli címet: Agartha királya/királynője viseli. Ez a személy felelős a hatalmas seregért, ami küldöttekből és kontaktemberekből áll, akik a földfelszínre és az illetékes Galaktikus Föderációs Tanácshoz küldenek ki. Az ő kezükben a felelősség, hogy felügyeljék fizikai angyalokká való átalakulásotokat, hogy az az isteni terv szerint menjen végbe. A nevetekben végzett munkájuk segített az első kapcsolatfelvétel küldetés tervének megújításában, ami közvetetten a „Decra Zau” vagy a „Spirit művelet”-hez vezetett. Ezen felül a király és tanácsai határozták meg a terveket, ami a világotok való tulajdonképpeni nagyobb mértékű leszállást eredményezi.

A kristályvárosok fejlett technológiájának köszönhetően lakosai önellátóak, mert minden személy saját maga képes élelmének és ruházatának előállítására. A Felszíni Világ mezőgazdasági, építő- és kereskedelmi iparágazatai ezzel a FÉNY-technológiával szemben kicsit idejétmúltnak tűnhet. Így például bárki képes kénye-kedve szerint lakásának belső berendezését és dekorációs elemeit átváltoztatni. Ez a technológia képes egy személyt szinte pillanatok alatt egyik helyről, a másikra szállítani. Ez azt jelenti, hogy a világ egy nagy közösséggé válik, a világ bármely pontja szomszédossá lesz. Ezért az Agartha-iak gondolkodása nincs korlátok mögé szorítva, ahogy az emberek a Felszínen megszokták. A szabadság, ami a FÉNY technológiának köszönhető, sok kreatív tehetséget hozott előtérbe, amit a társadalom is hasznosít. Szerencsére az Agartha-iak ezt a képességet arra használják, hogy újra egyesülhessenek testvéreikkel, a Föld Felszínének lakóival.


Ma egy olyan hívogató világgal foglalkoztunk, ami mélyen a földben, a lábatok alatt fekszik. Ez az ország a Föld belsejében nagyon hasonlít az általatok lakott világhoz, amit ugyanúgy szeretnek és becsben tartanak, mint ti. Ennek az országnak a lakosai, az Agartha-iak tisztelegnek előttetek és örülnek az eljövendő napnak, amikor Földanya mindkét világa újra egyesülhet!

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetekben, hogy az ég örök és végtelen gazdagsága a tiétek!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram!
(Szíriuszi nyelven: Legyetek egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

Csatornázta: Sheldan Nidle
Forrás: http://paoweb.com
20
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar