Followers

Google+ Followers

Sunday, September 16, 2012

Special - 07:02:2006


Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése2 Ben, 16 Yax, 1 Caban
 2006. február 07


Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk, hogy sok dologgal kapcsolatban tájékoztassunk benneteket! Miközben közeledünk az első kapcsolatfelvétel felé, figyelmeteket röviden a belső szomszédaitok felé terelnénk.

A Belső Földnek már számos mítosz, legenda és fantáziatörténet köszönheti létezését.
Az első ténymegállapítás, hogy a Belső Föld valóban létezik!
Geológiai tudományotok sokáig azon a véleményen volt, hogy a Földanya egy szilárd gömbtest, amit egy sűrű középső rész, a „földköpeny” és egy erős elektromágneses központi mag alkot. Ti pedig a külső „héjon” éltek, ami a földköpenyt körülveszi.

Nos, ma azért jöttünk, hogy elmondjuk, a Földanya felépítése
teljesen más jellegű. Mint minden égitest vagy csillag, a Föld is üreges. Ezt a tényt elhallgatják azok, akik rajtatok uralkodnak, mert ez az igazság dominóelvként tarolna és magával rántana további érzéki csalódásokat, amivel benneteket manipulálnak.
Az igazság egy nagy varázshatalommal bíró „Szezám tárulj” , ha bölcsen használják és átfogó, új tudományos betekintést biztosítana és bíztatna benneteket, belső bölcsességeteket a valódi feltételekhez való igazításában.

A Belső Föld két fő ismérvvel rendelkezik: Az első a belső héj, ami a külső héj folytatása. Mindkét sarki terület rendelkezik egy hatalmas belépési nyílással. Mint egy kimagozott alma, a héj a földköpenyt betakarja egészen a belső üreges térig. A külső és a belső héj nagyon hasonló topográfiával [tájrajzzal] rendelkeznek: mindkettőnek vannak óceánjai, kontinensei, hegységei, tavai és folyói. Csak a belső héj a Föld középpontjával szemközt helyezkedik el. Ez a centrum (központi „Nap”) sugárzik és áttetsző felhők övezik. A belőle származó fény valamivel tompítottabb, mint a napfény, ezért a Belső Föld nappali fénye lágyabb, mint a Föld felszínén.
A Belső Föld további ismérve, az úgynevezett barlangvilágok. Ezek hatalmas barlangok a „földköpeny”-ben, amiben természetes fejlesztések találhatók, amiket maga a Földanya hozott létre, ill. más fejlesztések is, ami a Belső Föld társadalmának fejlett technológiájának köszönhető, Agartha országából.

Ez az ország a maradványa a Galaktikus Föderáció második kolóniájának: Lemúriának.

Lemúria eredetileg földfelszíni társadalom volt, egy földalatti részleggel. Az elsődleges főváros a szigetvilágon volt található, ami 25.000 évvel ezelőtt a Csendes-óceán habjaiba süllyedt. Egy másodlagos főváros a Föld belsejében volt kialakítva. Ebbe a városba költözött át Lemúria kormánya a katasztrófa után. A földfelszíni új uralkodói, Atlantisz Birodalmában elrendelték a főalagutak bejáratainak lezárását. Csupán Atlantisz utolsó napjaiban törték fel a lemúriaiak a zárpecséteket , hogy megmentsenek jónéhány földfelszíni lakost a biztos haláltól. Ezek az emberek egy társadalmat alkottak és valamivel később visszatértek a földfelszínre és megalapították a „Rama” birodalmat, Dél-Ázsiában. A Kr.e. 8000-ben bekövetkező nagy árvíz véget vetettet a kísérletüknek, hogy az emberiséget a sötét Anunnakik ténykedésétől megmentsék. Vereségük ellenére a Lemúriaiak kitartanak szerepük mellett, hogy megvédjék a Földfelszín Világát a semmirekellők pusztításaitól.

Lemúria galaktikus küldöttei voltak, akik ennek a naprendszernek a tagságát a Galaktikus Föderációval fenntartották. A nagy árvíz és a „Rama” birodalom bukása után a Lemúriaiak újra csoportosultak és új összetételű társadalmukat „Agartha”-nak nevezték el. A fővárosukat Shamballah-t, átköltöztették egy barlangba, ami Lhasa város, a mai Tibet terülte alatt fekszik. Sok alagút köti össze Shamballah-t a földfelszínnel a Himalája hegységben. Ezeket olyan szent emberek használták, akik az isteni bölcsességet és nagy energiáikat a külső világba szerették volna kiterjeszteni.

Ezen a környéken egy különleges helyet tartottak készenlétben, ahol szent emberek és tanítványaik találkoztak, hogy fenntartsák Földanya szent energiahálózatait. Ez a munka, a számos Belső Földön megtartott napi rituálékkal együtt tette lehetővé az Isteni energia fenntartását, ami a Lemúriaiak esküje volt a Földanya felszíni népességnek. Lemúria és később Agartha tartotta a FÉNYt, ami szükséges a teljes tudatos fénylénnyé való átalakulásotokhoz.

Agartha nagyban hasonlít a ti világotokhoz. A Belső Föld egy virágzó ökorendszerrel rendelkezik és olyan lények élnek ott, amik a Föld felszínén már rég nem léteznek. Ezt az egzotikus állatseregletet nagy gonddal felügyelik. A különböző városok körül a Belső Földön vannak különleges területek, amikről az Agarthaiak gondoskodnak és, ha szükséges meggyógyítják őket. 
Az Agarthaiak kristályvárosok hálózataiban élnek, amik szétszórtan helyezkednek el az egész Belső Föld terültén. A lakosok száma 10.000 és 1.000.000 közötti, a legtöbb esetben 100.000 és 200.000 közöttire tehető. Ezek a városok, inkább kisebb településekre hasonlítanak, amik együttesen alkotják a társadalmat. Az alapja az egységeknek a „podletek” (kis közösség). A podletek, akik azonos életcélt követnek, klánokba csoportosulnak. A klánok az elsődleges építőkövei a galaktikus társadalmaknak. Idővel a teljes tudatú emberek képessé válnak a harmonikus együttélés formájára, ezt hívják galaktikus társadalomnak, amire Agartha jó példa. Agartha esetében a rendszer 12 klánból tevődik össze, ami a működtető magja ennek a társadalomnak, akik a feladatterületeiknek megfelelően szervezettek, pl. adminisztráció, mérnökség, gyógytudományok stb. Minden klán podletekre (kis közösségekre) tagolódik, a maximális létszám 64 személy. Általában egy klán podlete a másik 11 klán podletjével szabadon vesz fel kapcsolatot. A nagyobb csoportosulások kis-közösségeket képeznek, amikben mindenki hasznosítja ötleteit a problémamegoldásban. A kis-közösségek összekeveredhetnek a városok szomszédságával, így miden város olyan, mint a méhkas, ami személyekből áll, akik összejöttek, hogy szomszédjaikkal megoszthassák ötleteiket a városért és a világért.

Agartha kormányzó tanácsa 12 klánvezetőből tevődik össze, akik az eddigi klánjukért és a társadalomért tett szolgálatuk által váltak méltóvá a posztjuk betöltésére. Ebből a Tanácsból kiválasztanak egy embert, akit a legbölcsebbnek tartanak, és aki a tisztbeli címet: Agartha királya/királynője viseli. Ez a személy felelős a hatalmas seregért, ami küldöttekből és kontaktemberekből áll, akik a földfelszínre és az illetékes Galaktikus Föderációs Tanácshoz küldenek ki. Az ő kezükben a felelősség, hogy felügyeljék fizikai angyalokká való átalakulásotokat, hogy az az isteni terv szerint menjen végbe. A nevetekben végzett munkájuk segített az első kapcsolatfelvétel küldetés tervének megújításában, ami közvetetten a „Decra Zau” vagy a „Spirit művelet”-hez vezetett. Ezen felül a király és tanácsai határozták meg a terveket, ami a világotok való tulajdonképpeni nagyobb mértékű leszállást eredményezi.

A kristályvárosok fejlett technológiájának köszönhetően lakosai önellátóak, mert minden személy saját maga képes élelmének és ruházatának előállítására. A Felszíni Világ mezőgazdasági, építő- és kereskedelmi iparágazatai ezzel a FÉNY-technológiával szemben kicsit idejétmúltnak tűnhet. Így például bárki képes kénye-kedve szerint lakásának belső berendezését és dekorációs elemeit átváltoztatni. Ez a technológia képes egy személyt szinte pillanatok alatt egyik helyről, a másikra szállítani. Ez azt jelenti, hogy a világ egy nagy közösséggé válik, a világ bármely pontja szomszédossá lesz. Ezért az Agartha-iak gondolkodása nincs korlátok mögé szorítva, ahogy az emberek a Felszínen megszokták. A szabadság, ami a FÉNY technológiának köszönhető, sok kreatív tehetséget hozott előtérbe, amit a társadalom is hasznosít. Szerencsére az Agartha-iak ezt a képességet arra használják, hogy újra egyesülhessenek testvéreikkel, a Föld Felszínének lakóival.


Ma egy olyan hívogató világgal foglalkoztunk, ami mélyen a földben, a lábatok alatt fekszik. Ez az ország a Föld belsejében nagyon hasonlít az általatok lakott világhoz, amit ugyanúgy szeretnek és becsben tartanak, mint ti. Ennek az országnak a lakosai, az Agartha-iak tisztelegnek előttetek és örülnek az eljövendő napnak, amikor Földanya mindkét világa újra egyesülhet!

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetekben, hogy az ég örök és végtelen gazdagsága a tiétek!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram!
(Szíriuszi nyelven: Legyetek egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

Csatornázta: Sheldan Nidle
Forrás: http://paoweb.com
20
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar