Followers

Google+ Followers

Saturday, March 19, 2011

2011. Március 15.


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése

2011. Március 15.
Ix, 12 Ceh, 7 Ik
Selamat Gajun! Ismét eljövünk, hogy megbeszéljünk veletek egy sor dolgot, ami történik valóságotokkal és a világotokon. Jelenleg, a világotok egy egyre jobban felgyorsuló perióduson megy keresztül. Ez a művelet módosítja valóságotokat, mely elér egy olyan állapotot, hogy Gaia bizonyosságot akar adni annak tényéről, hogy nektek, az ő felszíne elsődleges lakóinak, meg vannak számlálva a napjaitok. Figyeljük ahogyan a Földanya kezdi növelni az ő különböző szeizmikus és vulkanikus tevékenységei felszításának erősségét. Azt mondták nekünk, hogy elkerülhetetlen számotokra, hogy elkezdjétek meglátni, hogy a sokféle esemény ami történik, kölcsönhatásban van egymással. A Földanya öko-rendszerének összeomlása és a hirtelen változások is a klímát illetően, a ti saját változási igényeteket tükrözik, pl. véget vetni a UFO álcázásnak, és ezzel együttműködve az a sok elem, melyet elhelyezünk világotok körül és a világotok felszíne alatt. Készek vagyunk arra használni ezeket az elemeket, hogy a megfelelő időben juttassunk titeket a Belső Földre, és hogy segítsük kijutásotokat a korlátozottból a teljes tudatosságba.


Az első kapcsolatfelvétel több lesz egy egyszerű újraegyesülésnél ti és a ti űrcsaládjaitok között: a Mennyország kiterjesztette ezt a küldetést arra, hogy tartalmazza társadalmatok jelenlegi átalakulását egy galaktikus társadalommá. Ez olyan szerepbe helyez minket, melyet magunktól ritkán vállalnánk; név szerint, hogy biztosítsuk azt a nagy átalakulást, hogy jelenlegi valóságotok valami teljesen mássá alakuljon át. Örömünkre szolgál, hogy a Mennyország minket jelölt ki egy ilyen jelentőségteljes feladatra. Mindazonáltal, azok a többszintű stratégiák, melyek ahhoz szükségesek, hogy ezt sikerre juttassuk, nem olyan könnyen megszerezhetők. Először botladoztunk, ahogy megtanultuk hogyan a legjobb dolgozni a számunkra megnyilvánuló furcsa körülmények között. Birodalmatokat egymással összeköttetésben álló igazgatóságok uralják, melyek ilyen, vagy olyan mértékben, de megvetik egymást. Egy olyan miliőben üzemelnek, ami káosz által van kormányozva, melyet gyakran segítettek előre a korábbi hűbéruraik az Anunnaki, bár hűbéreskedésük ezen aspektusa az 1990-es évek közepe óta már távol áll tőlük. Ez valami fajta félig megszelídüléssel végződött, ami egy új vezérigazgatóság megalakulásához vezetett. Ez a testület az, melyen azon dolgozunk, hogy lehetővé tegyen egy olyan nagy irányváltást, mely távol áll a förtelmes terveitől.


Ez a sokféle sötét összeesküvés keményen dolgozik, hogy legyőzze Földi szövetségeseinket és minket. Széleskörű tapasztalataink során megtanultuk, hogy az egyetlen mód a megközelítésükre az erő alkalmazása. Elintéztük, hogy a titkos bázisaik részben működésképtelenek legyenek és meghiúsítottuk különféle műveleteiket is, de ezek az akadályozó tevékenységek mégis töretlenül folytatódnak. Bátorítottuk Földi szövetségeseinket, hogy tagadják meg tőlük azon pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférésüket, melyekre szükségük van ahhoz, hogy fenntartsák behatásukat számos fő kormányotok felett. Ráadásul felhatalmaztuk kapcsolattartóinkat és diplomatáinkat arra, hogy feltartóztassanak bizonyos egyéneket ezen összeesküvésen belül azzal a céllal, hogy újra kihangsúlyozzák számukra céljainkat első kézből, és hogy újra átadják, hogy miket követelünk tőlük. Ezek a taktikák végül kezdik felfogatni velük, hogy nincs szándékunkban visszalépni a különböző igényeinktől. Ezek a követelések tartalmazzák egy alap megállapodás aláírását, mely lehetővé teszi az új átmeneti kormányok hatalomra kerülését. Növeltük átrepüléseink számát a sok kulcsfontosságú titkos kormányzati bázis fölött, hogy megmutassuk készek vagyunk technológiánk bevetésére, és a sötétség nem kívánja tovább romboltatni az ő infrastruktúráját, és végül úgy látszik már jobban készen áll elfogadni a mi követeléseinket.


Egyik aspektusa ennek a műveletnek, a megcélzása bizonyos egyéneknek. A központi diktatúra minden egyes tagjának vannak különlegesen kedvenc projektjei, és arra használjuk technológiánkat, hogy tönkretegyük azokat. Sújt helyezünk rá, hogy “eltávolítsuk” ezen egyéneket a legmagasabb fokú biztonsági rendelkezéseik közepette, így demonstráljuk számukra, hogy védtelenek a mi technológiai fölényünkkel szemben. Aztán emlékeztetjük őket rá, hogy korábbi mestereik az Anunnaki azt tanácsolta nekik az 1990-es évek közepén, hogy álljanak le és működjenek együtt a Fénnyel. Szándékunkban áll tovább hangsúlyozni számukra ezen lépés előnyeit: a Mennyországnak van egy isteni terve, mely végső célnak nem csak a teljes tudatosságot tűzte ki, hanem minden egyes személy elidegeníthetetlen jogainak, szabadságának, és jólétének azonnali helyreállítását. Az első kapcsolatfelvétel egy szent grállá válik, és egy felettébb isteni feladatot visz végbe! Eltökéltségünk lehetővé tette számunkra, hogy a Mennyország rendelkezéseinek Fényében vigyük végbe az első kapcsolatfelvételt, és megszabadítsunk titeket ezen sötét összeesküvés markától. Földi szövetségeseink hasonlóképpen teljesen elkötelezték magukat ennek a nemes célnak.


Mindezt megelőzően, mindannyian kijelentettük ezt ilyen vagy olyan módon. Most a különbség abban rejlik, hogyan vagyunk képesek most előre jutni. A Mennyország mentesített minket az alól, hogy megtegyünk sok olyan dolgot, amire az elmúlt 11 hónapban törekedtünk. Sokkal nyomatékosabb formájú kényszerítést kell alkalmaznunk, hogy egyértelművé tegyük, hogy a sötétségnek mennie kell és most kell mennie. Ez a kulcsfontosságú felhatalmazás magába foglalja azt, hogy megvonjuk tőlük vagyonaikat és lezárjuk azokat a törvényi hézagokat, melyek lehetővé teszik a sötétség számára, hogy titkos lépéseket tegyen bolygótokon mindenütt. Földi szövetségeseink most ezzel foglalkoznak, és így a sötétség korlátozottabbá válik azon képességeit illetően, hogy szórja sötét varázsát. Megfosztva az alapoktól, a sötétség még mindig kétségbeesetten keresi a módját, hogy aláásson minket, és közben felfedezi, hogy folyamatos feltartóztató akcióik egyre gyorsabban válnak hiábavalóvá. Önmegadásuk már nem csak elkerülhetetlen; most már az a téma, hogy mikor legyen. Összekötőink napi szinten tárgyalnak ezen összeesküvés tagjaival ezen önmegadás feltételeit illetően.


Földi szövetségeseink útjának jelen előkészülési folyamata az előfeltétele a felfedéseknek. Mi tudjuk, hogy a jelenlegi fő kormányok egyhamar nem fogják listájuk élére tenni a felfedést. Folytatjuk kellemetlenkedésünket, mivel ők nem szándékoznak ezt nyilvánosan elismerni, ugyanis ha így tesznek, egy csapásra véget ér az a valóság, aminek fenntartásáért napi szinten megküzdenek. Nem tudjuk elhinni, hogy ezek a rezsimek úgy állnak ellen, hogy hazudoznak arról, hogy mi történik mindenütt körülöttük, és hogy szándékukban áll helyreállítani ezeket az egyre növekvő problémákat. Ez a csalás nagyban annak a ténynek köszönhető, hogy az összeesküvés megmondja ezen rezsimeknek, hogy mit kell mondaniuk, ezzel nagyon kis mozgásteret adva a fő politikai és gazdasági figuráknak. Minden egyes ilyen személy arra van kényszerítve, hogy a az ő saját kontrollját felülírva úgy cselekedjen, ahogyan a felette álló vezetőik elrendelik. Természetesen Földi szövetségeseinknek az első lehetséges alkalomnál szándékában áll véget vetni ennek a sivár forgatókönyvnek.


Az első kapcsolatfelvétel a létfontosságú végső tett marad, mely visszajuttat titeket a teljes tudatosságba. Gondosan figyeljük, ahogyan Gaia kiküldi figyelmeztetéseit. A fő területe ezen figyelmeztetéseknek természetesen a Csendes óceáni Tűzgyűrű. Itt két dolog van folyamatban: a tengerfenék általánosságban megemelkedik, és erre további hatással lesz a Csendes óceán és a szomszédos lemezeinek együttes lezáródása. Ez a folyamatos “haladás, lezáródás” mozgás okozza a nagy földrengéseket, melyek megrázták ezen régió szigeteit az elmúlt fél évtizedben. A tudósaink érzik, hogy a tektonikus korrekciók ezen folytatódó sorozata még nagyobb földrengéseket okoz. Ugyanakkor a vulkanikus aktivitás valójában egyfajta tehermentesítési típus a földi feszültség tekintetében, és így nem sok jót jósol a környékbeli számos vulkánra nézve. Mindegyiket felügyeljük.


A Földanya azt akarja, hogy a jelenlegi valóság átalakuljon. Keményen dolgozunk, hogy hatalomra hozzuk az új kormányokat, és arra számítunk, hogy ezek az új kormányok hivatalosan felfedik a mi jelenlétünket és a küldetésünket veletek nagyon hamar, miután megszerzik az irányítást. Sürgetni kívánjuk az első kapcsolatfelvételt és új forgatókönyveken dolgozunk, hogy ezt lehetővé tegyük. Az ezen kormányok számára hagyott időkeret, hogy működésbe hozzák programjaikat, egyre szűkül, ahogy Gaia fokozza változásait. Szándékunkban áll sokkal alaposabban beszámolni erről a közelgő frissítésekben. Tudnotok kell, hogy a sötétség számos ellenséges késleltető akciója csak egyre szűkíti az előkészületi időt a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. Alkalmazkodunk, és arra számítunk, hogy az új forgatókönyv simán végre fogja hajtani ezt!


Ma felülvizsgáltuk mi is történik. A Földanya élénken halad előre a Föld emberiségének szóló figyelmeztetésekkel. Ez a figyelmeztetés egyszerű: a Föld felszíne nem lesz többé otthonotok! Fogadjátok el örökségeteket a teljes tudatosságot, és együtt a ti űrcsaládjaitokkal való visszatéréseteket a csodába, ami az Agartha (Belső Föld)! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation OrganizationGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
Friday, March 11, 2011

Március 8, 2011


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete.
Sheldan Nidle közvetítése

11 Manik, 5 Ceh, 7 Ik
Március 8, 2011
Selamat Balik! Sok mondani valóval járulunk elétek. Jelenleg Földi szövetségeseink egy mély vitában vannak az utolsó sötét összeesküvéssel, annak hivatalos lemondását illetően. Ez az egyetlen tett állítja fel a színteret az átmeneti kormányok sorának hivatalos beiktatásához. Ezen kormányok első ügyrendjének el kell törölnie bármilyen nemzeti vészhelyzetet, és semmissé kell tegyen bármilyen fennálló nemzeti adósságot. Ráadásul a személyes adósságokat is a hitelkártyák, jelzálogok, és bankkölcsönök esetében is el kell engednie. Véget kell vetnie a jövedelemadóknak, és vissza kell térítenie azt a nemzet adófizetői számára. Egy sor speciális megállapodást már aláírtak minden nemzet részéről ezen témákban. Továbbá egy új, arany és ezüst hátterű kemény-valuta rendszert kell bevezetnie, és ez jól össze fog illeni a jóléti kézbesítésekkel minden résztvevő számára. Ezek a tettek örökre megváltoztatják világotokat! Amint beiktatják azokat a kormányokat, melyek tiszteletben tartják az új bank és pénzügyi rendszer felállítását, és a világ hatalmas vagyonát újra szétosztják, egy új korszak virrad bolygótokra.


Ez az új történelmi periódus állítja fel a végső színteret a mi hivatalos tömeges földreszállásunk előtt. Teljes tudomásunk van arról, hogy ez az előzetes állapot miért olyan létfontosságú mindannak sikeréhez ami utána következik, különösképpen a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. Világotok egy kis időt igényel, hogy feldolgozza mindazt ami történik, és megszokja a sok új valóságot. A Földanya hasonlóképpen arra vágyik, hogy legyen ideje a saját felszíni tevékenységeit megfelelően elfogadhatóvá tenni számotokra. Ez az a pillanat társadalmatok és Gaia számára, hogy valóban megkezdődjön az egymás iránti Szeretet kifejezése. A felfedési eljárás nem csak a mi jelenlétünk elismerését tartalmazza, hanem annak a nagy mennyiségű technológiának a felfedését is, melyekkel meg lehet oldani sok szennyezési problémát. Mi ezt is egy olyan periódusként látjuk, melyben szólni tudunk sok még mindig fennálló félelmetekről arról, hogy mi kik is vagyunk, és hogyan lesztek visszajuttatva a teljes tudatosságba. Meg akarjuk válaszolni az összes kérdéseteket és le akarjuk nyugtatni minden aggodalmatokat. Létfontosságú, hogy elő legyetek készítve és jó érzésetek legyen azzal kapcsolatban, amit az isteni terv elrendel számotokra.


A Galaktikus Föderáció vállalta fel azt az egyedülálló feladatot, hogy megformálja dicsőséges jövőtöket az isteni terv vágyai szerint. Azoknak, akik most azzal szembesülnek, hogy 13 évezredes uralmuk véget ér felettetek, teljesen más céljaik voltak veletek: ők felül akarták bírálni a Mennyország tervét, és egy felettébb pokoli birodalomba kívántak helyezni titeket. Ez az eshetőség nem az volt, amit a Teremtő megjövendölt számotokra! És így az utóbbi két évtizedet azzal töltöttük, hogy meghiúsítsuk ezen sötét célokat. Most azon a ponton vagyunk, ahol újra beléphettek az ígért birodalomba és örömbe, melyet mindannyiótoknak szánt a Mennyország isteni kegye, és a végső lépések megtételét az Agarthaiak és mi biztosítjuk. Ahogy körülnéztek bolygótokon, annak beigazolódását látjátok, hogy épp ez kezd megnyilvánulni. A változás és a szabadság árapálya kezd keresztülsöpörni minden nemzeten, azon mély meggyőződéssel együtt, hogy nem vagytok egyedül. Földi szövetségeseink szorgalmasan menetelnek egy jól megérdemelt győzelem felé, és a sötétség hatalmának folyamatos összeomlása megmutatja számunkra, hogy milyen közel is van az UFO felfedés valójában!


Ezek a tények nagy örömet okoznak nekünk! Létfontosságú, hogy a titkos találkozók, melyek lerögzítik az új valóságot, tovább folytatódjanak. Ezért aktívan bonyolódunk bizonyos beavatkozásokba, hogy megakadályozzuk a sötétség kreálta eszközök használatát, melyek arra lettek kialakítva, hogy összetörjék a nemrég összegyűlt bizonyosság érzéseiteket egy új valóság megnyilvánulásával kapcsolatban. Ezek az új ideák halálra rémisztik a régi sötét rendeket! A múltban egyszerűen egy nap csak összetörnék ezt a felemelkedést, amit láttok magatok körül. Most ez az új energia, melyet különleges mértékben védünk, minden nap egyre erősebbé válik. Napi szinten találkozunk Földi szövetségeseinkkel, hogy megértsék annak szépségét amit mindegyikőtök véghezvisz; de csak egy bizonyos pontig tudunk segíteni. Fontos, hogy fenntartsátok a lendületet, és azt a következő szintre juttassátok, a következő gyújtópontra. Mint azt mondtuk korábban, a galaktikus opció egy meghatározott időbeosztáshoz alkalmazkodik. A sötétség keményen próbálkozik felborítani ezt a szekeret, és azt látja, hogy képtelen rá!


Sokféle pozitív tényező érkezik együtt. Ezek az isteni energiák fejezik be a legutolsó szükséges új rácsokat egy új valóság manifesztálásához. Nagyon boldogok vagyunk, hogy segítettetek minket ezen eljárásokban. Egyesített törekvésünk egy erős szerkezetet formált a következő lépések számára, és a különféle kormányok nagy erőfeszítést tesznek, hogy megtisztítsák az utat ahhoz aminek jönnie kell. Látjuk milyen erőteljesekké váltok mindannyian. A Mennyország és az ő Angyalai naponta módosítják a fizikai, érzelmi, mentális, és spirituális énjeiteket, és gyorsan és kitűnően integráljátok ezen új korrigációkat. Ahogy többen felébrednek közületek, ennek a mérhetetlen projektnek köszönhetően, nem csak hogy elértétek a győzelemhez szükséges számot, hanem felül is múltátok azt. Az összekötőink és a diplomatáink gyorsan tájékoztatják a sötétséget ezen tényekről, és kihangsúlyozzák ezen felébredés erősödése elleni folyamatos kísérleteik hiábavalóságát.


Annak ellenére, hogy a sötétség felfogja, hogy nem győzheti le a Fényt amíg mi itt vagyunk, a sötét tanácsok, melyekkel napi kölcsönhatásban vagyunk, visszautasítják ennek nyílt beismerését. Értjük vonakodásukat, de azt is felismerjük, hogy fel kell adják technológiájuk forszírozását. A sötétség számos típusú járművének elpusztítása és egy anti-jármű pajzs ellen tett meghiúsult kísérletük sem rettentette el őket programjaiktól, hogy fenntartsák a status quo-t. Ezt egyre jobban aláaknázza és lassítja időről időre számos kulcsfontosságú tudósuk és mérnökük átállása. A sötét összeesküvés egyértelműen pánikban és zavarban van azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen, és szándékunkban áll kikényszeríteni feladásukat, amikor a Mennyország egyetért vele. A mellébeszélésük és a folyamatos késleltető taktikáik egyre növekednek. Itt az idő ezen összeesküvők számára, hogy feladják, és engedjék megnyilvánulni rendeltetéseteket!


Az a program, amit Földi szövetségeseink bevezettek, javarészt készen áll a beindításra. Továbbá frusztrációtok egy sokkal közvetlenebb akciót igényel annál, mint amit ez idáig megengedtek. Unokatestvéreink Agartha-ban előkészültek, hogy néhány titkos dolgot megtegyenek, hogy arra a pontra tudjanak juttatni minket, ahol az összeesküvés aláír számos kulcsfontosságú megegyezést, melyet megfogalmaztak Földi szövetségeseink. Egy döntő végső pillanat közeledik. Világotok egy zsákutcával szembesül: hogyan távolítsák el a sötétséget és tegyék lehetővé a különféle jóléti alapok globális szétosztását. A mi szerepünk ebben kihasználni jó helyzetünket és technológiánkat, hogy megoldjuk ezen jelenlegi akadályokat, melyek a győzelem előtt állnak. Megértjük, hogy csak olyan gyorsan tudunk mozogni, ahogy a rólunk szóló alaptalan félelmeitek engedik. Közben a sötétség arra használja programozó propagandáját, hogy idegengyűlöleteteket és a valami mással kapcsolatos belső bizalmatlanságotokat stimulálja.


Felemelkedett Mestereitek azt tanácsolták nekünk, hogy számítsunk ezen reakciókra a sötétségtől. Ezt a zavart le kell győzni a gazdasági kríziseitek körülményei és azon tény által, hogy a sötétség ideje lejárt. A Mennyország készül elrendelni azokat az utasításokat, amik szabad kezet adnak nekünk a gondviselő rezsimek hatalomra helyezéséhez és bolygótok nagy gazdagságának mindannyiótok számára való szétosztásához. Azt szándékozunk látni, hogy ezen új kormányok sikeresek és egyben teljesen védve vannak a sötét elitekből fennmaradottak bármilyen trükkjétől. Az Anunnaki biztosított minket, hogy a fennmaradó sötét trükkök, melyeket az ő korábbi, bolygón lévő kegyeltjeik terveztek meg, meg lesznek akadályozva és hogy a győzelmetek már karnyújtásnyira van! A fennmaradó időt arra fogjuk felhasználni, hogy készüljünk az első kapcsolatfelvételre.


Ma arról beszéltünk, hogy mi van, és mi fog történni világotokon. Együtt menetelünk előre, és arra használjuk technológiánkat és képességünket, hogy előkészítsük a teljes tudatosságba való visszajutásotokat. Ez az ösvény újraegyesít titeket Belső Földi, spirituális, és űr családjaitokkal! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


Saturday, March 5, 2011

2011. Március 1.


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
Sheldan Nidle közvetítése4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik
2011. Március 1.
Selamat Jarin! Visszatérünk, hogy folytassuk megbeszélésünket veletek. Gaia most megnöveli figyelmeztető jeleit az emberiség számára, amivel ezennel arra hívja fel a figyelmet, hogy elérkezett az idő a Mennyország számos dekrétumában elrendelt nagy átalakulásokra. Azok, akik még mindig arra használják fortélyaikat, hogy meghosszabbítsák hatalmon töltött idejüket, úgyszintén figyelmeztetve lettek, hogy a Mennyország arra vágyik, hogy a nagy változások azonnal megtörténjenek! Ennek megfelelően, arra utasítottuk kapcsolattartó és diplomáciai személyzetünket, hogy tegyék egyértelművé, hogy már nem ajánlatos bármilyen további késleltetés. Közben Földi szövetségeseink padlógázzal teljesítik a fennmaradó feladatokat, és a mi részünkről egy sor olyan eseményre kaptunk megbízatást, melyek a fennmaradó feladatokat beteljesítésre juttatják. Ezen műveleteknek össze kell futniuk az időbeosztásunk egy pontján, amit a Mennyország és az ő hierarchiái jelöltek ki. Elköteleztük magunkat ezen változásoknak, és figyelmeztettük a különböző kormányokat, hogy nem fogjuk tovább tolerálni a status quo-t, amint ezek az időpontok elérkeztek. A mi technológiai előnyünk demonstrálja bizonyítékát ezen rezsimek számára, hogy nagyon komolyan kell venni minket.


A figyelmeztetése az ellenszegülő rezsimeknek a képességeink több bizonyítékával együtt, egy olyan formában érkezik, mely leblokkolja sok titkos technológiájukat, és ahogy a kijelölt dátum közeledik, szándékunkban áll kiszélesíteni ezen tevékenységek alkalmazási területét. Továbbá hangsúlyozzuk azon elhatározásunkat, hogy "megnyerjük" fő kormányaitok számos vezetőjét, hogy bizonyos kéréseket elintézzenek nekünk, melyek azonnali intézkedést igényelnek. Arra használunk teljesen alapvető rendelkezéseket, hogy kihangsúlyozzuk ezen pontokat, de meg kell értetnünk a sötét összeesküvéssel annak tényét, hogy a mi képességeink távol meghaladják az ő képességeiket. Továbbá ennek az erőfeszítésnek egy isteni célja van, és nem állítható meg, míg a fő céljai ennek az első kapcsolatfelvételi küldetésnek teljesen meg nem valósultak. Ezért megnöveltük a beavatkozásunk mértékét, és arra összpontosítunk, hogy eltávolítsuk a sötétséget, és annak kegyeltjeiből álló csoportot a hatalomról. Az átmeneti időszakotoknak való nekifutás közeledik teljes-gáz üzemmódba kerülni, és bízunk benne, hogy a sötét összeesküvés most felfogta a tényt, hogy feltétel nélküli lemondásuk most elérkezett számukra.


Ez a sötét összeesküvés vagy ilyen, vagy olyan formában futtatja világotokat, közel tizenkét és fél évezrede. Nem kis dolog ezen gyülekezetnek elismerni, hogy uralkodásuk valóban véget ért, és ez az amiért kezdetben úgy láttuk jónak, ha kesztyűs kézzel bánunk velük. Természetesen ez a hozzáállás már távol áll tőlünk, mivel a következő stádiumba léptünk az által, hogy elvettünk nagyon becses vagyonaik közül, és ez a tett arra késztette őket, hogy megijedjenek és óvatosak legyenek. De még ez a taktika is befuccsolt számukra. Ez a fent említett vagyon elkobzásokhoz vezetett, és ez valóban növelte hajlandóságukat arra, hogy figyelmet szenteljenek nekünk! Ezek a vezetők megkísérelték eltüntetni biztonsági intézkedéseik részleteit, de képtelenek voltak megállítani tetteinket. Több ilyen dolgot ígértünk, és kivétel nélkül mindenkinek kihangsúlyozzuk, hogy a mi hatalmunk jóval meghaladja ezt. Elhatározásunk ezen fokozott bizonyítéka vészhelyzeti találkozókra ösztönözte a sötétség uralkodó tanácsait, melyek mindazonáltal csak kisebb eredményekkel végződtek. Ez az amiért arra kényszerültünk, hogy számos olyan bevetést intézzünk, melyek működésképtelenné teszik titkos technológiáik széles skáláját. Ez végül valóban felhívta figyelmüket!


A célunk az, hogy lehetővé tegyük Földi szövetségeseinknek ezen zsarnokokat elűzni a hatalomról, és lehetővé tenni számotokra, hogy megízleljétek a szabadságot, szuverenitást, és jólétet, amit jogosan megérdemeltek. A világotokon folyó előkészületek elérkeztek abba a stádiumba, ahol ezek a körülmények könnyedén megnyilvánulhatnak, és valójában globális népességetek egyértelműen azt demonstrálja, hogy mindannyiótokban ég a vágy bennetek ezen Isten-adta jogok iránt. A Mennyország teljes mértékben támogatja szívbéli vágyatokat, és a mi küldetésünk ennek megfelelően kiköti, hogy ezen körülményeket még az első kapcsolatfelvételt megelőzően kell megnyilvánítani. Így egy olyan ösvényre vezettük Földi szövetségeseinket, hogy meg tudják történtetni ezt mindenki számára. Tudatában vagyunk hatalmas frusztrációtoknak, és a látszólag véget nem érő halogatásnak, melyet elviseltek; tiszteljük azokat a bátor lelkeket is, akik azért gyűlnek össze, hogy bemutassák azt az erőt, melyet ezek a vágyak képesek generálni. Globális társadalmatok egy keresztútnál van, és érezhető, hogy az alapvető változás pillanata elérkezett. És valóban ez az ami most megnyilvánul!


Ahogy ebbe az átmeneti periódusba léptek, az első dolog amit észrevesztek, az a növekvő káosz a bolygón mindenütt, és ez természetes módon okozza megnövekedett frusztrációtokat, de ez a szenvedés valójában olyan utcai tettekre vezérel, melyek sok kormányt megdöntenek. Bár a sötétség képes ezt saját előnyére hajtani, ez mégis számos lehetőséget nyit meg a Fény számára! A legutóbbi globális események futóhomokja számos olyan változást harangoz be, amelyek készek megjelenni a horizonton. Földi szövetségeseink elhatározták magukat, hogy biztossá teszik, hogy a fő rezsimeknek rövidke jövőjük legyen világotokon, és ez számunkra is elsődleges követelmény. Sok kényszerítő motivációval láttuk el ezen sötét összeesküvéssel társult kormányokat, a színről való kilépéshez, és az ezzel való teljes mértékű és időszerű alkalmazkodásukra számítunk. Hogy segítsük őket útjukon, kineveztünk olyan személyzetet, akik felügyelik ezen rezsimek tevékenységeit, hogy ezen istenileg elrendelt eseményfordulatnak megfelelően engedelmeskedve végezzék ügyeiket.


A Földanya által szándékolt felszíni változások elemi állapotukban vannak. A fő fókuszpont a Csendes óceáni tűzgyűrű, ahol az a szándéka, hogy elkezdi megemelni a Csendes óceán fenekét Lemúria újra létrehozásához. Ez azt jelenti, hogy sok szárazföld, mely ezen fő tektonikus lemezek közelében fekszik, elég rizikós, és a földrengéseknek Új Zéland, a Karácsony sziget kis láncolata, és a Fiji szigetek mellett gyakoribbá kell válniuk. Az egész Csendes óceán medence most mozgásban van. Ez a mozgás egyedülálló, mivel azon területek kiemelkedése várható, melyek végül egyesülni fognak Ausztrália, Indonézia, és számos más sziget partjaival. Ezek az új szárazföldek átszabják a Csendes óceán térképét, és ami ebből ki fog alakulni, az egy olyan óceán, mely ismét tartalmazni fogja az ősi, rég elveszett kontinenst, valamint a tenger és a szárazföld egy egyenletesebb eloszlását. Valóban egy globális jelenség!


Atlantisz visszatérése egy másik vita tárgya az összeesküvők számára, mivel mindegyik óceán tartalmaz olyan titkokat, mely régóta fájdalmat okoz, hogy felszín alatt maradjanak. Az Atlanti óceán Atlantisz létezésének számos letagadhatatlan bizonyítékát őrzi: mesterséges hálózatokat, nagy piramisokat, és a furcsa energiajelenség létezését is. A sötétségnek nagyon kellett szorgoskodnia, hogy titokban tartsa ezen információkat; számos felfedező expedícióba be kellett avatkoznia, vagy a "megfelelő" hatóságok gondoskodása alatt, fenyegetésekhez kellett folyamodnia. Most szándékunkban áll megkönnyíteni a felfedezők számára leleplezni az igazságot. Atlantisz legendás földjei léteznek, és egy jó helyszín ezen felfedezés megkezdésére Kuba délnyugati csúcsa, és a Yucatan félsziget és Kuba közötti tenger. Azt kérjük az érdeklődőktől, hogy kezdjék el kutatásukat ott, és kövessék a mi hajóinkat a további területek utáni kutatásukon.


A világotokba utazásunk csak a sok dolog közül az utolsó; már évezredek óta figyelünk titeket, és a tanulmányaink az Agarthaiakkal együttműködve készülnek. Most elérkezett az idő az első kapcsolatfelvételre, és ennek szükségessége istenileg elrendeli a sötét uralkodó összeesküvésetek eltávolítását. Mindegyik kormányzó testületüket erősen lemondásra kell juttatni. Elhatároztuk, hogy segítünk nektek megszerezni jogaitokat és jóléthez jutni, melyre Gaia magas tudatosságú polgáraiként jogosultak vagytok! Isteni rendeltetésetek van, és Gaia ismeri azon eszközöket, melyek ő érte, és az ő felettébb értékes ökorendszeréért vannak. Elősegíteni jövünk mindezt, és hogy biztosítsuk, hogy ez a következő lépés megtörténjen, a Lord Surea és a Mennyország szent rendelkezései által kijelölt pillanatban.


Ma arról beszéltünk, hogy mi hozza címlapra az eseményeket, és közelebb az első kapcsolatfelvételt. Készen állunk megtenni egy rendkívül fontos bejelentést, mely előkészíti a talajt a mi hivatalos első kapcsolatfelvételünkre veletek. Elérkezett az idő, hogy néhány igen lényeges esemény megtörténjen világotokban. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar