Followers

Google+ Followers

Tuesday, February 28, 2012

28.02.2012
February 28, 2012 
4 Kan, 17 Zac, 8 ManikDratzo! Visszatérünk! Az ultimátumok és a nyomás azt eredményezte, hogy a sötét összeesküvés alsó szintjeiről sokan lemondásra kényszerültek. Ez a végkifejlet kezdetét jelöli, ami nyilvánosságra hoz mindent, amiért dolgozunk és mondunk nektek ezekben a frissítésekben. Meg kell törni a hatalmi szféráját ennek az összeesküvésnek! A kezdeti lökések jelenleg bankárokat döntenek meg, aztán rövidesen a fő kormányok lemondása fog következni. Szabadjára lettek engedve a titkos szent társaságok hatalmas spirituális és fizikai erőforrásai, és arra számítunk, hogy a jelenlegi alacsony szinttű lemondások fokozódnak, ahogy az összeomlás dominó-effektje egyre magasabb szintekre jut a sötét összeesküvés óriási hierarchikus hálózatában. Felügyelni szándékozunk ezt az izgalmas működési fázist, és segíteni szövetségeseinknek bármilyen módon, hogy úgy érezzék, hogy a lehető legalkalmasabbak a feladatra. Ezért kijelöltünk különféle összekötő csapatokat számukra, és ezek biztosítani fogják a sötéteket arról, hogy nincs kiút kínos helyzetükből, csak a tömeges lemondásuk. 

Az új kormányzás megjelenése kövezi ki az utat az új gazdasági rendszer, és természetesen a közzététel számára. Ezek az új szokásjog alapú kormányok, óriási feladat előtt állnak, kezdve szabadságotok biztosításával és természetes szuverenitásotok visszaállításával. Aztán jön annak a rendkívüli módon illegális óriási adósságrendszernek az eltörlése, ami gondatlanságból eredően, elerőtlenítette a jelenlegi gazdasági rendszert. Ez be fogja indítani a vagyon újraelosztását, hogy egyetemes jólétet teremtsen. Itt a cél az, hogy egy olyan pénzügyi rendszert teremtsenek, ami gyorsan elavulttá válik, mivel teljes tudatosságú Lényekként nem igényeltek bankokat, vagy pénzt szükségleteitekhez. Ahogy növekedtek tudatosságban, megértitek, hogy a Föld nem egy erőforrás, hanem egy élő Lény, aki kegyesen megengedte nektek, hogy rajta lakjatok. Cserébe ti örömmel elfogadjátok az ő fenntartásának felelősségét. Ez a szent megállapodás rejlik a galaktikus társadalom magjában: fenntartjuk otthont adó világunkat, míg ugyanakkor egy olyan társadalmat teremtünk, mely tiszteli és fenntartja egymást. 
Szent célunk az isteni terv kibontakoztatása a fizikaiságon keresztül. Isteni adomány által lett lehetővé téve számotokra, hogy egy ideiglenes kanyart tegyetek a korlátozott tudatosság birodalmain át. Ez a sötétség, és annak kegyeltjei könyörületére bízott titeket, de most itt az isteni idő, hogy átalakítsák ezt a kellemetlen szituációt. Nagy bölcsességre tettetek szert ezen út során, és most alkalmazhatjátok ezt a tudást, hogy másokat támogassatok, akik alig várják, hogy átalakítsák önmagukat úgy, mint ti teszitek most. Agarthai unokatestvéreitek örülnek a ténynek, hogy ez a régóta várt egyesülés közel van. Ez a következő lépés az új csillagnemzetetek felé, ami teljes tudatosságotokat követően fog létrejönni. Addig lazítsatok, és készüljetek a teljes tudatosságú természetes állapototokba való metamorfózisotokra. Alig várjuk, hogy erről tanítsunk titeket, és bemutassunk nektek egy teljesen más történelmet, nem csak Gaia-n töltött időtökről, hanem emberi eredetetekről is, ami a Vega naprendszerben lévő egyik bolygón, réges-rég ezelőtt kezdődött. 
A Galaktikus Emberek történelme szorosan összefügg a nyolc millió évvel ezelőtt a világotokban lakó szárazföldi cetfélék egy fajának sorsával. Amikor a civilizációjukat megsemmisítették, a tengerekbe menekültek, és ők lettek azok a delfinek és bálnák, amiket manapság ismertek. Így ezek a cetfélék váltak Gaia őrzőivé. Mindazonáltal minden cetféle egy megfelelő szárazföldi őrzőért fohászkodott a Spirituális Hierarchiához. Ez a kérés, kétmillió éves keresés után, egy a Vega rendszer harmadik bolygóján lévő, majdnem teljes tudatosságú, látszólag vízi főemlős képében gyümölcsözött. A Föld Spirituális Hierarchiája és annak a cetféléktől származó képviselői, ebben a fajban látták a Földanya igazi jövőbeli szárazföldi őrzőit. Így három millió évvel később, és miután a Földet a sötét Anchara szövetség lerombolta, Lemuria mostani-ember kolóniái megérkeztek a Földre. A cetféléknek szárazföldi őrző iránti vágya megvalósult, és a gondnokságba való visszatérésetek teljesíti be ezt az ősi próféciát! 
Namaste! Áldás Mindenkinek! Felemelkedett Mestereitek visszatérnek. Isteni társaink most végeznek a jólétalapok kiosztását megelőző részletekkel. A sötétség egy sor olyan megállapodással távozott, ami elismeri, hogy a Földanya kormányain való befolyásuknak vége. Ráadásul ezeknek az egyéneknek van egy olyan megállapodásuk is, hogy engedélyezik egy új gazdasági rendszer világszintű beiktatását. Ez az új gazdasági rendszer hivatalosan az új kormányok által lesz bejelentve, amiket a mi űrbéli unokatestvéreink segítenek valóra váltani. Ez nagy örömet okoz nekünk! A szabadság, amiért évszázadok óta dolgozunk, végre megnyilvánul világotokon. Ennek a folyamatnak részeként, a közelgő hetekben fontos letartóztatások lesznek, amik azt jelzik, hogy változás hatja át ezt a valóságot. A jólét, szabadság, és szuverenitás korszaka jön létre mindenki számára! 
Ahogy haladunk a beígért tömeges letartóztatások felé, nagy mennyiségű olyan dokumentum kerül nyilvánosságra, ami azt demonstrálja, milyen korrupt és arrogáns ez a sötét összeesküvés. A Szellem halad át bolygótokon, miközben beragyogja a kinyilatkoztatás Fényével az összes sötét szakadékot, ahol a vétségek tömkelege fel van jegyezve, melyek tanúbizonyságul szolgálnak a hatalmas illegalitásra. Elkobozták ezeket a bizonyítékokat, és egy halomnyi hasonló bizonyítékkal együtt arra lesznek felhasználva, hogy garanciaként szolgáljanak, hogy a sötétség-orientált kormányok és azon politikusok akik elkötelezetten támogatták azok öncélú politikáit, le legyenek ültetve. Most fel fogják fedni azt a valódi napirendet, amit ezek a politikák tartalmaznak, és azokat a módosításokat, amiket a társaink felvetettek. Sok határidő lépett hatályba. Amint ezek elérkeznek, a letartóztatások és a sok megrázó vádeljárás meg fog kezdődni. 
Ez az új hajnal elhozza a bejelentéseket, és nem csak az adósságelengedést és egy új jólétet, hanem a Belső Földi és űrbéli unokatestvéreitek létezését is. Mi mindannyian valójában "idegenek" vagyunk ezen világ számára, akik békében és Gaia iránti isteni szolgálatra érkeztek, közel egymillió évvel ezelőtt. Először egy "Földi Mennyországot" tapasztaltunk meg, majd később Atlantisz vége felé megkezdtük hosszú itt tartózkodásunkat a sötétség birodalmaiban. Szellemünk tartotta a Fényt mindezen évezredek számára, és most a Fény által kell megváltani mindezt, és örömben kell visszatérni a Fény birodalmaiba. Ez a folyamat egy nagy vállalkozás, amit mi egyekként vállaltunk fel a Teremtő isteni kegyességével. Most arra a pontra érünk, ahol "Herkulesi Erőfeszítéseink" teljes mértékben elnyerik jutalmukat! Örvendezzünk ezekben az Áldásokban, és tudjuk mélyen belül, hogy milyen nagy jövő áll előttünk! 
Ma folytattuk heti levelezésünket a Szellemről, a Fényről, és a teljes tudatosságba való visszatérésünkről. Mi együtt legyőzzük a sötétséget, és visszaállítunk titeket teljes tudatosságú Lényekké. Mindannyian a Galaktikus Föderációban áldunk titeket türelmetekért, és hogy segítetek ezt az isteni pillanatot manifesztálni. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


 The Disclosure Petition II

Anyone from any nation will be able to sign this petition: 
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Tuesday, February 21, 2012

21.02.2012
Február 21, 2012 
4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Selamat Jarin! Visszatérünk! Sok minden folyik. Felügyeljük a titkos szent társaságok és a világ hadserege közötti végső tárgyalásokat. Egy szövetség formálódott, ami azoknak a letartóztatási sorozatoknak az előfutára, melyek le fogják dönteni a fő sötétség-irányította kormányokat. Ez a művelet úgy van időzítve, hogy amint az alapmegállapodások megtörténnek, akkor megkezdődik, de mondanunk sem kell, hogy a sötét összeesküvés szorgosan munkálkodik, hogy akadályozza ennek megtörténését. Összekötőink is beléptek a folyamatba, és arra ösztönzik a kiválasztott hadseregeket és azok vezetőit, hogy amennyire csak lehet, gyorsan és zökkenőmentesen hajtsák végre ezeket a létfontosságú megbeszéléseket. Elküldtük a flotta katonai tanácsadóit is, hogy kifejtsék azokat a forgatókönyveket, amelyek alkalmazására nem szeretnénk, ha rákényszerítenének. Javaslatainkat illetően az első válasza ezeknek a katonai vezetőknek az volt, hogy ezek az alternatívák "érdekesen" hangzanak, és mostantól jó esély van rá, hogy elűzik az összeesküvés vezette kormányokat a hatalomról. Így most épp azt találjuk ki ezekkel a katonai vezetőkkel, hogy mi a legjobb módszer az egyik opciónk alkalmazására.

Tuesday, February 14, 2012

14.02.2012
February 14, 2012 
3 Oc, 3 Zac, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Sok minden történik a szeretet és románc ezen napján világotokban a színfalak mögött. A keleti és nyugati titkos szent társaságok összejöttek, hogy felállítsanak egy tervet a fő kormányok leváltására bolygótokon. Mint azt tudjátok, a legkritikusabb váltás a tényleges amerikai rezsim. Ez az illegális vállalat vezeti Amerikát hivatalosan az amerikai polgárháború vége óta, és elsődleges célja volt a fő bankár családok létrehozása, és azok közeli szövetségeseinek támadhatatlan hatalmi pozícióba juttatására. Lincoln óta minden elnöknek be kellett hódolnia ezen bajkeverők napirendjének, mely alárendeli az amerikai és a külföldi politikát az ő összes szeszélyüknek. Az amerikai demokráciának ez az eltérítése hatalmas korrupcióval, megvesztegetéssel, és alkalmanként időszerű gyilkosságokkal volt támogatva. Ez a szégyentelen bűnözés most a végéhez ér, és elsődleges célja a gondviselő kormányoknak a radikális átalakítás. Az árnyak mögött megbúvó báb-mestereket le kell tartóztatni, és nyilvánosan börtönbe kell juttatni, és az elkövetkező pereik fel fogják fedni az emberiséggel való hitszegő terveik valódi kiterjedését. 


Friday, February 10, 2012

07.02.2012
February 7, 2012 
9 Akbal, 16 Yax, 8 ManikDratzo! Visszatérünk! Azért jövünk, hogy elmondjuk nektek, hogy a Föld titkos szent társaságai nagyon közel állnak a sikerhez. Ezen társaságok keleti és nyugati csoportjai nemrég megszereztek egy sor olyan dokumentumot, amik megerősítik, hogy a sötétségnek már nincs többé beleszólása a világ pénzügyeinek menetébe. Jó sok jelentőségteljes részlet oldódik meg éppen. Ez azt jelenti, hogy a sötétség már nem leküzdhetetlen akadálya a változásnak, és a teljes mértékben emelkedőben lévő Fény diktálja most, hogy mi fog történni a világban. Nézzük, ahogyan a különféle titkos szent társaságok konzultálnak a szakértő Felemelkedő Mesterekkel a teljes tudatosságba vezető következő lépést illetően. Jelenlegi valóságotokat a Mennyország isteni rendelkezéseivel összhangban kell eltörölni, és ennek elkerülhetetlensége a sötétséget végül arra ösztönzi, hogy belássa ellenállásának értelmetlenségét. Mindazonáltal mindegyiküket még mindig egy olyan fajta őrület fűti, hogy akadályokat állítsanak. Itt az idő mindegyikük számára, hogy megértsék, hogy ebben a valóságban egy új kölcsönhatásra és működésre van szükség. 

A Fény kibocsátott egy napirendet, amit évekkel ezelőtt rendelt el Gaia Spirituális Hierarchiája. Ezek a rendelkezések kihangsúlyozzák, hogy újra kell definiálni Gaia ökoszisztémái és a felszíni emberek közötti kapcsolatot. Az emberiségnek ez az Anyatermészetet illető radikális átértékelése akkor fog megkezdődni, amikor az új kormányok a helyükön vannak. Több ezer találmányt kell kibocsátani, melyek meg fogják semmisíteni a föld, a víz, és a levegő szennyezettségét, és megoldják az energia krízist, melyet az elmúlt évszázad során a sötétség kapzsisága és a környezetet illető esztelen kizsákmányolása okozott. Be lesztek avatva a történelmeteket illető tényekbe is, amik valószínűleg fel fognak zaklatni benneteket. Azt kérjük, hogy segítsetek az új kormányaitoknak igazságosan elítélni a korábbi sötét kegyelteket, mivel közelgő feladatotok az, hogy jólétetek és új technológiáitok által valami igazán bámulatossá változtassátok át világotokat, mely boldog mosolyt hoz a Földanya arcára! A jó időknek kell megkezdődnie! Ez magába foglalja az első kapcsolatfelvétel és ezen flotta jótékony természetének felfedését is. 
Első kapcsolatfelvételi flottánk felügyeli mindezt a folyamatot, és értesíti Földi szövetségeseinket és a Felemelkedett Mesterek titkos szent társaságait, hogy az isteni időbeosztás készen áll. A Mennyország falhatalmazott minket, hogy közvetlen módon segítsünk abban, ami most bolygótokon történik. Mint említettük a sötétség tudja, hogy ereje elszállt, és szinte már csak egyetlen tevékenysége maradt, a szándékos provokálás és szabotálás, hogy bomlassza a sok szabadság mozgalmat bolygószerte. Van egy jelentős terv is Irán megtámadására, amit ez év tél vége, tavasz elejére trveztek. Nagyon közelről felügyeljük azokat az erőket, melyek eltökélték, hogy megindítják ezt az alattomos támadást, a Fénynek való ellenállás végső tetteként. Felügyeljük a megmaradt titkos bázisokon szolgáló hivatalnokok elfogását is, és elküldjük őket ugyanazokba a létesítményekbe, amiket a korábbi alkalmazottaik elszállásolásra használunk. Ezek az egyének ellenzik, hogy kiértékeljék bűntetteik terjedelmét és természetét. 
Mindnek elmondtuk, hogy a mi küldetésünk itt sokkal nagyobbá vált egy "galaktikus opciónál". Mi felügyeljük az egész társadalmatok kilépését a sötétség fojtogatása alól, és szabadság és bőség alapú kultúrák együttműködő hálózatává alakulását. Mint láthatjátok, ez egy hatalmas vállalkozás. Összekötő csapatainknak biztosítaniuk kell a helyes lépéseket, kezdve az új globális pénzügyi rendszerre való megszakítás nélküli tömeges átállással, ami az új gondviselő kormányok globális szövetségének teljes támogatásával fog végbe menni. A keleti és nyugati titkos szent társaságok megkezdték ezt az első hatalmas lépést, vagyis számos fő pénzügyi vállalat átvételét, és ezt a bőség kézbesítések fogják követni, és a kormányváltások megkezdése. Mindez elindult. Szorosan együttműködünk Földi szövetségeseinkkel, hogy felállítsuk az új kormányokat, és aztán bejelentsük a globális valóságotokat érintő sok újító és megdöbbentő változást. Számítsatok rá, hogy nagyon rövidesen valami csodálatos bejelentést fogtok hallani! 
Sok Áldás Drágáink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Számos esemény készül megtörténni. Társaink együttműködnek a kulcs személyekkel, hogy megtervezzék az átmenetet dilemmákkal-teli világotokból egy minden igényt kielégítő kegyes megoldásokkal teli világgá. Ez sok elkötelezett lelket igényel, akik hozzánk hasonlóan elhatározták, hogy hatással lesznek ezekre az átmenetekre, lépésről lépésre haladva, letartóztatásokkal kezdve, majd a sok gondviselő kormány beiktatásával. Az utóbbinak szüksége lesz a törvényi rendszerének támogatására és védelmére, és ezek úgy jönnek sorba, ahogyan mondjuk. Ezekkel az első lépésekkel, felállítjuk napirendünkön a következő témák részleteit. Azok akiket kiválasztottak, hogy az átmeneti kormányaitok vezetői legyenek, készülnek nyilvános bejelentéseikkel, és ezt egy sor olyan direktíva fogja követni, ami meg fogja változtatni a mindeddig ismert világotok alaptermészetét. 
Űrbéli és Belső Földi családjainknak kell gondoskodniuk a szükséges védelemről mindenütt, és tanácsokkal is kell szolgálniuk számunkra arról, hogy mit tudunk tenni ahhoz, hogy minden harmonikusan haladjon a teljes tudatosság felé. Elérhetőek olyan új technológiák, melyek növelni fogják a jólétet és a szabadságot, és ez fogja betölteni életeiteket. Egy széleskörű napirend lesz bemutatva nektek, ami védelmezi életetek minden aspektusát, és felemel titeket a példátlan béke és jólét korszakába. A háborúk véget érnek, és egy új fajta emberbarát kormányzás lesz ösztönözve. Meg fogjuk ismertetni magunkat veletek, és megkérünk titeket, hogy tartsátok be az alapvető erkölcsöt, mely fenntartja minden egyén szuverenitását és szabadságát. Megkérünk titeket, hogy tiszteljétek egymást, és együtt az isteni szolgálatban, engedjétek meg nekünk, hogy visszafordítsuk a szennyezés lesújtó mértékét, ami bemocskolja a mi szent élő otthonunkat, a Földanyát. 
Léteznek nagy, szent tanítások, amiknek be kell kerülniük közétek. Együtt ezeket a felhígítatlan egyetemes Igazságokat alkalmazni tudjuk mindenütt világotokban. Számos vallási könyvetek és dokumentumotok át lett írva, és ebben az erősen hígított formában arra alkalmazzák a gazdagok és hatalmasok, hogy darabokra törjék közösségeiteket, és nemzeteket egymás ellen állítsanak. Itt az idő, hogy begyógyítsuk ezeket a repedéseket, és megteremtsük a globális közösség érzetét. Az egység a mi igaz létállapotunk. A Teremtő szent eszközei vagyunk! Alkalmazzuk egységben a mi hatalmas Szeretet és Fény kapacitásunkat arra, kihozzuk magunkból a bennünk rejlő szépséget. Itt az idő a jólétre és az egyetemes harmónia ragyogására! Itt az alkalom mindenki számára, hogy hozzájáruljon a mi egyedülálló képességeinkhez és meglátásainkhoz. Világítsa meg ez a fenséges energia a teljes tudatosságba vezető utazásunk ezen végső futamát. Mutassuk meg a Mennyországnak, hogy mire vagyunk képesek! 
Ma folytattuk a teljes tudatosságba való átmenetetek átbeszélését. Helyi Spirituális Hierarchiátok, a Belső Föld népei, és a Fény Galaktikus Föderációja mind segít ebben a műveletben. Közeleg az első kapcsolatfelvétel pillanata. Üdvözöljük ezt a pillanatot, és ünnepeljük örömben a teljes tudatosságba való visszatérésetek lezárulását. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Wednesday, February 8, 2012

31.01.2012
January 31, 2012 
2 Cib, 9 Yax, 8 ManikDratzo! Szövetségeseink Gaia titkos szent társaságaival és Földi szövetségeseinkkel együtt, továbbra is sikereket aratnak. Elérkezett az idő Földi szövetségeseink számára, hogy egy törvénykeresettel nyomást gyakoroljanak a fő bank kartellekre. Ez a kartellek azon gyakorlatát érintené, hogy titokban tartják azt a halmozott adósságot, melyet a nyilvánosság elől elzárva tartott könyveléseik rejtenek magukban. Ezeket a hatalmas összegeket most nyilvánosságra kell hozni. Ennek tette csődbe kényszerítheti ezen nehezen kezelhető intézményeket, és véget vethet annak az összes jelenlegi patthelyzetnek, melyek megrekesztették új globális bankrendszeretek beiktatását. A szent titkos társaságok birtokolják azokat az erőforrásokat, melyekben világotoknak egy nemes-fém pénzügyi rendszerre való gyors átállásához szükséges összegek rejlenek. Ezek a szent erőforrások raktárakban vannak biztonságban tartva bolygó szerte. A Felemelkedett Mesterek úgy vélik, hogy most van itt az ideje annak, amikor a sötét összeesküvést kiütik a nyeregből, és egy új valóságot hoznak fel a régi törmelékein keresztül. Valójában a sötétség teljes mértékben megérti, hogy uralma véget ér, és meg kell adnia magát a Fénynek. Mi csak azért vagyunk itt, hogy segítsünk ebben az isteni vállalkozásban. 


INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar