Followers

Tuesday, February 21, 2012

21.02.2012
Február 21, 2012 
4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Selamat Jarin! Visszatérünk! Sok minden folyik. Felügyeljük a titkos szent társaságok és a világ hadserege közötti végső tárgyalásokat. Egy szövetség formálódott, ami azoknak a letartóztatási sorozatoknak az előfutára, melyek le fogják dönteni a fő sötétség-irányította kormányokat. Ez a művelet úgy van időzítve, hogy amint az alapmegállapodások megtörténnek, akkor megkezdődik, de mondanunk sem kell, hogy a sötét összeesküvés szorgosan munkálkodik, hogy akadályozza ennek megtörténését. Összekötőink is beléptek a folyamatba, és arra ösztönzik a kiválasztott hadseregeket és azok vezetőit, hogy amennyire csak lehet, gyorsan és zökkenőmentesen hajtsák végre ezeket a létfontosságú megbeszéléseket. Elküldtük a flotta katonai tanácsadóit is, hogy kifejtsék azokat a forgatókönyveket, amelyek alkalmazására nem szeretnénk, ha rákényszerítenének. Javaslatainkat illetően az első válasza ezeknek a katonai vezetőknek az volt, hogy ezek az alternatívák "érdekesen" hangzanak, és mostantól jó esély van rá, hogy elűzik az összeesküvés vezette kormányokat a hatalomról. Így most épp azt találjuk ki ezekkel a katonai vezetőkkel, hogy mi a legjobb módszer az egyik opciónk alkalmazására.


Technológiáink széles választási lehetőséget biztosítanak a rendelkezésünkre álló eljárásaink közül. Arra van szükség, hogy képesek legyünk bármilyen katonai erő felett állni olyan eseményekben, amiket ellenünk használnak fel a kormányváltás megakadályozására. Mindössze egy szóbeli megállapodásra van szükségünk, hogy ezen kiválasztott hadseregek vezetői nem fognak válaszolni semmilyen a terveink ellen irányuló nagyobb akcióra. Ezt beszéltük át teljes terjedelmében ezekkel a katonai vezetőkkel. Eddig az eredmény egy olyan kommunikációs rendszer megkezdése, aminek majd lennie kell, amint bevezetjük azon tervünket, mely kiszorítja a "megvett" politikai vezetőket a hatalomtól. A hadsereg beleegyezik, hogy csak bizonyos egyéneket fogad el minisztereknek és titkároknak a gondviselő rezsimekben, és ezeknek a posztoknak kapcsolatban kell állni katonai és veterán katonai ügyekkel. Ennek az összetett megállapodásnak az eredménye lesz a sok ideglenes kormány. Amint ez a megállapodás megszilárdul, szándékunkban áll megkezdeni a letartóztatási eljárásokat, amelyek térdre kényszerítik ezt a sok összeesküvés irányította rezsimet. 


Úgy véljük, hogy nagyon érdekes ezekkel a szent titkos társaságokkal való szoros együttműködés. Mindegyikük mélyen elkötelezett a változás iránt, és hogy elhozza a békét és a jólétet ezen világ számára. Azokhoz a Felemelkedett Mesterekhez hasonlóan, akiket ők együttesen képviselnek, a szervezetek elkötelezett módon használják a rendelkezésükre álló erőforrásaikat. Jelenleg Földi Szövetségeseink annak a jogi manővernek a végső stádiumába lépnek, ami nagyban segíteni fogja ezen titkos szent társaságok ügyét. Kifejtettük, hogy a Mennyországnak van egy időbeosztása, és amint lépéspozícióba kerülünk, szándékunkban áll úgy is tenni. A sötétség arra használta cselét, abszolút arroganciáját, és ezen valóság működéséről szóló tudását, hogy kudarcba fullassza és feltartóztassa a Fényt. A mi célunk az, hogy felsőbbrendű technológiánkat és bölcsességünket alkalmazva felülkerekedjünk a sötétség előnyein. Ezt megtettük, és most szándékunkban áll képességeinket gyakorlatban alkalmazni, amikor a végső megállapodások megtörténtek. Szerintünk Gaia felszíni népe túl régóta szenved már ahhoz, hogy tovább hezitáljunk. 


Szándékunkban áll ezt a végső műveletsorozatot sokkal kiterjedtebb nappali átrepülésekkel és megjelenésekkel párosítani. Tudatnunk kell veletek, hogy itt vagyunk. Azt viszont nem akarjuk, hogy túlzásba vigyük ezt és bármilyen esélyt is adjunk a sötétségnek, hogy ezeket a megjelenéseket a Fény ellen irányuló propagandájukhoz lehetőségként használják fel. Ez egy igen ingoványos dolog, képzelhetitek, és szándékunkban áll nagyon megfontoltnak lenni céljaink eléréséhez. Röviddel az új kormányok megalakulása után, egy sor bejelentés történik, és ezeket nyíltan viszonozni fogjuk pozitív módon. A bejelentések köztünk folyó beszélgetésekhez vezetnek az első kapcsolatfelvételt és annak mennyei céljait illetően. Bizonyos mértékű pátbeszédbe kell kezdenünk veletek, ami aztán nagyban kibővül, amikor a földreszállások végbementek. Ez a fontos eszmecsere főleg rólatok és a teljes tudatosságról szól. Egy nagy vízválasztóhoz értek történelmetekben, és ez nyílt és átfogó beszélgetést fog igényelni arról, amit mindez jelent számotokra és civilizációtok számára. Tudnotok kell mi az igazi célja és jelentése ennek az új korszaknak. 


Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Jó hírekkel jövünk ezen a napon. Társaink készítik a terveket a szent jólétetek kézbesítésére és a letartóztatására azoknak, akik megparancsolták kegyeltjeiknek, hogy akadályozzák meg szabadságotok testet öltését. Különféle kormányok világotokon rágalmazó szónoklatokat és nyers erőszakot alkalmaznak, hogy ledöntsék azokat, akik nyíltan elkötelezik magukat a szabadságnak. Már majdnem készek vagyunk rátok bocsátani egy nagy spirituális erőt, ami lehetővé fogja tenni ennek a valóságnak, hogy felgyorsítsa az átalakulást, és kisöpörje ezeket a szentségteleneket a hivatalokból. Galaktikus társaink hasonlóképpen közel állnak, hogy támogassanak minket és lehetővé tegyék ennek a nagy csodának a megnyilvánulását. Szándékunkban áll megszabadítani titeket a sötétség által évezredekkel ezelőtt rátok helyezett béklyóktól. Ezek az egyének most szemtelenül fenyegetnek titeket egy nagyobb konfliktussal, amit arra találtak ki, hogy valahogyan állandósíthassák azt a hatalmas fojtogatást, melyet jelenleg valóságotokon alkalmaznak. Ez nem fog megtörténni! 


A mi vágyunk az, hogy képesek legyetek kifejezni újonnan megszületett szuverenitásotokat. Ez sok felelősséggel érkezik. Rá kell jönnötök, hogy meg kell újítanotok szocio-kulturális hálózatotokat, és átrendezni pénzügyi és kormányzati rendszereiteket. Ez egy életerős új szemléletet fog adni nektek arról, hogy valóságotok hogyan működik. Ez csak akkor lehet, ha emelkedtek tudatosságban és elkezditek megtapasztalni azt a módot, ahogyan ez az átalakuló valóság rátok hat. Az a világ, amiben a legtöbben felnőttetek elillan, és új kormányzás és bőséges jólét váltja fel. Ez az új valóság nem szemlélhető úgy, mint a korábbi. Sokkal inkább új felfogást, új gondolkodást, és új tetteket igényel. EL kívánunk jönni közétek nagy számban, és segíteni nektek. Engedjétek meg az emberiség új korszakának beköszöntését, és hogy nagy örömei mindenki számára megtapasztalhatóak legyenek! 


Az életeteknek teljesen új jelentőséget kell tulajdonítanotok, és mint azt képzelhetitek, a felelősségeitek is ennek megfelelően növekedni fognak. Üdvözölnötök kell Belső Földi családotokat, és megünnepelni ezt a korszakot spirituális és űrtestvéreitekkel. Nagyon örülünk, hogy ekkor szabadon sétálhatunk majd közöttetek, mint sokan közülünk már korábban, hogy tanítsunk titeket a Szellem csodáiról, a létezés öröméről, és megszabadítsunk titeket a sötétségtől és annak félelmetes teológiáitól. Szeretetben és Fényben kell együtt előre lépnünk, és fenntartani a Földanyát, és minden rajta élőt. Legyen az növény, vagy állat, mi örvendezni fogunk, hogy minden mivé válik. A Föld szépsége, legyen az külső, vagy belső, megnyilvánul számotokra. A naprendszer összes népe egyesülni fog, hogy egy új csillag-nemzetet produkáljon, mely aztán ezen galaxis, és valójában minden fizikaiság átalakulásának vezérenergiájává válik. 


Ma arról folytattuk megbeszélésünket, hogyan változik globális társadalmatok. A sötétség arra irányuló utolsó őrült kísérlete közepén vagytok, hogy megpróbáljanak szítani egy nagy katasztrófát. Ez a háború nem fog megtörténni, mivel vannak olyanok, akik birtokolják azt az erőt, ami megakadályozza ezt. Mindazonáltal a sötétség mindent fel fog használni, hogy elintézze ennek az irracionális konfliktusnak a létrehozását. Dicsértessék a Fény ereje és útjai! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   
Fordítás: Földi Mennyország


The Disclosure Petition II


Anyone from any nation will be able to sign this petition:

http://wh.gov/8wh


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar