Followers

Friday, February 10, 2012

07.02.2012
February 7, 2012 
9 Akbal, 16 Yax, 8 ManikDratzo! Visszatérünk! Azért jövünk, hogy elmondjuk nektek, hogy a Föld titkos szent társaságai nagyon közel állnak a sikerhez. Ezen társaságok keleti és nyugati csoportjai nemrég megszereztek egy sor olyan dokumentumot, amik megerősítik, hogy a sötétségnek már nincs többé beleszólása a világ pénzügyeinek menetébe. Jó sok jelentőségteljes részlet oldódik meg éppen. Ez azt jelenti, hogy a sötétség már nem leküzdhetetlen akadálya a változásnak, és a teljes mértékben emelkedőben lévő Fény diktálja most, hogy mi fog történni a világban. Nézzük, ahogyan a különféle titkos szent társaságok konzultálnak a szakértő Felemelkedő Mesterekkel a teljes tudatosságba vezető következő lépést illetően. Jelenlegi valóságotokat a Mennyország isteni rendelkezéseivel összhangban kell eltörölni, és ennek elkerülhetetlensége a sötétséget végül arra ösztönzi, hogy belássa ellenállásának értelmetlenségét. Mindazonáltal mindegyiküket még mindig egy olyan fajta őrület fűti, hogy akadályokat állítsanak. Itt az idő mindegyikük számára, hogy megértsék, hogy ebben a valóságban egy új kölcsönhatásra és működésre van szükség. 

A Fény kibocsátott egy napirendet, amit évekkel ezelőtt rendelt el Gaia Spirituális Hierarchiája. Ezek a rendelkezések kihangsúlyozzák, hogy újra kell definiálni Gaia ökoszisztémái és a felszíni emberek közötti kapcsolatot. Az emberiségnek ez az Anyatermészetet illető radikális átértékelése akkor fog megkezdődni, amikor az új kormányok a helyükön vannak. Több ezer találmányt kell kibocsátani, melyek meg fogják semmisíteni a föld, a víz, és a levegő szennyezettségét, és megoldják az energia krízist, melyet az elmúlt évszázad során a sötétség kapzsisága és a környezetet illető esztelen kizsákmányolása okozott. Be lesztek avatva a történelmeteket illető tényekbe is, amik valószínűleg fel fognak zaklatni benneteket. Azt kérjük, hogy segítsetek az új kormányaitoknak igazságosan elítélni a korábbi sötét kegyelteket, mivel közelgő feladatotok az, hogy jólétetek és új technológiáitok által valami igazán bámulatossá változtassátok át világotokat, mely boldog mosolyt hoz a Földanya arcára! A jó időknek kell megkezdődnie! Ez magába foglalja az első kapcsolatfelvétel és ezen flotta jótékony természetének felfedését is. 
Első kapcsolatfelvételi flottánk felügyeli mindezt a folyamatot, és értesíti Földi szövetségeseinket és a Felemelkedett Mesterek titkos szent társaságait, hogy az isteni időbeosztás készen áll. A Mennyország falhatalmazott minket, hogy közvetlen módon segítsünk abban, ami most bolygótokon történik. Mint említettük a sötétség tudja, hogy ereje elszállt, és szinte már csak egyetlen tevékenysége maradt, a szándékos provokálás és szabotálás, hogy bomlassza a sok szabadság mozgalmat bolygószerte. Van egy jelentős terv is Irán megtámadására, amit ez év tél vége, tavasz elejére trveztek. Nagyon közelről felügyeljük azokat az erőket, melyek eltökélték, hogy megindítják ezt az alattomos támadást, a Fénynek való ellenállás végső tetteként. Felügyeljük a megmaradt titkos bázisokon szolgáló hivatalnokok elfogását is, és elküldjük őket ugyanazokba a létesítményekbe, amiket a korábbi alkalmazottaik elszállásolásra használunk. Ezek az egyének ellenzik, hogy kiértékeljék bűntetteik terjedelmét és természetét. 
Mindnek elmondtuk, hogy a mi küldetésünk itt sokkal nagyobbá vált egy "galaktikus opciónál". Mi felügyeljük az egész társadalmatok kilépését a sötétség fojtogatása alól, és szabadság és bőség alapú kultúrák együttműködő hálózatává alakulását. Mint láthatjátok, ez egy hatalmas vállalkozás. Összekötő csapatainknak biztosítaniuk kell a helyes lépéseket, kezdve az új globális pénzügyi rendszerre való megszakítás nélküli tömeges átállással, ami az új gondviselő kormányok globális szövetségének teljes támogatásával fog végbe menni. A keleti és nyugati titkos szent társaságok megkezdték ezt az első hatalmas lépést, vagyis számos fő pénzügyi vállalat átvételét, és ezt a bőség kézbesítések fogják követni, és a kormányváltások megkezdése. Mindez elindult. Szorosan együttműködünk Földi szövetségeseinkkel, hogy felállítsuk az új kormányokat, és aztán bejelentsük a globális valóságotokat érintő sok újító és megdöbbentő változást. Számítsatok rá, hogy nagyon rövidesen valami csodálatos bejelentést fogtok hallani! 
Sok Áldás Drágáink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Számos esemény készül megtörténni. Társaink együttműködnek a kulcs személyekkel, hogy megtervezzék az átmenetet dilemmákkal-teli világotokból egy minden igényt kielégítő kegyes megoldásokkal teli világgá. Ez sok elkötelezett lelket igényel, akik hozzánk hasonlóan elhatározták, hogy hatással lesznek ezekre az átmenetekre, lépésről lépésre haladva, letartóztatásokkal kezdve, majd a sok gondviselő kormány beiktatásával. Az utóbbinak szüksége lesz a törvényi rendszerének támogatására és védelmére, és ezek úgy jönnek sorba, ahogyan mondjuk. Ezekkel az első lépésekkel, felállítjuk napirendünkön a következő témák részleteit. Azok akiket kiválasztottak, hogy az átmeneti kormányaitok vezetői legyenek, készülnek nyilvános bejelentéseikkel, és ezt egy sor olyan direktíva fogja követni, ami meg fogja változtatni a mindeddig ismert világotok alaptermészetét. 
Űrbéli és Belső Földi családjainknak kell gondoskodniuk a szükséges védelemről mindenütt, és tanácsokkal is kell szolgálniuk számunkra arról, hogy mit tudunk tenni ahhoz, hogy minden harmonikusan haladjon a teljes tudatosság felé. Elérhetőek olyan új technológiák, melyek növelni fogják a jólétet és a szabadságot, és ez fogja betölteni életeiteket. Egy széleskörű napirend lesz bemutatva nektek, ami védelmezi életetek minden aspektusát, és felemel titeket a példátlan béke és jólét korszakába. A háborúk véget érnek, és egy új fajta emberbarát kormányzás lesz ösztönözve. Meg fogjuk ismertetni magunkat veletek, és megkérünk titeket, hogy tartsátok be az alapvető erkölcsöt, mely fenntartja minden egyén szuverenitását és szabadságát. Megkérünk titeket, hogy tiszteljétek egymást, és együtt az isteni szolgálatban, engedjétek meg nekünk, hogy visszafordítsuk a szennyezés lesújtó mértékét, ami bemocskolja a mi szent élő otthonunkat, a Földanyát. 
Léteznek nagy, szent tanítások, amiknek be kell kerülniük közétek. Együtt ezeket a felhígítatlan egyetemes Igazságokat alkalmazni tudjuk mindenütt világotokban. Számos vallási könyvetek és dokumentumotok át lett írva, és ebben az erősen hígított formában arra alkalmazzák a gazdagok és hatalmasok, hogy darabokra törjék közösségeiteket, és nemzeteket egymás ellen állítsanak. Itt az idő, hogy begyógyítsuk ezeket a repedéseket, és megteremtsük a globális közösség érzetét. Az egység a mi igaz létállapotunk. A Teremtő szent eszközei vagyunk! Alkalmazzuk egységben a mi hatalmas Szeretet és Fény kapacitásunkat arra, kihozzuk magunkból a bennünk rejlő szépséget. Itt az idő a jólétre és az egyetemes harmónia ragyogására! Itt az alkalom mindenki számára, hogy hozzájáruljon a mi egyedülálló képességeinkhez és meglátásainkhoz. Világítsa meg ez a fenséges energia a teljes tudatosságba vezető utazásunk ezen végső futamát. Mutassuk meg a Mennyországnak, hogy mire vagyunk képesek! 
Ma folytattuk a teljes tudatosságba való átmenetetek átbeszélését. Helyi Spirituális Hierarchiátok, a Belső Föld népei, és a Fény Galaktikus Föderációja mind segít ebben a műveletben. Közeleg az első kapcsolatfelvétel pillanata. Üdvözöljük ezt a pillanatot, és ünnepeljük örömben a teljes tudatosságba való visszatérésetek lezárulását. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar