Followers

Friday, January 20, 2012

17.1.2012
Január 17, 2012 
1 Ik, 15 Chen, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Sok dolog történik! A sötét összeesküvés folytatja kétszínű hozzáállását: egyik részről földi szövetségeseinkkel tárgyal, míg másik részről tovább kutatja a kiutat megoldatlan dilemmájából. Figyelmeztettük Földi szövetségeseinket, hogy legyenek résen ezen csoport szokásos tárgyalási taktikáit illetően, mivel szokásukhoz híven semmibe veszik a szabályokat; eltökélt és nyitott hozzáállást színlelnek a tárgyalások céljait illetően, annak ellenére, hogy lelepleztük számos az iránt folytatott titkos küldetésüket, hogy egy olyan "angyalra" leljenek, aki megoldással szolgálhat leküzdhetetlen helyzetükre. Összekötőink tanácsadókként csatlakoztak ezekhez a tárgyalásokhoz, és megkérték Földi szövetségeseinket, hogy követeljék meg, hogy a sötétség azonnal hagyjon fel titkos küldetéseivel a további tárgyalások feltételeként. Megjósolható módon, a sötétség még nem nyilatkozott ezen követelést illetően, és egy kis időt kért! Kértük, hogy az ilyen lépések elfogadhatatlanok legyenek Földi szövetségeseink számára, és még azt tanácsoltuk nekik, hogy egy szilárd időbeosztást állapítsanak meg a feladatok elvégzésére. Ennek hiányában, a dolognak bizonyos következményei lesznek.

Egyértelmű, hogy a sötétség húzza az időt. Azt javasoljuk, hogy a Földi szövetségeseinket alkotó különféle felek jöjjenek össze, hogy egy határidőt követeljenek meg a sötétség teljes önmegadására. Hajlandóak vagyunk felhasználni technológiánkat és személyzetünket arra, hogy az összeesküvőket rákényszerítsük a Földi szövetségeseinknek való hivatalos önmegadásra. A sötétség tökéletesen tudja kiútkeresésének hiábavalóságát, és ezért kijelentjük, hogy: tegyék ezt egyértelművé, és küldjenek nekik egy rendeletet a hozzá tartozó törvényi dokumentáció kíséretében, mely megparancsolja nekik feltétel nélküli önmegadásukat. Legyenek felkészülve arra, hogy alkalmazzák mindent elsöprő katonai és törvény-végrehajtási erőforrásotokat, hogy letartóztassák ezeket a bűnösöket, és bebörtönözzék őket egy olyan helyen, ahol nem tudnak több kárt okozni. A rendelkezésetekre áll a mi technológiánk, hogy biztosítsuk ezen letartóztatások sikerét, és aztán az új kormány megalapítását, mely lehetővé teszi a régóta várt bejelentéseket. Ez idáig nem kaptunk választ Földi szövetségeseinktől, és így elküldtünk a válaszért több Agarthai összekötőt. Földi szövetségeseink különböző kontingensei most egy akciótervet állítanak össze.

Amint ezt a tervet jóváhagyják, elkezdhetjük használni technológiánkat arra, hogy teljesen lekorlátozzuk a sötét összeesküvés tevékenységét. A legfelsőbb prioritás azt, hogy teljesen leállítsuk azokat a tevékenységeket, amikkel egészségeteket és lényeteket vették célba. Ígéretet tettünk az 1998-as megállapodással, hogy csak olyan dolgokat teszünk meg, amiket jóváhagyott Földi szövetségeseink egy speciális tanácsa. Ehelyett van egy terv, ami kieszközöli, hogy teljesen le tudjuk állítani ezeket az ellenetek irányuló aljas intézkedéseket. Addig arra van felhatalmazásunk, hogy csak részlegesen korlátozzunk bármely olyan cselszövést, amit a sötét összeesküvés el kíván követni ellenetek. Ebben a tekintetben, képesek voltunk bevenni földalatti bázishálózatukat, és működésképtelenné tenni a fő szállító-létesítményeiket, de alig várjuk, hogy képesek legyünk teljes mértékben elvégezni a munkát. Közben felügyeljük a megmaradt beavatkozó tevékenységeik rátok való hatásait, és medikus csapataink ahol az helyénvaló, olyan terápiákat alkalmaznak, melyek megakadályozzák, hogy ezek a bomlasztó intézkedések bármelyike is eltéríthesse a testetek teljes tudatosságra való felkészítésének Mennyei feladatát.

Mindezek a tevékenységek, mint azt mostanra már tudjátok, csupán a kezdetei annak, amit véghez kívánunk vinni, és nagyon várjuk már, hogy képesek legyünk szabadon tevékenykedni bolygótok körül. A sötétség fennmaradt létesítményei mára csupán kellemetlenkedési értékkel bírnak, amit mi leredukáltunk egy felettébb primitív állapotra. Mindazonáltal teljes munkát kívánunk végezni, és aztán figyelmünket arra fordítjuk, hogy ellássuk világotokat technológiák sorával, melyek képesek könnyedén megtisztítani a levegőtöket, szárazföldeteket, és a vizet. Az óceánjaitok gyökeresen meg fogják változtatni áramlataikat, és ez akkor fog megkezdődni, amint bolygótok vizei megtisztultak. Ez fel fogja gyorsítani az óceán fenekének kiemelkedési rátáját, ugyanis ez a művelet jelenleg minimálisan folyik. Amint a tisztítás kész, Gaia minden héten könnyedén meg tudja négyszerezni ennek a mértékét. Figyeljük, ahogyan a bolygótok szokásos tektonikus mozgásának óceáni és kontinentális aspektusai óriási átalakulásra készülnek elő, ami ki fogja emelni a három elveszett kontinenst az óceán fenekéről.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Mindannyian keresztül megyünk azon a szent összpontosításon, mely oly különlegessé tette minden egyes elmúlt életünket a Földön. Tisztelgünk mindegyikőtöknek akik évszázadok óta támogattátok a Fény elhozatala érdekében végzett minden egyes küldetésünket a Föld népei számára. Több ezreket sorolunk ide, és örömmel állunk a teljes tudatosságba vezető ösvényetek mögött. A titkos szent társaságok, melyek fenntartják munkánkat, a Himalájába, a Grand Teton-ba, és számos szent hegybe lehorgonyozták áldásaikat. Az az óriási gazdagság, amit mi felhalmoztunk, most arra lesz felhasználva, hogy Szeretetet, Fényt, és békét hozzon mindannyiótok számára! Az események közelednek ahhoz a ponthoz, ahol a sötétség befolyása el lesz távolítva rólatok. Az Agarthai család a Belső Földön készen áll üdvözölni titeket a speciális kristályvárosokban, melyek a teljes tudatosságba való visszatérésetekre lesznek használva. A régóta titokban tartott technológiák és a Föld valódi történelmének leleplezésével kapcsolatos munkánk hamarosan megkezdődik. Ujjongunk, hogy igen rövidesen nyíltan megjelenhetünk és megtaníthatunk nektek számos dolgot arról, hogy kik vagytok valójában, és hova tartunk isteni szinten!

A sok titkos társaságunk most fejezi be az előkészületeit annak, hogy bemutassuk az igazságot arról, ahogyan a sötétség saját hasznára manipulálta társadalmaitokat közel 13 évezrede. Új kormányzás jön létre, és mérhetetlen gazdagság lesz felhasználva arra, hogy megteremtsék a bőség és kreativitás korát mindenki számára. Ezzel a pillanattal számolva, mi elkülönítettük ezt a vagyont, hogy biztonságban tartva megóvjuk azt a sötét összeesküvés karmaitól. Az a hatalom, amit ez a pénz adományoz, segíteni fog nektek a sok sötétség kreálta irányításotokra és szolgaként tartásotokra szolgáló intézkedés mögötti igazság megkeresésében, és most a Mennyország isteni hatalmának van egy meglepetés a tarsolyában ezen ellenszegülők számára! Ugyanakkor most készen álltok a bámulatos igazságok és azon technológiák befogadására, melyek szabaddá tesznek titeket. Üdvözlünk mindenkit, akik távolról eljöttek segíteni a teljes tudatosságba való visszatérésetekben. Ez valójában a Mennyország egyik ajándéka!

Szabadságban és örömben fogjátok kegyesen elfogadni helyeteket a Mennyországban és a fizikaiságban. Fizikai Angyalok lesztek, akik Szeretetben és szolgálatban viszik végbe a Teremtő Isteni Tervének kibontakoztatását. Ez a szent küldetés egy kollektív küldetéshez fog vezetni, ami magában foglalja a fizikaiság összes emberiségét. Szeretettel és Fénnyel öleljük magunkhoz az isteni feladatokat, melyben nekünk együtt kell működnünk. Sok bölcsességet szereztünk, és Isteni Akaratunkat arra használjuk, hogy Fényt hozzunk ezen fizikai Univerzum minden szegletébe. Sokat várnak tőlünk! Fizikai Angyalok csodálatos kollektívája vagyunk, akik ideiglenesen egy tudatlansággal és szenvedéssel teli sötét barlangba vesztünk. A Földanya mint mi is, egy nagy Fénylényként tér vissza, akit fenn fogunk tartani, és Szeretni fogunk szíveinkkel és szent Létezésünkkel. Örvendezzünk és áldjuk a Mennyországot a mi Szeretetünkkel és Fényünkkel!

Ma megbeszélésünket arról folytattuk, hogy mi történik körülöttetek. Gaia kész a teljes tudatosságba lépni. Jöjjünk mindannyian össze, és használjuk kollektív képességeinket arra, hogy ledobjuk a sötétség láncait. Itt vagyunk, hogy segítsünk nektek, és megünnepeljük a teljes tudatosságba való visszatéréseteket! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar