Followers

Friday, December 16, 2011

13.12.2011


December 13, 2011 
5 Manik, 0 Mol, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk a globális vakáció előestéjén! Valóságotok folytatja az 5. dimenzióba emelkedését. Ezt a folyamatot jelzi a Földanya egyre csak emelkedő alaprezonanciája. Gaia most egy sor szülési fájdalmon megy keresztül, mellyel párhuzamosan hasonló változás történik galaxis szerte. A galaktikus mag egyre jobban növeli a null-pont energia mennyiségét, ami eljut a legtávolabbi sarkokba is, és a Fény mennyisége eléri azt a pontot, ahol a sok 3D-s valóság rákényszerül, hogy 5D-s valósággá váljon. Ez a szent forgatókönyv, egy másik kozmikus jele annak, hogy a világotokon lévő sötéteknek nincs már több idejük rá, hogy élvezzék fennhatóságukat, és elkerülhetetlen, hogy a legfelsőbb szabad akarati választásuk szerint járuljanak hozzá a helyzet valóságához. Mint tudjátok, a naprendszeretek készül egypólusú állapotúra váltani, ami megmagyarázza a Nap meglehetősen különös viselkedését, és a naprendszeretekben lévő bolygók igen magas aktivitását. Figyeltük ezeket a drámai változásokat részletesen, és tudjuk, hogy milyen kis idő van már csak hátra új valóságotok megszületéséig!

A helyzet természete, melyben találjátok magatokat, azt igényli, hogy a "jelenlegi eseményeket" egy sokkal gyorsabb léptékben kell rendbe tenni, ami azt jelenti, hogy egy erősebb szerepet kell felvállalnunk ügyeitekben. Mostanáig erre úgy ekintettünk, hogy a különféle Fénycsoportok igazán képesek ezt kezelni. Világosan meghallgattuk, ahogyan Földi szövetségeseink kifejetették a hivatalosan bejelentésre kerülő közzétételt megelőző lépcsők sorát. Mindazonáltal most szilárdan azt állítjuk, hogy ezeket a lépcsőket egy rövidebb időkeretbe kell szűkíteni, és azoknak a tetteknek, melyek ezen stádiumokat védik, sokkal gyorsabban kell megtörténni. Ebből a célból, átdolgoztuk ezeket a lépcsőket, és bemutattunk egy sokkal tömörebb alternatívát Földi szövetségeseinknek. Arra számítunk, hogy ezek a találkozók leszűkítik az időkeretet arra, amit eredetileg kaptunk, és előre hozzák a közzétételi híradásokat. Részünkről megnöveltük a kapcsolattartó csapatok számát azzal a céllal, hogy elérjük ezt a gyorsabb célt, és értesítsük róla a sötét összeesküvést, hogy elbocsátásuk ideje elérkezett.

A sötét összeesküvés felhasznált minden eszközt amit úgy vélt, hogy késleltetheti a valójában megállíthatatlant. Az utolsó évtizedben a személyzetünk megtudhatott több mindent ezekről az erkölcstelen semmirekellőkről, ahogy figyeltük őket arra szolgáló végtelen terveik forralása közepette, hogy Földi szövetségeseinket távol tartsák céljaiktól. Értjük, hogy a Mennyország mit tett az elmúlt öt évben, és
most szándékunkban áll véget vetni gyorsan hanyatló világotok színpadának. A Mennyország vágya az, hogy a különféle projektek és a hozzájuk társított pénzek most hatályba kerüljenek. Új kormányzás kell, hogy megtegye ezt, és azon lépések sorozatát, melyek ennek a minden érintett számára egyértelműen ismert dolognak a véghezviteléhez kellenek. Korábban Földi szövetségeseink számára ezt a munka befejezésének hívtuk. A jelenlegi hatalmi struktúra valójában az, hogy nem túl jó emberek nem túl jó helyen tartják fenn a kártyavárat, és ez a kártyavár most annyira összetöredezett, hogy már csak a szokás hatalma tarja fenn. Mindössze egy ügyes lökésre van szükség, ami padlóra juttatja azt, és ezt szándékozzuk mi megtenni, ha a "fehér lovagjaitok" nem tudják ezt gyorsan elvégezni.

A mi véleményünk az, hogy az első kapcsolatfelvétel legalább egy évtizede van halogatva. Ezért a mi tervünk az, hogy mozgásba hozzuk azokat az eszközöket, melyek megindítják ezeket a lépéseket, melyekre fent utalunk. Az elmúlt hónapban a Mennyország megkezdett egy speciális áldássorozatot, hogy biztosítsa szent küldetésünk első terv szerinti kivitelezését. Testőrzőitek olyan pontra juttatnak titeket, ahol a sötétség már nem tudja többé megakadályozni a teljes tudatosságba való visszatéréseteket, és ezek az átalakulások lángra lobbantottak egy nagy vágyat az iránt bennetek, hogy megszabaduljatok a korlátozott tudatosság béklyóitól. Arra vágytok, hogy teljesen integrált és bölcs Lények legyetek, és a jelenlegi tudatlan és visszatartott állapototokban való maradás már nem opció számotokra. Ez világosan látható, ahogyan reagáltok a különféle elnyomásokra, melyeket kormányaitok alkalmaznak, hogy összezúzzák szabadság iránti vágyatokat. Ezek a lépések teljesen kontra-produktívak! Szándékunkban áll megérkezni a nagyon közeli jövőben, és véget vetni hiábavaló gyengeelméjűségüknek!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Áldunk titeket drága Szívek! A remény és igazság üzenetével jövünk! Jelenleg épp befejezzük az Agarthaiakkal és a titkos szent társaságokkal azokat a projekteket, melyek biztosítják a kézbesítéseiteket. Továbbá felügyeljük a végső jogi védőkorlátokat, melyek megfosztják az Egyesült Államok Vállalatot az Amerikai Kormány iránti bármilyen követelésüktől. Így megtisztul az út azon erők számára, akik az igazságos "jog szerinti" kormányzást képviselik, hogy visszavegyék azt amit 150 évvel ezelőtt oly érzéketlenül eltulajdonítottak tőlük. A sötét összeesküvés elvesztette az amerikai nemzet feletti rendelkezését, és csak addig foglalja a hatalom székét, míg be nem fejeződnek ezek a végső törvényi ügyek. Amint ez megtörténik, arra számítunk, hogy az isteni koalíció által elfogadott napirend megkezdődik. A mi célunk felügyelni ezeket a létfontosságú tetteket, és bebiztosítani magunkat, hogy az oly régóta beígért kézbesítések a terv szerint történjenek.

Közben az űrben lévő családunk elrendezte a lényeges manővereket, melyek lehetővé fogják tenni a fent leírt tettek megtörténését. Ezen tettek célja az, hogy szabadságot adjanak nektek, és ezen szépséges zöldeskék bolygónak a független polgáraiként való jogaitokat. Ráadásul sok olyan dolgot végzünk, melyek a teljes tudatosságba vezető ösvényen tartanak titeket. Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni a természetes állapototokba való visszajutásotok fontosságát. Ebben a Létállapotban valóban bámulatos és hatalmas őrzői vagytok a Fénynek. Eggyé váltok velünk, és újraegyesültök Belső Földi családotokkal, hogy egy igazán létfontosságú összetevőt hozzatok létre a Fény Galaktikus Föderációja számára. Sok dolog fog történni a közeljövőben, ahogy a galaxis beteljesíti a Fénybe való hosszú átmenetét. Sok eseményre van szükség, és a mi küldetésünk az, hogy biztosítsuk a Mennyországot róla, hogy ez az isteni terv irányelvei szerint történik!

Jelenlegi feladatunk az, hogy előkészítsük mindegyikőtöket tudatossági átalakulásotokra, és egy oktatási projektbe kezdünk azt illetően, hogy kik vagytok valójában spirituális és érzelmi tekintetben. A sötétség arra számított, hogy állandó csalódottságotok és élelmeitek irányítanak titeket, és meg kell mutatnunk nektek, hogyan változtassátok át ezeket a lenyomatokat, és így téve fektetjük le az utat új valóságotok számára. Eltökélten vezetünk titeket lépésről lépésre, hogy újonnan ráeszméljetek önmagatokra és képességeitekre. Amikor töretlen pozitív hozzáállást tartotok fenn, és ezt arra használjátok, hogy egy célt vizualizáljatok nagy részletességgel, csodák történnek; amikor ezt csoportosan teszitek, a változás megtörténik. Az avatatlanoknak nehéz megérteniük hogyan is működik ez, és ez időt és siker iránti elkötelezettséget igényel. Mindazonáltal a potenciálotok valójában korlátlan! A következő lépés az, hogy leteszteljétek ezeket az igazságokat, és megmutassátok magatoknak, hogy milyen hatalmasok is vagytok valójában!

Ma átnéztünk néhány eseményt, melyek egváltoztatják valóságotokat. Felülvizsgáltuk amit elvégeztünk, és ami még hátravan, az a befejezés. Felemelkedett Mestereitek és az ő szövetségeseik rendkívül közel állnak néhány áttöréshez, ami jelezni fogja, hogy győzelmetek készül megtörténni! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website:
Planetary Activation Organization
  


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
Originals and translations of Galactic Messages available athttp://despertando.me/

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar