Followers

Sunday, October 16, 2011

Október 4, 2011


Október 4, 2011 
13 Caban, 10 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok gyorsan halad ahhoz a mágikus ponthoz, ahol a hatalmon lévők felfedezik, hogy a dolgokat nem tudják már kezükben tartani, és a Földi szövetségesek irányába való hajthatatlan engedetlenségük a várt törésponthoz érkezik. A következő lépésük az, hogy megtárgyalják, hogyan a legjobb feladni magukat. Az elmúlt néhány hét is azt mutatja, hogy a sötét összeesküvés követői még a levegőből is pénz akarnak kihúzni. Most ezek a hihetetlen mesterkedések készülnek befuccsolni, mivel gyakorlatilag már nem maradt elég mozgásterük. Egyre csökkennek azok a rezsimek, melyek nyíltan, vagy titokban őket támogatják, és számos kulcsszemélyük titokban valamilyen feladási módot keres, és hogy megmutassa hogyan lehet ezt megtenni. A mi célunk az, hogy a kezünkben legyenek azok, akik ennek a globális szervezetnek, melyet mi sötét összeesküvésnek hívunk, a központi irányító részét alkotják. Őrizetbe venni őket, ami lehetővé teszi az új kormányzás, és Földi szövetségeseink fő céljainak felállítását. Örömmel, ugyanis ez most kész áldott valósággá válni! Már csak néhány lépés marad, mielőtt végre helyre rakjuk ezt az egész ügyet.

 Ahogy erőink körülveszik a sötét összeesküvést, ez a megbízhatatlan szervezet mint mindig, most is last-minute gonoszkodásokat forral, melyek célja olyan sorozatos nemzetközi incidensek kirobbantása, amik késleltetik az elkerülhetetlent. A sötétek mélységesen tisztában vannak azzal, hogy jelenlegi dilemmájukból kiút már nem lehetséges, és mindaz amit tehetnek, az az, hogy hatalmasakat próbálnak kockáztatni annak érdekében, hogy nehogy tönkremenjenek. A katasztrófapolitika a végső kétségbeesett trükkjük, és ez a reálpolitika az erősségük. Figyeljük őket, ahogy mindenféle incidenseket és ügyeket gyártanak, hogy zűrt okozzanak a Közel Keleten, Európában, és Latin Amerikában. Az összes ilyen csavar végül kudarcra van ítélve; mindazonáltal mindent megtesznek, hogy elhalasszák az elkerülhetetlen eseményt. Az összes ilyen csűrés-csavarás ellenére azonban, utoléri őket az a pillanat, amitől a sötétség retteg. A "játékok" széllel szemben mennek, és itt az idő a sötétség számára, hogy feladja, és engedje Földi szövetségeseinknek felvenni a hatalom gyeplőit.

 A sötét összeesküvés ezen leszerelése jelenleg az elsődleges célunk. A sötétség és annak sok üzlettársa már régóta akadályozza a jóléti alapok kiosztását és a kormányzás átvételét. Összekötő csapataink, az Agartha-ból kiválasztott személyzettel együtt arra törekednek, hogy ez meglegyen, és gyorsan. Tönkretettük a legtöbb fontos Észak Amerikai földalatti bázist, és a vele kapcsolatban álló alagút rendszert. Szabotáltunk egy sor tervet, amiket arra szántak, hogy feldúlják Észak Amerikát és így akadályozzák meg törvényes gyarapodásotokat. A következő lépés nem csak az, hogy izoláljuk őket és megtagadjuk tőlük különleges exotikus fegyvereik használatát, hanem az is, hogy elegendő számban tartóztassunk le alárendeltjeik közül ahhoz, hogy kétségeik se maradjanak azzal kapcsolatban, hogy itt a vége. Minden most a feladásukon múlik, mivel a kézbesítések követik az új kormányzás kiemelkedését. A bejelentések akkor egy új kezdetet jelölnek világotok számára!

 Ez az új valóság lehetővé teszi a közzétételt és a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. A megállíthatatlan spirituális forradalom közepén vagytok, ami új kormányzást, egy új pénzügyi rendszert, és korlátlan jólétet eredményez. Ez lényegében véget vet az évezredes globális idegengyűlöleteteknek, és lehetővé teszi a közzétételt. A hatalmon lévők képesek lesznek elmondani, hogy világotok hogyan képes hatékonyan repeszteni. Egy új módszere lesz bevezetve annak, ahogyan a dolgokat végzik, és ez az egység, valamint új ötletek és koncepciók szabad és nyílt eszmecseréje iránti egyre növekvő elhatározást fog tükrözni. Ezek lesznek az első üdítő lépések a galaktikus társadalom szuverenitása és csodái felé. A vezetőitek a mennyei spirituális őrzőitek tanácsival összhangban fognak irányítani titeket. Vissza kell térnetek egy olyan létállapotba, amilyenek akkor voltatok, amikor az ősi Atlantisz idején eszközök által arra kényszerítettek titeket, hogy hagyjatok fel a teljes tudatosságba való újjászületéssel. Itt az idő, hogy üdvözöljétek akik valóban vagytok, és abban a birodalomban, amelybe valóban tartoztok. Balik kasi da! (Szíriusziul Üdvözlünk otthon, Utazó!)

 Sok Áldás, a Felemelkedett Mesterek vagyunk! Jelenleg világotok egy igazán nagy eseményre készül! Az emberi társadalom évezredek óta vagy az Anunnakinak, vagy földi kegyeltjeinek a könyörtelen kezei alatt állt. Az emberiség addig soha nem ízlelte meg azt a személyes szuverenitást és belső szabadságot, amit Atlantiszban élvezett. Ez most megváltozik! Olyan incidensek történtek a bolygó számos részén, melyek felállítják a színterét egy nagy ugrásnak az emberiség számára. Rövidesen olyan események fognak történni, melyek legyengítik végre a sötétség évezredes uralmát. Ezek a fejlemények közvetlen eredményei olyan speciális megállapodásoknak, amiket először múlt tavasszal kötöttek meg Európában, és aztán szép sorban megállapodtak több mint 180 nemzettel. Aztán merész manőverek rohama kezdődött ezen a nyáron, melyek véget vetnek a sok sötétség által üzemeltetett földalatti létesítmény, és a hozzá tartozó alagutak létezésének. Ezek az akciók vezettek ahhoz, hogy tízezreket tartóztassanak le a sötétség alárendeltjei közül.

 A letartóztatások most gyorsan haladnak azok irányába, akik már régóta szoros gyeplővel vezetik a sötét összeesküvést. A közelgő letartóztatásuk egy új korszakot indít meg az emberiség számára, melyben a Fény légiói vezetnek titeket és világotokat vissza a teljes tudatosságba. A Felemelkedett Mesterek isteni rendjeinek és azok emberi társainak elsődleges küldetése elvezetni az utat egy tömeges Felemelkedésbe. Más szóval Mindannyiótok győzedelmes visszatérésébe ahhoz, aminek lennetek kell: fizikai Angyalok, akik a Teremtő isteni tervét hajtják végre a fizikaiságban. Szorgosan figyelünk és dolgozunk azon, hogy elérjük a szent célt, és az idő ennek megtörténésére elérkezett. Egy sor hatalmas ugrással, amit a Mennyország tervezett meg és a mi mennyei és űrcsaládjaink segítettek, ismét azon fenséges Lényekké váltok, melyek valójában vagytok!

 A Mennyország igencsak régen tervezte el ezt a dicsőséges metamorfózist. A sötét birodalomba való merülésetektől azt akarták, hogy megtörténjen, de azzal a különleges céllal, ami most érkezett el. Sötét odüsszeiátok során sok mindent tanultatok, és ez a bölcsesség arra lesz felhasználva, hogy véghezvigyétek ennek a galaxisnak a sötétből Fénnyé való átalakítását! Sok tekintetben, a mi közös munkánk épp most kezdődik. Eónokkal ezelőtt, mi Felemelkedett Mesterek, egy utazásba kezdtünk, hogy visszavezessük az emberiséget a Fénybe, és az egész galaxis számára végzett Szeretet misszióhoz. Először lassú volt a haladás. Számos akadály volt, és a Fényhez vezető út szinte lehetetlennek látszott. Mindazonáltal a Szeretet és annak következményei, az isteni kegy, megerősített minket abban, hogy elérjünk egy igazán fenséges győzelmet! Ami most hátravan, az egyszerűen az első kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, és azon végső szükséges lépések végrehajtása, melyek megelőzik azt, hogy a teljes tudatosság közös valóságunkká váljon.

Ma kifejtettünk több dolgot arról, hogy mi történik világotokban. Most nagyon közel vagytok ahhoz, hogy egy új valóságot lássatok megnyilvánulni. Ez azt jelenti, hogy nem csak új kormányzást, új kincstári, pénzügyi, és gazdasági rendszert, hanem egy bőséges jólétet is mindenki számára. És ez épp most kezdődik! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar