Followers

Sunday, October 16, 2011

Szeptember 20, 2011


Szeptember 20, 2011 
12 Akbal, 16 Zip, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok tovább folytatja az átmenetet. Figyeljük, hogy társadalmaitok összes alapkonstrukciója az összeomlás közepén van; gazdasági és kormányzati struktúráitok, és szintúgy filozófiai és alapvető erkölcsi kódexetek is rendellenes működésben van. Ezek a különféle társadalmi platformok vagy hosszú hanyatlás végéhez érnek, vagy összeomlanak. Mindazonáltal mi azt is látjuk, hogy a romok alól, valami teljesen új és más emelkedik. Épp új hitrendszereket vesztek fel, melyek kezdik felváltani a régieket. Ennek a drámai átmenetnek a mélyén rejlenek a mi Földi szövetségeseink ambiciózus programjai, és ezek majdnem készek arra, hogy egy új gazdasági és politikai világot manifesztáljanak az egész globális társadalom számára. Nagyon örülünk, hogy ezek a dolgok ilyen széles skálán történnek, de arra vágyunk, hogy sokkal gyorsabban gördüljenek ki! Megkértük az Agarthaiakat, hogy gyakoroljanak nyomást Földi embertársaikra, hogy megnöveljék a felszínlakók társadalmát érintő változások mértékét.

 Válaszul, az Agarthaiak úgy döntöttek, hogy megkérik a Felemelkedett Mestereket, hogy avatkozzanak be, és kérjék, hogy világotok szent titkos társadalmai lépjenek elő és álljanak a Földi szövetségesek globális megállapodásai mellé. Az idő komolyan elérkezett arra, hogy beiktassanak új kormányokat és egy új gazdasági rendszert. Ezek a tettek lényegesek ahhoz, hogy lehetőségünk legyen a közzététel zászlaja alatt felfedni technológiáinkat és magunkat nektek. A Mennyország kiadott egy sor dekrétumot, ami megadja a mandátumot nekünk arra, hogy végrehajtsunk egy teljes első kapcsolatfelvételt veletek, és ez az esemény Földi szövetségeseink teljes támogatását igényli, és különösképpen a Felemelkedett Mestereitek fenséges energiáit. A sötétség botladozik, és kicsúszik kezéből világotok hajdani hatalmas fojtogatása. Ami hátravan, az a végső lökés, melyben a Fény érői most eltávolítják a sötétség maradványait. Erre a tettre várunk, ami annyira lényeges megjövendölt globális jólétetek és a Fénynek elkötelezett új kormányok kiemelkedéséhez.

Ez a létrejövő valóság a Mennyország nagy tervei által van támogatva, és minden abban segít minket, hogy ezt győzelemre juttassuk. Mindazonáltal, mint azt állandóan mondjuk, több kell ennél. Birodalmatokat egy nagyon erőteljes összeesküvés vezérli, melynek tagjai mindenütt megtalálhatóak, ahol pénz és hatalom lebeg. A sötétség tagsága széleskörű, vannak köztük akik bármi áron növelni kívánják hatalmukat, és vannak olyanok, akik hajlandóak ravasz módon olyannyira lazára venni szorításukat, hogy mások úgy érezzék, hogy hatalmuk csökken. Azt kértük, hogy azonnal zárják ki teljesen ezeket a sötét egyéneket minden fajta tárgyalásból, mely Földi szövetségeseink és azok közeli társai között vannak az új pénzügyi rendszer, vagy az új kormányok összeállítása tekintetében, mivel az ilyen egyének csak eltorzítják és késleltetik ezeknek a terveknek a végrehajtását. Agarthai unokatestvéreink teljes mértékben értik ezt, és kisöprik a korábbi sötét összeesküvés erőit a Földi szövetségesek által megalakított koalícióból.

 Lényeges, hogy azon csoportok ellen, akik a Fénynek vannak elkötelezve, ne áskálódjanak sötét egyének a véget nem érő hadicseleikkel. Gondos felügyeletünk felfedte, hogy ezek a sötét kollaboránsok hogyan ássák alá és akadályozzák művészi szinten a belső csoportdinamikáját azoknak, akik egy új pénzügyi és kormányzati rendszert formálnak, és így alapos és gondos kigyomlálását kértük ezeknek a csoportoknak, ami azonnal meg is történik globális szinten. Azért ismételjük ezt a kérést ebben az üzenetben, mert létfontosságú, hogy ezek a tettek olyan gyorsan menjenek végbe, amennyire csak lehet. Világtársadalmatok egy nagy felkelés agóniájában van; a rabul ejtettek mindenütt megszabadulásukat keresik zord mestereiktől, akik a sötétség módszereit használják arra, hogy megtartsák betegesen megszerzett zsarnokságukat. A szabadság és alapvető emberi méltóság szolgálatában való feltörés egyre fokozódik világotokon, és ez épp ahhoz illeszkedik, hogy amit oly régen megjövendöltek, az most felvirágoztatja és beteljesíti amibe ezek a bátor egyének oly hevesen belekezdtek!

 Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Sokan közületek nem tudják kik vagyunk. Olyan embertársaitok vagyunk, akik sok életet éltek a Földön, még mielőtt felfedezték a halhatatlanság (felemelkedés) titkát. Akkor úgy döntöttünk, hogy fontosabb itt maradni és elvezetni az emberiséget ehhez a csodálatos eseményhez, mint felemelkedni és a Szellem birodalmainak kegyes részévé válni. Itt vagyunk, hogy mindannyiótokat Igazi Énjébe juttassunk: egy felemelkedett, teljesen tudatos Fénylénybe. Generációk óta együtt dolgozunk a mi különböző titkos társadalmainkkal, hogy egy új valóságot hozzunk elő, ami Fénnyel, Szeretettel, és jóléttel van tele, és most a megvalósulás szélén áll. A sötét összeesküvés egy olyan sarokba lett szorítva, ahonnan nem tud megszökni, és világotok most egy Fénnyel teli entitássá való transzformációját várja, amit már mi rég megjövendöltünk. Teljes mértékben tudjuk, hogy időnként milyen frusztráló lehet ez a végső "lépés" az új valóságba. Tartsátok meg a Fényt erősen és magasan Drágáink, és figyeljétek a kibontakozó csodákat!

 Ennek az új kornak a hajnala megtör mindent körülöttetek. Azt látjátok, hogy drámaian megváltoztatja a Közel Kelet arculatát, és elkezdi sok latin-amerikai nemzetben megváltoztatni a Földanyához való hozzáállást. Hasonlóképpen, épp most kezdődik egy felkelés a status quo ellen Afrika és Ázsia számos részén. Ezek a kezdeti jelek arról informálnak, ami fel fog fényleni nektek a Csendes óceáni régióban, Európában, és Észak Amerikában. Szent Germain és az alapítványa zöld utat adott a hatalmas vagyon kiosztásának a megkezdéséhez, melyet közel négy évszázadon át gyűjtöttek össze az ő World Trust-jében. Ezek az összegek igazán meghökkentőek! Ezzel a kifizetéssel karöltve lesz kivitelezve az elrendelt kormányzati váltás egy törvényes és hivatalos módon. Ezek az elemek együtt örökre megváltoztatják valóságotok alaptermészetét.

 Jelenleg ennek az új kornak a szélén vagyunk. A Mennyország olyan ünnepélyes rendelkezésekkel állt elő, amik a Galaktikus Föderáció hajóinak egy óriási flottáját küldték a naprendszerbe azzal töltekezve, hogy megindítsanak egy velünk való első kapcsolatfelvételt. Üdvözöljük ezt az isteni beavatkozást, és alig várjuk az újraegyesülést a mi Belső Földi unokatestvéreinkkel, akik már régóta nyújtanak menedéket nekünk és védelmeznek minket, és a mi különféle titkos és szent társadalmainkat. Ezek a társadalmak formálták meg szilárd alapját annak az új Fény-orientált társadalomnak, amit létre kell hozni világotokon. Hamarosan Agartha birodalma és a felszíni birodalom összefonódik, ami egy egyedülálló galaktikus társadalmat eredményez, mely eljut a Vénuszra és a Marsra is. És ez az új csillag-nemzet az, amit rövidesen velünk együtt üdvözölni fog az Univerzum.

 Ma folytattuk a változásokon keresztüli utazásunkat, ami az első kapcsolatfelvételhez és a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez fog vezetni. Örülünk, hogy ezen bámulatos események ideje közeledik. A flottáink és a Felemelkedett Mestereitek készen állnak, hogy egy szempillantás alatt átalakítsák valóságotokat! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar