Followers

Sunday, November 6, 2011

Október 18, 2011


Október 18, 2011 
1 Batz, 4 Tzec, 8 Manik

Selamat Balik! Örömteli állapotban térünk vissza! Számos fronton történik haladás, ahogy mozgásba hozzuk azokat a rendelkezéseket, melyek rövidesen lehetővé fogják tenni a finanszírozások megkezdését. Ezzel egyidejűleg, a Földi szövetségeseinkkel folytatott találkozósorozatok tisztáztak bizonyos félreértéseket Földi szövetségeseink és mi közöttünk. Ezek a megbeszélések sok kérdést felvetettek, melyek nyugtalanítottak több csoportot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell lefolytatni a bejelentési eljárást, és ez ahhoz vezetett, hogy tettünk néhány korrigálást a híradás tervezetünkben. Ezek a kis zökkenők most megoldódtak, és most készen állunk felhasználni technológiánkat arra, hogy felgyorsítsuk új valóságotok előhozásának következő fázisát. Más téma, hogy voltak különféle civódások azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan kell bevezetni a közzététel végrehajtását, és ezek feltartottak dolgokat. Lényegében mindez a prioritással volt kapcsolatban, és azzal, hogy hogyan a legjobb megoldani a sötét összeesküvés eltávolítását. Ez a téma felvetett különféle erkölcsi és jogi kérdéseket, melyek az összeesküvés végső feladásának dokumentumait illetik, és ez is megfelelően elrendeződött. Úgyhogy most állt elő a terep arra, hogy a sötétség kegyeltjei el legyenek távolítva a hivatalból.

Ez a jelenlegi idő egy lehetőséggé vált számunkra, hogy átnézzünk mindent, ami a felfedéssel és az első kapcsolatfelvétellel kapcsolatos. Az a politikai rendszer, mely uralja világotokat, természetesen a sötét összeesküvés egy konstrukciója. Különféle titkos szent csoportok állítják össze azokat az eljárásokat, amikkel gondviselő kormányok váltanak le hivatalos módon sok nemzetet Ázsiában, Afrikában, és Európában. Ennek célja a sötét irányítás minden utolsó kis nyomának is az eltávolítása, és hogy hatalomra juttassa azokat az egyéneket és csoportokat, akik elkötelezték magukat új valóságotok manifesztálásra. A közzététel simán fog menni, amint egy spirituális irányú tudatosság kiemelkedésének régóta elkötelezett csoportok, és új kormányzás áll a kormánykeréknél. Felemelkedett Mestereitek összehoztak egy globális hálózatot, ami tartalmazza Agarthai unokatestvéreiteket és minket is. Már számos bank, bolygó szerte elfogadja az új nemzetközi pénzügyi szabályokat, és ezek a szabályok egyetemesen fognak hatályba kerülni, amint a sötétséget levezetik a hatalomról.

Az első kapcsolatfelvételi flotta új emberi csillagnemzet tagokkal bővíti tagjainak listáját. Bővítjük a speciálisan képzett tanácsadók számát, és összepárosítjuk személyes tanácsadóitokat származási helyeitekkel, mivel felfedeztük, hogy kényelmesebb lenne olyan csillagnemzetből érkező tanácsadóval lennetek, akinek ősi génjei erősen bennetek vannak. Szándékunkban áll ezt a végső tudatosságváltást olyan könnyűvé és bájossá tenni, amennyire csak lehet, és amint felveszitek új teljes tudatosságú identitásotokat, fel tudjátok idézni ősi előéleteteket. A sötétség is körültekintő volt ősi genetikátok fontosságát illetően, hogy kontrolláljon titeket, és létrehozta a hierarchia fogalmát, és arra késztetett titeket, hogy azt gondoljátok róluk, hogy ők "jobbak" a közembereknél. Atlantisz bukását követően, az első korszakban jött létre az Anunnaki, és így mindannyian egyfajta "keverékekké" váltatok, ami elég nevetséges!

Minden csillagnemzet kifejlesztett egy egyedülálló kultúrát, amire büszkék is. Kulturális fesztiválokat tartunk galaxis szerte, melyeken különféle táncokat, kántálásokat, és rituálékat mutatunk be, melyek minden csillagnemzet számára egyedülállóak. Bizonyos galaktikus évenként, összejövünk gyógyítani és fenntartani ezt a galaxist, és üdvözöljük csillagnemzetetek csatlakozását ehhez a mesés elegyhez. Tudjuk, hogy össze fogtok jönni az Agarthaiakkal, hogy ugródeszkát formáljatok ahhoz, amit alkotni fogtok. Az egyik legbámulatosabb bolygórendszert birtokoljátok a galaxisban, és ahogy elkezditek birtokba venni a négy víz-világotok belső birodalmait, akkor fogtok összeolvadni minden egyes bolygó energiájával. Ebből sok lehetőség fog adódni, ami egy alapkővé fog válni csillagnemzetetek kultúrája számára, és alig várjuk már részvételeteket a mi kulturális találkozóinkon és fesztiváljainkon. A bolygótok olyan galaktikus és intergalaktikus konferenciák házigazdájává fog válni, amik formálni fogják a fizikaiság ezen szekciójának történelmét. Mint láthatjátok, sok minden áll előttetek.

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Közel van a megjósolt átalakulás ideje! Sok társunk a Belső Földön és globális társadalmaitokban egyaránt, most fejezi be azokat speciális feladatokat, melyek a bőségkézbesítések szabaddá tételét és az új kormányzat beiktatását hivatottak szolgálni. A sötétek továbbra is kutatják a módját az alapok eltulajdonításának, hogy azok tölcsérként szolgálják terveiket önmaguk hatalmon tartására. Korábban arra számítottunk, hogy a Galaktikus Föderáció lokalizálja ezeket az eltulajdonított vagyonokat és visszaköveteli őket; most különféle Agarthai összekötő csapatok vállalták fel ezt a felelősséget. Pillanatnyilag ezekbe az alapokba fogunk kapaszkodni, amíg a terep "tiszta nem lesz", és a sötétség biztonságban el nem lesz távolítva társadalmatokból. Azok a sötétek, akiknek köze volt ezen lopások végrehajtásához, őrizetbe lettek véve, és egy speciális holografikus környezetbe el lettek különítve, amit az Agarthai társaink tartanak fenn.

Sok olyan alap van, aminek szétosztását jelenleg megtagadja a sötétség. A különféle sötétség-orientált kormányok ellenszegülő álláspontja világosan azt mutatja, hogy el kell távolítani ezeket a kormányokat a hatalomról. Ennek folytatásaként, fel lettünk kérve, hogy erre az ügyre összpontosítsuk figyelmünket, és így egy sor koordinált mozzanat van folyamatban, melyek törvényes és etikus módon fogják elérni ezt a Mennyország általi rendelkezést. Úgyszintén végzünk egy projekttel, ami egyértelműsíti a sötétség számára, hogy minden egyes Fénnyel szembeszálló ambiciózus stratégiája befuccsol! Amint ez kész, végre meg tudjuk valósítani a globális kézbesítéseket, és használhatjuk a mi törvényi és "egyéb" eszközeinket arra, hogy leszereljük a régi rendszert és eltávolítsuk a sötétség megmaradt cimboráit. Ennek nyomdokában nagyon gyorsan jönnek a bejelentések és az új gondviselő kormányzás.

Mint látjátok, egy utolsó időkért folyó hatalmas harc tört ki mindenütt a bolygón! A sötétség nagyon ingatag és képlékeny erő; sok szövetségesük van, és birtokukban van egy felhalmozódott hatalmas pénzalap, ami még egy korábbi pénzügyi alapból maradt vissza. Mindazonáltal észrevették, hogy ezek az alapok gyorsan szűkülnek, és nincs lehetőségük felváltani azokat. A mi relatív egyszerű feladatunk az, hogy a lehető leghatásosabb módon használjuk fel azokat a törvényi, közigazgatási és katonai erőforrásokat, melyek rendelkezésünkre állnak. Köszönjük a Teremtőnek a sok áldást és isteni kegyet, melyet ezen küldetés során adott nekünk. Most közeleg az idő számunkra, hogy végrehajtsuk a Mennyország által nektek tett ígéreteket. Közelgő jólétetek és az új kormányzás egy vékony szeletke csak abból, ami rátok vár. Álljatok készen és legyetek elég bölcsek ahhoz, hogy ajándékként fogadjátok a közelgő lehetőségeket, és terjesszétek a Fényt szeretett bolygótok minden elhagyatott és fényben szűkölködő szegletébe!

Ma folytattuk üzeneteinket a bolygótokon történt legutóbbi fejleményekről. Egy mindenki jogáért és szabadságáért folyó világszintű mozgalom növekszik nagy iramban, és ez csak töredéke annak ami folyik! Elérkezik a tudatosságban való nagy ugrás ideje! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar