Followers

Thursday, November 17, 2011

November 8, 2011


November 8, 2011 
9 Eb, 5 Xul, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Világotok egyre jobban elmélyül az átalakulásban. Nagyon sokféle tevékenység idéz elő jelentős változást, annak ellenére, hogy a sötét összeesküvés nagy erőfeszítéseket tesz, hogy eloszlassa az ellentéteket a sok zsarnok között, akik vasmarokkal igyekeznek megtartani népszerűtlen rezsimjeiket. Ráadásul a tavasszal megkötött megállapodásokat aláíró nemzetek száma folyamatosan emelkedik. Közben a mi elsődleges fókuszunk a gyors kormányváltás a fő nemzetekben, mivel ez fogja lehetségessé tenni a közzétételt. Tájékoztattuk Földi szövetségeseinket arról, hogy miután megtörténtek a kezdeti bejelentések, és a sok szociális program beindult, egy közzétételi híradásra van szükség, mint egy bejelentéseként ennek a nagy dolognak, ami lényeges ahhoz, hogy személyzetünket egy nyilvánosabb szerepbe juttassuk. Továbbá a sötét összeesküvéseteknek van számos ismeretlen arca, akiket a legjobb eltávolítani, amint egy nyilvánosabb pozícióba kerültünk ezen ügyekben. A közzététel egy olyan pontot jelöl, ahonnan nincs visszaút a teljes tudatosságba vezető ösvényeteken, és egy arra alkalmas győztest igényel, aki képes biztosítani, hogy ne lehessen megkísérelni visszavonulást erről a szent ösvényről.

Kijelöltünk számos "nagykövetet" világotok számára, akik nyilvánossá fogják tenni magukat egy megfelelő közzététel-utáni időszakot követően. A céljuk az, hogy olyan őrzők legyenek, akik testőrökként állnak a teljes tudatosságba vezető utatokon. A Mennyország azt javasolta, hogy legyünk gyengédek, de határozottak mindabban amit teszünk, és még szembekerülünk néhány nagyon trükkös helyzettel: például véghezvittünk számos mélyreható összeírást globális népességetekről, és ezek a tudatosságfelmérések felfedtek nekünk sok olyan beépített ügynököt is, akik specifikus szabotázs akciókkal vannak megbízva az új programok ellen, majd amikor a gondviselő kormányok hatályosakká válnak. Egy másik dolog pedig az, hogy nem akarjuk, hogy tetteink zsarnokinak tűnjenek, de mégis további hatalmas számú letartóztatások fognak történni heteken belül, olyanoké akik kapcsolatban álltak a régi rezsimekkel. Valójában ez a több ezer letartóztatott egy anyahajó fedélzetén lesz "tartva" (amit mi a "hajón programnak" hívunk) abban a megszokott holografikus környezetben, ami a kiválasztott helyszínre szabja magát.

Az új kormányzás eljövetelének fő oka az, hogy megváltoztassa a környezetet, amiben éltek. Egy sötétség-vezette birodalomban áztattak titeket majdnem 13 ezer évet, és a sötét idők alatt minden mélyen és áthatóan ebből gyökerezett, de most visszafordul a Fénybe. Ez nem kis feladat, és rengeteg rendkívüli rendelkezést igényel, hogy kihúzza a gyökereket és eltávolítsa azokat, akik minden lehetséges eszközzel blokkolni kívánják a Földi szövetségesek reform-menetrendjét. A Mennyország teljes mértékben megérti komolyságát annak, amit tenni kell, és egyetlen rendelkezése az, hogy működési módunk kegyes, tisztességes, és nemes legyen. A mi szerepünk az, hogy a változás szent kardjaként, a Mennyország összes rendelkezésével összhangban cselekedjünk. Korábban a helyi Spirituális Hierarchiáitok kértek bizonyos reformokat, különösképpen információs programokat, hogy legyenek beépítve a sokféle népességetek helyi kondícióiba. Ezért felállítottunk egy sokrétű ügyeletes alegységet, hogy összhangban dolgozzanak azokkal a különféle elemekkel, melyek Földi szövetségeseinket alkotják.

Földi szövetségeseink teljes tudatában vannak a Mennyország kívánalmainak, a reformeljárás teljesítésének alapszabályai tekintetében. Ennek amennyire csak lehetséges, egy békés tudatossági forradalomnak kell lennie, ami a Szellem felébredését tükrözi mindannyiótokban. Ennek a Szellemnek szabadságra, szuverenitásra, és bőségre van szüksége. Egy új légkört, és nem a félelem, hanem a Szeretet megszületését igényli. Ebben az új lehetséges klímában, elhagyjátok az érzéketlenséget és az idegengyűlöletet, és örömteli kapcsolatot fogtok teremteni az univerzummal, ami körül vesz titeket. Valójában most álltok készen arra, hogy planetáris Lényből galaktikus Lényé, valójában egy galaktikus emberré diplomázzatok. Értjük mentoraitokként és a Mennyország által ránk bízott rendelkezések felvigyázóiként betöltött szerepünket. Mindenek felett a ti űrcsaládjaitok vagyunk, és a ti idősebb fiú és lánytestvéreitekként jövünk egy küldetésre, hogy újraegyesüljünk veletek, és visszacsatlakoztassunk titeket fenséges múltatokhoz, és hogy a bámulatos jövőtökkel való összekötők legyünk! Felettébb tiszteletben van tartva helyzetetek, hogy elő legyetek készítve méltósággal, életörömmel beteljesíteni azt, amiről azelőtt híresek voltatok!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mesterek vagyunk! Gaia új rácsain keresztül átömlő új energiák mindannyiótoknak esélyt adnak, hogy az isteni kegy Mennyei törvényeit felhasználva teljesítsétek ki életeteket. Ennek a szent könyörületnek és karmaeltörlésnek megvan az a lehetősége, hogy eljuttasson titeket a sötétség által kontrollált kötelékekből közvetlen az új Föld megnyilvánulásának áramlatába. A legfontosabb tett a társteremtésben számotokra itt az, hogy vizualizáljátok azt, akik lenni szeretnétek. Körvonalazzátok legmélyebb vágyaitokat, hogy összehozzátok önmagatok idilli elképzelését, az összes lehetséges részlettel együtt. Ahogy ezt teszitek, kérdezzétek meg Felsőbb Éneteket (az Én Vagyok Jelenléteteket), hogy amit vizionáltok igaz-e. Gondosan hallgassátok meg és tegyetek meg bármilyen változtatást, amit javasol. Amint ezt a képet jónak érzitek, kezdjétek el világotokat ilyen szemmel látni, és képzeljétek el a módjait annak, hogy a világot az új Ti magatok igényeire és vágyaira alakítsátok.

Ahogy átmentek ezen az eljáráson, fontos, hogy az egótok egy kicsit háttérbe vonuljon, és a valódibb identitásotok kerüljön előtérbe. Mindig fontos, hogy az isteni kegy szankcióin belül működjetek, mivel a cél az, hogy vágyaitokat összeegyeztessétek az Istenség áramlásával. Ebben az összeköttetésben egy Fénylénnyé váltok, akik képes meglátni, hogyan működik a kegyesség a fizikaiságban. Az isteni kegy Fényén keresztül, valódi vágyaitok tudnak megvalósulni. Az ego, javarészt egy a vágyaid elé gördített akadályként volt tapasztalható, és sok megtanulnivaló van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell használni a belső intuitív erőket az egó rájuk ható nyomásának gyengítésére. Amikor az új energiák áramlatában vagytok, örömöt és beteljesedést éreztek, és ez annak a jele, hogy jó úton vagytok. Azt javasoljuk nektek, hogy próbáljátok ki ezt, és ismerjétek meg az Én Vagyok Jelenlétetekkel való párbeszédet.

Ahogy ezek az új energiák beáramlanak világotokba, közös törekvésünk, a sötét összeesküvés eltávolítása, megfelelően halad: társaink befejezték azokat a törvényi ügyeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy sok fő rezsimet törvénytelennek nyilvánítsanak. Erősödünk szövetségeseink terén is, ugyanezen nemzetek katonaságának fő kontingensén belül, és ez most kialakított egy konszenzust a világ katonai vezetőségén belül, akik teljes együttműködésről és támogatásról kötöttek megállapodást a kormányzati átmenetet illetően, ami egy létfontosságú feladat számukra. A végső fázisa ennek a legális kormányváltásnak gyorsan formálódik. Az összes elem a helyén van, és már csak a tettek megfelelő időzítése van hátra. Tárgyaltunk az Agarthai tanácsadóinkkal, és megtaláltuk ezen példátlan tettek kibontakoztatásának módját. Álljatok készen a boldogan látott események kavalkádjára!

Ma arról beszéltünk, hogy mit történik valóságotok átalakítása érdekében. Készek vagyunk tetteinkkel előre nyomulni, hogy előre hozzuk a közzétételt, és a flottánk is készen áll a kapcsolatfelvételre. A Felemelkedett Mesterek megkezdték új valóságotok elhozatalának tervét! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
  

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar